U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Steve McVey
Wat is de allereerste vraag die mensen je stellen in de kerk? ‘Zou het goed of kwaad voor me zijn als ik dit of dat deed?’

Willard Thiessen
Dat weet ik, Steve. Dat weet ik.

Steve McVey
De mensen stellen de verkeerde vraag. Wat kan nou ons antwoord zijn op zo’n vraag? ‘Laat Jezus Christus door je heen leven’. Dat is absoluut het enige antwoord. Want weet je, je hoeft niet eens christen te zijn om goed of kwaad te doen. Een ongelovige kan het goede verkiezen boven het kwaad.

Willard Thiessen
Een aantal jaren terug had ik een gigantische discussie met een jongedame die overtuigd atheïst was. De discussie was over dit onderwerp. Zij zei: ‘Eén van jullie grote missers is dat jullie denken dat alle atheïsten immorele personen zijn. Veel atheïsten leven moreel juist veel hoogstaander dan menig christen’.

Steve McVey
Weet je Willard, ik ben het helemaal met haar eens.

Willard Thiessen
Ik kon haar ook helemaal niet tegenspreken. Ik besefte me plotseling dat we onszelf de verkeerde vraag stellen. We bewandelen op dit punt de verkeerde weg.

Steve McVey
Inderdaad. Wil je haar opmerking in alle eerlijkheid beantwoorden, dan zullen we haar volkomen gelijk moeten geven. Ze heeft de christelijke kerk in algemene zin helemaal juist beoordeeld.
Waar het echter om gaat is dat je Christus Jezus niet beoordelen op wat je in de christelijke kerk tegenkomt. Het echte leven als gelovige draait namelijk helemaal niet om goed of kwaad.

Willard Thiessen
Dat is, denk ik, ook onze uitdaging. Maar ik wil je helemaal niet in de rede vallen. Ga door Steve.

Steve McVey
In de eerste plaats wil ik nog eens kwijt dat je helemaal geen nieuw leven in Christus hoeft te bezitten om moreel goed te leven. Maar je hebt wel degelijk Christus nodig als je leven om het bovennatuurlijke leven uit genade te openbaren.Willard Thiessen
Bij genade draait het om het bovennatuurlijke leven dat Christus in jou wil uitwerken. Je kan dat bovennatuurlijke leven niet openbaren als er geen nieuw leven in Christus is. Genade is Christus, die Zijn leven leeft door jou heen.

Steve McVey
Hier zijn we weer bij die belangrijke waarheid aanbeland die ik al eerder uit mijn boek citeerde: ‘Het verbeteren van je gedrag geeft geen overwinning in je leven als christen’. Ook al zou jij het voor elkaar krijgen om je gedrag in het algemeen te veranderen van slecht naar goed, dan nog zal de frustratie over die aspecten waar je faalt je blijven achtervolgen. Velen die dit programma bekijken zullen zich wellicht herkennen in het leven waar ik in verkeerd heb.
Ik ben zo’n 21 jaar lang voorganger geweest van een plaatselijke gemeente totdat ik in 1994 begon met mijn bediening in ‘Grace Walk Ministries’. Al die jaren koos ik het goede. Ik las mijn Bijbel elke dag. Ik ging naar de kerk. Als ik daar eenmaal was deed ik zelfs de prediking. Ik getuigde tegenover ongelovigen. Ik gaf mijn geld. Ik bad. Ik deed echt alles. Er was niets aan te merken op mijn gedrag. Ik het binnenste van mijn hart wist ik echter dat er iets ontbrak. Ik was er zeker van dat het leven als christen toch meer moest zijn dan het leven dat ik leidde. Mijn gedrag was niet alleen moreel. Mijn gedrag was godsdienstig. Ik was heftig op zoek, maar ik zocht mijn geestelijke vervulling in moreel en godsdienstig gedrag.
Ik besef nu dat we helemaal niet geroepen zijn tot een moreel hoogstaand leven. We zijn geroepen tot een bovennatuurlijk leven. Het leven wat nu ons deel is overstijgt het denken in goed of kwaad. We zijn helemaal niet geroepen tot godsdienst of religie. We zijn geroepen tot rechtvaardigheid.
Romeinen 3: 26 om Zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof van Jezus is.
Romeinen 5: 21 opdat, gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door
rechtvaardigheid tot in het leven van de aioon door Jezus Christus, onze Here.
1 Corinthe 1: 30 Maar uit Hem is het, dat jullie in Christus Jezus zijn, die ons van God is geworden: wijsheid,
rechtvaardigheid, heiliging en verlossing,
2 Corinthe 3: 9 veel meer is de bediening, die
rechtvaardigheid brengt, overvloedig in heerlijkheid.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende