U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Willard Thiessen
Als ik arm ben, dan ben ik rijk. Het gaat er dus om wie ik ben in Christus want wie Hij is, dat is wie ik nu werkelijk ben.

Steve McVey
Zo is het. (Uitweiden over het boek) Kan je lezen wat er in hoofdstuk 1 staat?

Willard Thiessen
Daar staat: ‘Jezelf verbeteren geeft je geen overwinning in je leven als christen’.

Steve McVey
Inderdaad, door jezelf te verbeteren ontstaat geen enkele overwinning in je leven als christen.

Willard Thiessen
De meeste gelovigen denken nou juist dat je dat moet nastreven.
Na een pauze
We zijn terug met Dr Steve McVey. Ik noem je vaker Steve dan dat ik je Doctor noem.

Steve McVey
Ik ben alleen een dokter voor je als je je vandaag geestelijk ziek voelt. Maar dat is niet het geval, dat weet ik. Ik zeg altijd dat ik destijds een doctorsgraad heb verkregen omdat ik in zoveel zieke gemeentes gediend heb.

Willard Thiessen
Dat is nogal een uitspraak.
Laten we terugkeren naar ons onderwerp. Je had het erover dat Adam en Eva gelijk al bij het allereerste begin dit gevoel leerde kennen van onbekwaamheid. Ze zagen hun eigen naaktheid. Ze werden zich dus van zichzelf bewust. Is dit feitelijk het startpunt van deze hele verwarring?

Steve McVey
Absoluut. In mijn boek ‘Grace Walk Experience’ ga ik op dag drie in op het onderscheid tussen wet en genade. Daarbij ga ik terug naar de hof in Eden, waar die twee bomen zich bevonden.
De ene boom noem ik in mijn boek de probeerboom, terwijl ik de andere boom de vertrouwensboom noem.
Denk maar eens terug. In de hof in Eden waren twee bomen. Je had de boom van het leven. Die boom staat voor de persoon van de Heer Jezus. We weten dat Hij het Leven is. Dat is daarom ook de vertrouwensboom.
Die andere boom noem ik de probeerboom. Dat was namelijk de boom van de kennis van goed en kwaad. Die boom gaf aan de mensheid het onderscheid tussen goed en kwaad. Wat zei God nu over die boom? Zei God dat wij als mensen het onderscheid tussen goed en kwaad moesten kennen? Wat zei God?

Willard Thiessen
God zei dat we die boom niet nodig hadden.

Steve McVey
Inderdaad, die kennis hadden wij niet nodig. Nou moet je goed opletten want dit kan voor velen van jullie die dit bekijken je hele denken wel eens gigantisch op de kop zetten.
In het allereerste begin had je dus al die boom van de kennis van goed en kwaad. God had ons geen opdracht gegeven om van die boom te eten opdat we een goed onderscheid zouden krijgen tussen goed en kwaad. God had ons nadrukkelijk gewaarschuwd er niet van te eten. Waarom? Omdat je zeker zult sterven als je ervan eet.
Genesis 2: 17 van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan zal je niet eten, want op de dag, dat je daarvan eet, zal je zeker sterven.
De kwestie in de hof in Eden was namelijk totaal niet dat de mens het onderscheid moest kennen tussen goed en kwaad. De kwestie waar het in de hof in Eden om draaide was dat de mens mocht blijven leven vanuit die intieme verbondenheid tussen God en mens.
Dan komt nu de belangrijke vraag: Waar de mens uit die intieme verbondenheid met God leefde, deed die mens dan goed of kwaad?
Nee, is het antwoord. De mens deed geen één van beide. Goed en kwaad zijn namelijk de grenzen van het morele denken. Die mens in de hof in Eden leefde niet moreel, men leefde bovennatuurlijk.

Willard Thiessen
Dit is wel heel fundamenteel. Steve, hoezeer ik me dit ook bewust ben komt mijn hele denken in een geweldig conflict omdat zaken nu eenmaal altijd goed of kwaad moeten zijn.

Steve McVey
Jazeker, dit klopt ook helemaal. Wat is namelijk de allereerste vraag die mensen je stellen in de kerk? ‘Zou het goed of kwaad voor me zijn als ik dit of dat deed?’

Willard Thiessen
Dat weet ik, Steve. Dat weet ik.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende