U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Steve McVey
Het nieuwe leven dat Hij mij heeft gegeven is dus niets minder dan Zijn leven.

Willard Thiessen
Als je dat bedoelt met de uitdrukking ‘Jezus kwam in mijn leven’ zit je dus goed?

Steve McVey
O ja, absoluut. Christus kwam in mijn leven, nam dat leven, doodde het en gaf me een kompleet nieuw leven, dat niets minder is dan Zijn eigen opstandingleven.
Christus is nu dus niet in mijn leven. Ik kan er dus ook niet over nadenken dat ik Hem in mijn leven nummer één moet maken. Christus is mijn leven, in Hem leven we, bewegen we ons en zijn we. Hij leeft door ons heen.
Filippi 1 :21 Want het leven is mij Christus.
Dit kleine nuanceverschil tussen ‘in mijn leven komen’ en ‘mijn Leven zijn’ verandert je hele kijk op alles. Nu is het namelijk niet langer mijn verantwoordelijk om voor Hem te leven. Nu is het Zijn verantwoordelijkheid om Zijn leven in mij uit te werken

Willard Thiessen
Filippi 2: 13 God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.
Het is een duidelijke uitspraak van Paulus.

Steve McVey
Inderdaad, God doet het. Het is Zijn job. Wij hebben hierin geen verantwoordelijkheid om voor Hem te leven. Als er dus een oproep komt wie er voor Jezus Christus wil leven kunnen we dat Bijbels alleen maar afwijzen. Opnieuw, ik wil niet over woorden vallen.

Willard Thiessen
Nee, maar als wij zo vastberaden voor Jezus willen leven brengen we leerstellig feitelijk een scheiding aan met datgene wat Christus zelf zo dolgraag in ons werken wil.

Steve McVey
Inderdaad. Denk na over de uitdrukkingen die je gebruikt en denk ook na over hun betekenis. Je kan nog zo oprecht zeggen dat je voor Jezus Christus leeft, Bijbels gezien leef jij niet voor Jezus Christus. Het blijde nieuws van het Evangelie in het Nieuwe Testament is niet de oproep om ‘voor’ Christus te leven, maar is de verzekering we ‘in’ Christus leven. Die twee voorzetsels leveren een wereld van verschil op.

Willard Thiessen
Dit is echt het centrale onderwerp dat deze hele week terug gaat komen, nietwaar? Het is echt het middelpunt waar alles om draait?

Steve McVey
Genade is de Goddelijke uitwerking van het leven van Christus in ons. Alles waar wij toe geroepen zijn om te zijn en te doen, dat is Christus. Ik spreek nu niet voor ongelovigen. Ik spreek heel nadrukkelijk de gelovigen aan.

Willard Thiessen
Het gaat nu om die mensen die Christus Jezus in het geloof al omarmd hebben.

Steve McVey
Inderdaad, ik zeg het nog een keer: Genade is de Goddelijke uitwerking van het leven van Christus in ons. Christus zelf is alles waar wij toe geroepen zijn om te zijn en te doen en die Christus is reeds ons leven. Ik hoef nu dus niet langer dingen te doen of iemand te zijn voor Christus. Christus zelf werkt Zijn bovennatuurlijk leven in mij en door mij uit.
Natuurlijk is dit uitsluitend mogelijk als je een bovennatuurlijk leven in je hebt. Dat leven is Christus.
In hoofdstuk één van mijn boek ga ik in op het verschil tussen ‘wet’ en ‘genade’. De wet geeft me de opdracht om te leven voor Christus. Genade zegt: ‘nee, Ik doe het door jou heen’.
Wet legt de last op ons. Genade laat de last daar waar het rechtmatig thuishoort: dat is bij Christus. Wat is mijn rol dan nog? Rusten in Jezus! Laat Christus zelf de taak uitvoeren om Christus in en door ons te zijn.
Mensen noemen dit leven passief. Ik kan je verzekeren dat dit leven voor mij het meest uitdagende van mijn hele bestaan is. Mijn neiging is namelijk precies dezelfde als elk ander mens sinds Adam van die vrucht nam. Dat is de neiging om zelf de touwtjes weer in handen te nemen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende