U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Steve McVey
Onze neiging is om zelf de touwtjes weer in handen te nemen.

Willard Thiessen
Dat is de grootste uitdaging in het leven?

Steve McVey
O, absoluut is dat de grootste uitdaging. Voor zover ik weet ben ik daar nog altijd, tot en met op dit moment, het meest kwetsbaar. Ik heb namelijk telkens nog de neiging om zelf de touwtjes weer in handen te nemen en zelf de controle over mijn leven op me te nemen. Ik weet dat ik daar nog altijd het sterkst te treffen ben en ik zie dat ook bij anderen.
Jezus zei dat als je het helemaal gehad hebt met religie je bij Hem mocht komen om te rusten.
Mattheus 11: 28 – 30 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijn, en Ik zal jullie rust geven; neemt mijn juk op je en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en je zult rust vinden voor je zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
Daar kwamen ze met hun godsdienst en Hij zei tegen hen: ‘dump die handel, dan leer Ik je hoe je echt kan leven. Kijk naar Mij en leer die bovennatuurlijke weg van genade’.
Dat is het hele eieren eten. Religie maakt het zo moeilijk. Willard, ik ga het nu recht voor zijn raap zeggen voor de christelijke televisie. Ik verkondig het en dan hoop ik dat je me nog zult uitnodigen voor de rest van de week. Daar vertrouw ik trouwens wel op want jij bent wel vertrouwd met deze boodschap.
Ik heb een hartgrondige hekel aan godsdienst. Ik haat het. Laat me nu gelijk proberen duidelijk te maken wat ik ermee bedoel als ik mijn haat naar godsdienst uitspreek. Godsdienst is het totaal van onze menselijke pogingen om door genoeg hoepels heen te springen en om genoeg dingen te doen waarbij hij denkt dat dit allemaal van hem geëist wordt. Al die pogingen worden ondernomen om uiteindelijk het goedkeurende knikje van God te mogen ontvangen. Dat is godsdienst. Dat is religie. Wij zijn het, in dat godsdienstig plaatje, die steeds blijven proberen om voldoende te doen om toch maar Gods goedkeuring te verdienen.
Ik haat die godsdienst. Ik haat die religie omdat genade betekent dat God jou en mij liefheeft en onvoorwaardelijk aanneemt. God neemt ons niet aan om datgene wat wij presteren, maar om wat Zijn Zoon Jezus Christus gedaan heeft op het kruis. De basis waarop God ons liefheeft en aanneemt is Zijn Zoon. Dat is het authentieke geloof in Christus. Godsdienst verblindt onze ogen voor de waarheid van het kruis.

Willard Thiessen
Als jij over godsdienst spreekt, dan kan dat elke vorm van godsdienst zijn? Dus ook christelijke godsdienst? Velen die zich christenen noemen springen nog altijd door die godsdienstige hoepels?

Steve McVey
Laat ik je dit vertellen. Ik heb lange tijd zelf verstrikt gezeten in godsdienst. Dat was de christelijke godsdienst. Het gevaar is nu dat je afhaakt, maar ik wil je graag bemoedigen om mijn getuigenis aan te horen. Christelijke godsdienst is absoluut geen haar beter dan welke godsdienst dan ook. Het geloof van Christus is iets totaal anders. Het geloof van Christus is grandioos.
Ik sprak een keer met een Hindoe tijdens een vlucht van Bangkok naar New Delhi. Die Hindoe stelde me weer eens die bekende vraag die telkens opkomt zodra ze je naam kennen. Hij vroeg me: ‘Wat doe jij?’
Ik zei: ‘Ik geef onderwijs in de Bijbel’.
Hij vroeg: ‘De christelijke Bijbel?’
Ik zei: ‘Ja’.
Hij zei: ‘Ik hou niet van godsdienst’.
Ik zei: ‘Ik ook niet’.
Ik zag dat de radertjes in zijn hoofd wat sneller gingen draaien. Hij keek me aan en zei: ‘Godsdienst probeert macht uit te oefenen over mensen’.
Ik zei: ‘Nou zeker, je slaat de spijker wel op zijn kop. Ik heb de christelijke godsdienst aangehangen en die brengt het er niets beter vanaf dan welke andere godsdienst dan ook’.
Ik zag dat hij het niet meer kon plaatsen. Wat ik hem vertelde paste voor zijn gevoel niet. Hij zei: ‘Godsdienst heeft veel oorlogen veroorzaakt’.
Ik zei: ‘Meen je dat? Laat me je vertellen dat ik als plaatselijke voorganger van een christelijke gemeente 21 jaar lang in veel van onze eigen oorlogjes gezeten heb’.
Ik mag dan toch wel zeggen aardig wat oorlogen te hebben meegemaakt?

Willard Thiessen
Niet alleen de internationale oorlogen, maar ook de zeer plaatselijke.

Steve McVey
Die man keek me aan en hij zei: ‘Wat zei je nog maar dat je doet?’
Ik zei: ‘Ik geef onderwijs in de christelijke Bijbel. Wat je moet beseffen is dat er een groot verschil ligt tussen het geloof van Christus en de christelijke godsdienst, oftewel het christendom.
De christelijke godsdienst krijg je wanneer je de christelijke Bijbel neemt en probeert de richtlijnen die je daar denkt terug te vinden na te leven zoals een Moslim dat probeert met de richtlijnen van de Koran.
Het geloof van Christus begint in het leven van een persoon zodra hij zijn vertrouwen stelt op Christus. Die gelovige ontdekt dat God hem aanneemt zoals hij is in Christus en in Christus alleen zonder al dergelijke pogingen.
We hebben gedurende die vlucht ongeveer een uur met elkaar gesproken en wat hij toen, vlak voor de landing in New Delhi, tegen me zei zal ik nooit meet vergeten.
Hij zei: ‘Laat me even controleren of ik het nu goed begrijp. De christelijke godsdienst is als je probeert om je leven op te bouwen rondom een lijst van regels en leringen uit de Bijbel, maar het geloof van Christus komt openbaar als je het leven van Christus je helemaal eigen maakt. Waar dat geloof vaste grond krijgt in je bewustzijn leef jezelf niet langer je eigen leven, maar daar leeft Hij Zijn leven. Vanaf dat moment leef jijzelf dus niet meer, maar Hij leeft Zijn leven in jou.’

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende