U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Willard Thiessen
Weet je, je kan genieten van de gaven die andere mensen hebben. Geniet ook van de verschillende manieren waarop anderen die genade uiten. Ik bid dat de kijkers naar dit programma, die een leven in Christus bezitten, ook van het leven van Christus in anderen die ze zien in dit programma mogen genieten. Ik hoop dat ze niet aan dat vergelijkend warenonderzoek beginnen, zo van: ‘Ik zal toch nooit zo ver komen als die Steve. Steve McVey, die heeft het echte en dat zal ik wel nooit bereiken’.
Weet je, ik verblijd me omdat ik geniet van dat leven van Christus dat ik openbaar zie komen in Steve. Ik zie dat het leven van Christus overvloeiend stroomt in en door en uit Steve. Wat Grandioos!
Nee, Willard heeft niet hetzelfde dat uit hem voortvloeit. Het is iets anders. Maar dat is zoals genade in Willard werkt. En hoe zit het dan bij Betty? En hoe zit het dan bij jou? Daar draait het toch om?

Steve McVey
Ja inderdaad. Wat de kijkers natuurlijk niet weten omdat ze alleen maar zien wat wij hen laten zien is dat er ook dagen zijn dat ik me ontmoedigd voel. Vandaag is dat mijn onderwerp niet, hoewel ik het ook niet uit de weg zou gaan. Er zijn natuurlijk ook dingen die ik niet kwijt wil.
Je kent de dagen niet dat ik ontmoedigd ben. Je kent me niet als iemand die ook zijn angstige tijden kent. Mijn geloof dreigt ook wel eens te bezwijken en dan roep ik de Heer of Hij Zich op bepaalde gebieden wil openbaren.
We hebben allemaal onze krachtige en zwakke momenten. Dan dreigen we op het verschrikkelijke punt aan te komen dat we onszelf beoordelen naar de maatstaf van de kracht in andere mensen.

Willard Thiessen
Ik begrijp waar je heen wilt. Als we dat gaan belichten kom je precies in die naar beneden trekkende draaikolk terecht.

Steve McVey
Inderdaad. Je komt dan toch weer op dat punt uit waar ik zo nadrukkelijk tegen waarschuw in mijn boek. Je gaat denken: ‘O, ik moet wat verbeteren aan mijn gedrag. Op dat ene vlak moeten nog wat verbeteringen aangebracht worden. Ik zie die kracht in Willard. Ik ga me inspannen om wat meer op Willard te lijken’.

Willard Thiessen
Nee, het enige punt is de vraag: ‘Hoe laat ik Christus, die mijn leven is, leven in mij?’ Gaan we nog praten over de hinderpalen in het leven om Christus te openbaren? Wanneer komen we op dat punt?

Steve McVey
Ik wil daar graag gelijk op in gaan. Ik denk dat de belangrijkste verhindering tot een leven uit genade alleen waarin Christus openbaar kan worden is dat we terugvallen in een onafhankelijke, godsdienstige levensstijl.

Willard Thiessen
Glip je daar gauw weer in terug?

Steve McVey
Het is goed om daar waakzaam voor te zijn. In mijn kerk was ik opgevoed om een goed, godsdienstig jochie te zijn. Ik kan me zelfs niet eens herinneren dat ik ooit niet naar de kerk ben geweest. Mijn pa was een leidinggevende in de kerk, mijn ma gaf zondagsschoolles. Mijn hele leven ben ik naar de kerk geweest. Ik sprak zelfs het Engels van de King James vertaling. Begrijp je wat ik daarmee wil zeggen?
Ik kan op elk gewenst moment mijn godsdienstig masker opzetten. Je hoeft maar naar me te wijzen en op hetzelfde moment kan ik in mijn vrome, religieuze rol springen. Maar dat wil ik nu helemaal niet meer zijn. Ik wil voortaan gewoon echt zijn. Laat ik maar gewoon authentiek zijn in mijn geloof.
Maar als ik er niet op verdacht ben kan zo mijn godsdienstig spel weer bovenkomen.
Sommigen, die nu momenteel kijken, proberen hun geestelijke honger te vullen door Bijbelstudies te geven. Ze vullen hun geestelijke honger door allerlei pogingen om meer te doen in de kerk. Ze verwachten geestelijke vreugde, overwinning of vrede daarvan.
Het is maar een subtiel verschil en toch zo essentieel. Als we denken dat we vervulling zullen vinden door wat wij voor Christus doen, dan staat ons een grote teleurstelling te wachten. De enige werkelijke vervulling komt namelijk uitsluitend van Christus.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende