U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Willard Thiessen
Je rust in Christus, die het feitelijk is die de dienst uitvoert. Je rust in Hem. (lange pauze) O man!

Steve McVey
A. J. Gordon, een prediker uit vroeger jaren, vertelde het verhaal over zijn bezoek aan een kermis. Plotseling viel hem op dat in de verte een man druk bezig was water naar boven te pompen. Hij zei: ‘Ik keek en die man was onophoudelijk fanatiek het water aan het pompen’. O mensen!! Die man leek echt niet moe te worden. Hij ging het wat dichterbij bekijken, maar de enorme ijver van die man leek niet te stoppen.
Uiteindelijk ontdekte die prediker dat hij die hele voorstelling volkomen verkeerd had ingeschat. Het was geen mens die daar stond, maar een mechanisch mannetje.
Dat mannetje was geen water aan het oppompen. Integendeel was het een bron die het water deed opspringen. Het water spoot op uit de grond en die bracht een waterrad in beweging, waardoor dit mechanisch mannetje weer in beweging werd gezet.

Willard Thiessen
Het water zelf bracht dit mechanisch mannetje in beweging.

Steve McVey
Het was niet de man die het water oppompte. Het was het water dat het mannetje liet pompen. Begrijp je nu hoe we dienen in het rusten?
Johannes 7: 38 Wie in Mij [Christus] gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
Wij pompen die stromen van levend water niet naar buiten. Hij pompt het uit ons. Wij pompen niet. Hij pompt. Hij bezielt ons tot Zijn dienst.

Willard Thiessen
De stroom van levend water vloeit dus automatisch uit ons voort, terwijl wij juist vaak denken dat wijzelf die stroom uit ons voort moeten zien te krijgen.

Steve McVey
Dat is nou precies wat de godsdienst ons opdraagt om te doen.
Ik kan je vertellen dat ik in mijn vrome, godsdienstige leven tot op het moment dat ik deze genadeboodschap begon te begrijpen telkens opnieuw weer in diensten naar voren, naar het podium, gegaan ben om mijn leven weer opnieuw aan de Heer toe te wijden. Elke keer riep ik mezelf op om het nu krachtiger te proberen voor de Heer te leven. Elke keer opnieuw begon ik daar weer aan.
Ik kan je verzekeren hoe krachtig je ook probeert om opnieuw voor de Heer te beginnen, het werkt niet!

Willard Thiessen
Ik kan je verzekeren dat je mij telkens opnieuw raakt op terreinen van mijn leven waar ik het hard nodig heb. Ik wil je daarvoor bedanken.
(Break)
Steve, we hebben over je boek ‘The Grace Walk Experience’ gesproken en enkele waarheden daaruit. Jij wilt jouw ervaringen in verband met deze waarheden delen met je lezers, maar ook met de kijkers.

Steve McVey
Ja, ik denk dat mijn ervaringen voorbeelden kunnen zijn voor andere gelovigen.
Ik werd een gelovige die volkomen oprecht was, maar streed met de gevoelens van schuld, veroordeling, je opnieuw toewijden, opnieuw tekortschieten, weer nieuwe veroordeling, en dat ging jaar na jaar maar door.
De Heer is me uiteindelijk die waarheden van genade gaan onderwijzen, waar ik nu over schrijf in dit boek. Dat heeft mij in de vrijheid gesteld, waar ik nu ten volle mag genieten.
Ik was 21 jaar lang een gelovige voordat God me deze dingen ging leren en nu is het een vreugde om het leven uit het geloof van Christus nu te kennen, nadat ik eerst dacht dat het geploeter en getob kenmerkend was voor het leven als christen.

Willard Thiessen
Waar spreken we morgen over?

Steve McVey
Vandaag spraken we over:
‘Het verbeteren van je gedrag geeft geen overwinning in je leven als christen’.
Morgen spreken we over het tweede hoofdstuk in mijn boek. Dat is:
‘Problemen in je leven kunnen wel eens het beste zijn wat je kan overkomen’.
We gaan dus spreken over het feit hoe God die problemen in je leven kan gebruiken om tot die waarheden van genade door te dringen.

Willard Thiessen
Soms zijn de wegversperringen in ons leven precies die dingen die God gebruikt om ons te brengen op die plek waar we ontdekken wie Hij is.

Steve McVey
Jazeker, maar ook wie wij zijn in Hem.
Morgen zal ik je vertellen over de verschrikkelijkste nacht die ik geestelijk heb moeten doormaken. Dat was de nacht dat ik tegen God zei: ‘God, als dit mijn bediening is dan kap ik er mee. Als dit nou het christenleven is, dan is het verre overschat.’
Dat was in 1990. Nu ik terugkijk kan ik je wel vertellen dat dit het beste moment van mijn wandel als christen was. Morgen vertel ik je waarom. Is dit geen prikkel om weer te kijken?

Willard Thiessen
Dit is een goed lokkertje. Dat kunnen we wel gebruiken.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende