U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Willard Thiessen
Die Hindoe begreep dus de boodschap van genade?

Steve McVey
Hij had het helemaal door. Ik dacht: ‘Die Hindoe begrijpt het beter dan menig trouwe kerkganger’.
Hier draait mijn hele boek om: ‘Hoe ervaren we het authentieke christelijke geloof?’ Veel mensen zijn helemaal vastgelopen in godsdienst. Daarmee wil ik niet beweren dat zij geen christenen zijn. Ik heb zelf al die jaren daar ook in verkeerd, maar ik zat in de val van het godsdienstig denken.

Willard Thiessen
Okay, dit verkeerde denken is dus ruimschoots aanwezig in de christenheid. Maar wat heeft dat verkeerde denken dan voor resultaten? Je hebt dan blijkbaar wel het ene, redding uit genade, maar je hebt de volgende stap nog niet volledig door.

Steve McVey
Ik zal je precies vertellen wat dit uitwerkt. Velen die naar dit programma kijken zullen dit ook herkennen. Willard, ik weet dat jij dat in jouw leven net zo hebt ervaren als ik in mijn leven. We leven met het volkomen verkeerde uitgangspunt dat ik in de eerste plaats Jezus Christus vertrouw als mijn persoonlijke Redder. Dat noemen we: ‘Gered uit genade’. Daarna komt, volgens ons verkeerde uitgangspunt, op de tweede plaats ons pogen om onze uiterste best te doen voor Hem. Dit is simpelweg een valse leer.
Het resultaat, waar jij naar vroeg, is dat wij onszelf hiermee op een plaats zetten waar we voor de rest van ons leven niets anders kunnen voelen dan schuld en veroordeling. Je zult jezelf altijd ontoereikend voelen.
2 Corinthe 2: 16 Wie is tot zulk een taak bekwaam?
2 Corinthe 3: 5 – 9
Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als ons werk in rekening te brengen, maar onze bekwaamheid is Gods werk, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond niet van de letter, maar van de Geest, want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. Indien nu de bediening van de dood, met letters op stenen gegrift, gepaard ging met zulk een heerlijkheid, dat de kinderen van Israel de blik niet op het aangezicht van Mozes konden vestigen om de heerlijkheid van zijn aangezicht, die toch verdwijnen moest, hoe zal niet nog meer de bediening van de Geest in heerlijkheid zijn? Want indien de bediening, die veroordeling brengt, heerlijkheid was, veel meer is de bediening, die rechtvaardigheid brengt, overvloedig in heerlijkheid.
De resultaten van dit godsdienstig leven is een gevoel van schuld, veroordeling, ontoereikendheid en onbekwaamheid. Dit is vanzelfsprekend als we zien hoe Paulus hier de bediening van de wet ziet als een bediening van de dood en een bediening van veroordeling.
Wetticisme is een systeem waarin wijzelf proberen om geestelijke vooruitgang te boeken, waarbij we Gods zegen verwachten op grond van wat wijzelf presteren. Het zal je uiteindelijk altijd een gevoel van frustratie opleveren. Je zult je altijd afvragen waarom je niet een beter christen kunt zijn. Je zult voortdurend jezelf beoordelen waarbij je tot de conclusie moet komen dat je je doelstellingen niet gehaald hebt. Dat is wat dit systeem uitwerkt.
Maar zodra je door hebt wat het wandelen uit genade uitwerkt, wat het dus betekent dat je Christus Jezus Zijn leven in jou laat uitwerken, dan zijn we werkelijk in de vrijheid gekomen. Het bevrijdt ons door onze ogen van onszelf af te wenden. Genade richt ons oog allereerst en van Hem uit wordt ons oog op de ander gericht.
Genade bevrijdt ons van dat ziekelijke zelfonderzoek waarbij we ons gedrag voortdurend ontleden. Dat ziekelijk gedrag is terug te voeren tot in de hof van Eden. Het allereerste wat er gebeurde toen Adam en Eva van de boom van de kennis van goed en kwaad gegeten hadden was dat ze naar zichzelf gingen staren. Ze ontdekten toen dat ze naakt waren. Ze beseften toen plotseling dat ze zo niet voor de dag konden komen.

Willard Thiessen
Dus, als het bewustzijn van je eigen onbekwaamheid je denken beheerst, dan word je geleid door een verkeerd denken?

Steve McVey
Laat me dat even wat nader uitwerken. Paulus zegt dat we ons altijd bewust zijn van onze eigen onbekwaamheid.
2 Corinthe 2: 16 Wie is tot zulk een taak bekwaam?
2 Corinthe 3: 5 – 9
Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als ons werk in rekening te brengen,
Dus ook als we uit genade leven zijn we ons onze onbekwaamheid wel degelijk bewust. Wat ik echter wil benadrukken is dat als we voortdurend leven vanuit een wettisch denken, dan leven we ook voortdurend onder een eigen veroordeling juist vanwege onze onbekwaamheid. Het is namelijk zo dat, hoe hard we ons best ook doen het zal nooit genoeg zijn. Als ons leven echter voortdurend uit genade voortkomt dan zullen we ook zeker onze onbekwaamheid ervaren, maar dat is dan geen punt omdat, en dat is veel belangrijker, omdat we Zijn bekwaamheid mogen kennen.
2 Corinthe 3: 5 – 9 onze bekwaamheid is Gods werk, die ons ook bekwaam gemaakt heeft.
Hij is onze bekwaamheid. Hij is ons Leven. Wij rusten in Hem en we prijzen Hem.
2 Corinthe 12: 10 Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.
We omarmen onze eigen zwakheden en leggen ze aan de voet van het kruis.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende