U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Steve McVey
Al mijn religieuze pogingen om mijn gedrag te verbeteren, door meer te lezen in de Bijbel, meer te bidden, meer te geven van mijn geld, meer te preken, al die inspanningen was als water drinken uit de oceaan. Je wordt er alleen nog maar dorstiger van. Het gaf me geestelijk totaal geen enkele voldoening.
Ik reis nu de hele wereld over om dit blijde nieuws van genade bekend te maken en jij, Willard, weet het en ook jullie die nu thuis deze uitzending bekijken weten het: Als je in willekeurig welke evangelische kerk je frustratie bekend maakt, dan krijg je te horen: ‘Je moet meer Bijbel lezen, je moet meer bidden, enz.’
Je wordt telkens opnieuw opgeroepen om de juiste dingen te doen. Dat hebben we gedaan en we hebben het nog eens gedaan en opnieuw hebben we het weer gedaan en we bleven maar proberen. En ik zal het nog meer eens heel nadrukkelijk hier op de christelijke televisie zeggen: ‘Het werkt niet!!!’
De enige die werkelijk mijn dorst kan lessen is Jezus Christus. Hij kan ons leren begrijpen Wie Hij is en wie wij in Hem zijn.Willard Thiessen
Ik moet nu lachen, want als jij dit nu zegt dan wakkert deze duidelijke oproep van jou in ons de reactie aan: ‘Okay, dan zal ik nu het juiste gaan doen’. Het is belachelijk, maar als we horen over het leren kennen van wie Jezus is en wie wij in Hem zijn dan denken we: ‘Okay, dan ga ik meer de Bijbel lezen, dan ga ik maar weer meer bidden’. Dat is dus niet het antwoord. Ik zegt niet dat die dingen op zich verkeerd zijn. Als je in feite dat bovennatuurlijke leven uit genade leidt, dan kan het uitpakken dat je meer Bijbel leest of dat je meer bidt.

Steve McVey
Dat soort zaken kunnen het natuurlijk resultaat zijn van het overvloeiende werk van Gods genade. Onze eenheid met Christus kan uitpakken in een dieper onderzoek van het Woord of een dieper gebedsleven. Ik wil beslist niet de indruk wekken dat ik het gebed of het belang van de Bijbel zou onderschatten.
Wat ik wil aangeven is dat we in de christenheid het paard achter de wagen spannen. In de christelijke kerk zijn we in het algemeen aanbeland op de plek dat we denken dat als we al die inspanningen voor de Heer maar zo toegewijd mogelijk uitvoeren we in het christelijk overwinningsleven uitkomen.
Laat ik daarom nog maar weer eens mijn uitgangspunt onderstrepen:
‘Het verbeteren van je gedrag geeft geen overwinning in je leven als christen’.
Wij denken: ‘Als ik het maar vaak genoeg, lang genoeg, sterk genoeg doe, dan zal het overwinningsleven wel een keer komen’. Vergeet het maar.
Als we nu onze identiteit in Christus verstaan, wie wij zijn in Hem en wie Hij is in ons, dan wordt het leven van Christus als het ware de overvloeiende genade, zoals die dan uit ons leven voortvloeit. Dat is de liefdesrelatie die wij hebben met Christus.

Willard Thiessen
Ja, maar ook die genade die uit ons leven overvloeit, kunnen we niet bij elkaar beoordelen. De één zal een gebedslast op zijn hart hebben en dus een leven toegewijd aan gebed openbaren en bij de ander zal dat tot uiting komen in zijn muziek, dans en zang en bij weer een ander zal het zich weer helemaal anders uiten. We kijken vaak naar de ander en als ze het niet op onze manier uiten dan zijn we geneigd hen te oordelen. Wij denken dan: ‘Zij kunnen niet uit genade leven, want het lijkt niet op het leven dat ik openbaar’. Ik denk dat zodra dit zich in mij openbaart ik alweer op de wettische toer ben. Ik heb dan namelijk naar mezelf gekeken en dat beoordeeld.

Steve McVey
Bedankt Willard dat je dit ter sprake brengt. Dit is een uiterst belangrijk punt.
De persoon die een bijzondere drang tot evangelisatie voelt, kan de neiging hebben te oordelen dat jij dezelfde voorkeur tot evangelisatie hoort te hebben.
Degene die zich tot een diep gebedsleven geroepen voelt kan de neiging hebben te oordelen dat die evangelist de waarde van het gebed onderschat.
Degene die zich helemaal kan verliezen in het onderzoek van het Woord kan het gevoel hebben dat alle anderen het gezag van het Woord onderschatten.
We kunnen elkaar helemaal niet beoordelen, zeker niet als we ons bewust zijn wie we zijn in Christus.
Hoe komen we tot een oordeel? Dit is een oordeel die we altijd zullen hebben als we onze positie in Christus door genade niet verstaan. We komen tot een oordeel door onze zwakheden te vergelijken met de kracht van de ander. Moet je eens kijken hoe dat uitpakt.
Als ik me niet bewust ben wie ik ben in Christus dan kijk ik naar de evangelist en dan voel ik me zo verschrikkelijk schuldig. Hij leidt iedereen maar tot Christus en dan moet je mij eens zien. Ik kijk dan naar de gebedsstrijder en ik voel me zo beroerd omdat mijn gebedsleven nergens op lijkt. Die Bijbelleraar is zo gegrond in het Woord, kon ik het alleen maar opbrengen om elke dag een kwartiertje Bijbel te lezen.
We vergelijken onszelf met anderen en dat is iets verschrikkelijks. Het enige dat het ons oplevert is dood en veroordeling.
2 Corinthe 3: 9 Want indien de bediening, die veroordeling brengt [wetticisme], heerlijkheid was, veel meer is de bediening, die rechtvaardigheid brengt, overvloedig in heerlijkheid.
Romeinen 8: 1 Zo is er dan nu
geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.
Hier is de sleutel, die je kan omdraaien: Weet wie je bent in Christus. Relax, en wees jezelf.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende