U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Steve McVey
De enige werkelijke vervulling komt uitsluitend van Christus. Martha is hier een heel helder plaatje van.
Lucas 10: 39-42 Deze [Martha] had een zuster, genaamd Maria, die, aan de voeten des Heren gezeten, naar zijn woord luisterde. Martha echter werd in beslag genomen door het vele bedienen. En zij ging bij Hem staan en zei: Here, trekt U het U niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan, dat zij mij komt helpen. Maar de Here antwoordde en zei tot haar: Martha, Martha, je maakt je bezorgd en druk over vele dingen, maar weinige zijn nodig of slechts één; want Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen.
Martha werd dus in beslag genomen door het vele bedienen. Hier volgt de vraag: Wie diende zij?

Willard Thiessen
Zij diende de Heer Jezus. Althans, dat dacht ze.

Steve McVey
Het waren nu juist haar pogingen om Jezus te dienen die haar aftrokken van Jezus zelf.
Wat deed Maria op precies datzelfde moment. Maria rustte in haar eenheid met Jezus.
Martha poogde van alles en nog wat voor Hem te doen. Jezus zei het zelf: ‘je maakt je bezorgd en druk over vele dingen’. Zij probeerde Jezus te dienen terwijl Maria heerlijk in alle vrede rustte in Christus.
Het gevaar van Martha lopen wij allemaal stuk voor stuk. ‘Als ik maar meer doe voor Christus zou ik wel vrede vinden’. Nee, het is juist tegenovergesteld.
Het is wel machtig boeiend wat Jezus hier zegt over Martha. Had ik daar gezeten, dan had ik meeste kans Martha een complimentje gegeven voor haar toewijding aan Jezus. We hadden dan naar die twee gekeken en we hadden hen geadviseerd om meer balans in hun leven aan te brengen. Is dat niet wat we vaak adviseren?

Willard Thiessen
Ja, dat is wat ik nogal eens adviseer.

Steve McVey
Ja, het klinkt mooi, maar het is niet wat Jezus zegt. Wat zegt Jezus?
weinige zijn nodig of slechts één; want Maria heeft het goede deel uitgekozen,’
Hij gaf totaal niet het advies om balans in het leven te krijgen. Er was maar één ding echt nodig en Maria is degene die dat gevonden heeft.

Willard Thiessen
Zij vond wat je het echte leven kan noemen.

Steve McVey
Zo is het! Dat betekent niet dat dienst totaal onbelangrijk is. Nee. Ik geef nogal eens onderwijs vanuit dit Bijbelgedeelte. Dan geef ik ook door dat als Jezus tegen Maria had gefluisterd: ‘Ik heb zo’n verschrikkelijke dorst’, Maria gelijk naar de keuken gelopen was om wat water voor Hem te halen.
Martha was daarentegen druk bezig in de slaapkamer om Zijn bed op te maken. Hij had geen slaap, Hij had dorst. Martha was druk actief voor Jezus met zaken waar Hij helemaal niet om gevraagd had.
Maria rustte echter aan Zijn voeten. Zij had een intiem contact met Jezus. Had Jezus iets van haar gewenst, ze zou gelijk in actie gesprongen zijn.
Martha was afgeleid van de Heer door haar vele dienst voor die Heer. Daarom zei Jezus: ‘je maakt je bezorgd en druk over vele dingen’.
Er zijn momenteel velen van die nu zitten te kijken naar dit programma die volkomen over de rooie zijn van al het ploeteren in je kerk. Je zet je hier voor in en daar ben je actief. Je vraagt je misschien af waarom je geen voldoening in je leven ervaart, waarom je zo gefrustreerd in het leven staat? Welkom in de Marthaclub. Ik weet precies waar ik over praat omdat ik precies hetzelfde gedaan heb.

Willard Thiessen
Je komt me nu toch wel een beetje te dicht op mijn huid. Ik heb nu toch wel de neiging de boot af te houden. Het is precies de val waar ikzelf voortdurend in dreig te lopen. Nee, ik ben toch wel blij dat je dit ter sprake hebt gebracht. Met name, moet ik zeggen, dat punt van balans zoeken. Dat is precies waar ik toe neig. Telkens denk ik dat je een goede balans moet zien te vinden tussen dienst voor en rust in Christus.
Feitelijk is dat het zoeken naar een balans tussen de boom van het leven en de boom van de kennis van goed en kwaad. Daar heb je die boom van de kennis van goed en kwaad weer. Als jij zegt dat we onze rust vinden bij de boom van het leven en niet bij de boom van de kennis van goed en kwaad, dan zijn wij al haast weer op zoek naar een balans tussen die beide bomen.

Steve McVey
Ik ben blij dat je dit zo stelt want dit is nu precies de leugen van de hedendaagse kerk: ‘We moeten een gezonde balans vinden tussen rust in Christus en onze dienst voor Christus’. Dat is ronduit een leugen.
Hier komt de waarheid: ‘We dienen in het rusten’.
Jesaja 40: 31 Wie Yahweh verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.
Hoe kan je tot in het oneindige doorlopen en –wandelen zonder moe of mat te worden? Het antwoord is dat jijzelf het niet doet, het is niet jouw kracht. Als het Christus Jezus is die jouw leven bezield dan kan je tot in het oneindige doorrennen en lopen zonder ook maar enigszins afgemat te worden. Dat is wat ik bedoel als ik zeg dat we dienen in het rusten.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende