U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Willard Thiessen
Dat ik weet wie ik ben in Hem! Dat is dus de kern waar het alles om draait, hè?

Steve McVey
Hier heb je de sleutel te pakken. Als je namelijk tegen een willekeurige gelovige in welke kerk dan ook zegt: ‘God houdt van jou’, dan zullen ze zeggen: ‘Ja, natuurlijk’. Wat ze er dan niet bij zullen zeggen is: ‘Hij is God, dat hoort bij Zijn taakomschrijving, natuurlijk houdt Hij van mij’.

Willard Thiessen
Ja, ja, ik kan een verschrikkelijk leven leiden, maar God houdt van me.

Steve McVey
Jazeker, dat onderdeel is zonder meer 100 % waar, maar wat we niet meer doorhebben in de hedendaagse kerk is dat we één met Christus zijn geworden.
1 Corinthe 6: 17 Wie zich aan de Here hecht, is één geest met Hem.
Wat betekent het dat we één met Christus zijn geworden? Dat is nou precies waar dit boek ‘The Grace Walk Experience’ het over heeft. Het schets acht verschillende waarheden, die allemaal weergeven wat het betekent om één met Christus te zijn.
Eenheid is het sleutelwoord. Hier heb je precies datgene wat ik ook nooit begrepen had ook al kende ik de Heer al 27 jaar: Jezus is niet in mijn leven!!!
Als ik beweer dat de Heer in mijn leven is, dan beschouw ik mijn leven nog altijd als een apart onderscheiden identiteit ten opzichte van Christus. Nee, Christus is mijn leven!!!
Ik wil daarmee natuurlijk helemaal niet zeggen dat ik Jezus ben. Wel is Hij mijn leven. Hij kwam bij mij binnen. Maakte een volkomen nieuwe schepping. Gaf me een nieuwe natuur.

Willard Thiessen
O man, je zult nog wel eventjes een tijdje bij ons moeten blijven, want aan de ene kant beaam ik het graag, maar gelijkertijd denk ik: ‘Hoe moet ik me dat voorstellen?’ Waarom is dit verschil, dat jij tekent, nou zo gigantisch. Ja, het lijkt wel gigantisch maar er is soms een weerstand om dergelijke waarheden in ons leven te begrijpen.

Steve McVey
Laat me één voorbeeld noemen dat duidelijk tekent waarom het zo belangrijk is om te beseffen dat Christus mijn leven is en dat Hij niet in mijn leven is.

Willard Thiessen
Ja, toen ik vijf jaar oud was stelde mijn moeder en ook de zondagschooljuf het zo aan mij voor dat ik Jezus in mijn leven vroeg. Zo begreep ik het toen ook: ‘Jezus, komt u binnen en leef in mijn hart’.
Okay? Dus op de één of andere manier nam ik Degene die het universum geschapen heeft op in mijn hart. Hoe ontzagwekkend groot Hij ook is, ik nodigde Hem binnen in mijn hart. Daar zit toch wel waarheid in? Of niet?

Steve McVey
Ja, ik wil ook helemaal niet afgeven op dergelijke uitdrukkingen. Ik heb hem zelf ook wel gebruikt. Zonder nou pietluttig te willen doen, wil ik wel een nadere uitleg van wat het betekent.

Willard Thiessen
Nou, wat betekent het dan?

Steve McVey
Je kan dus zondermeer Jezus in je leven binnen vragen. Of je Hem nou in je leven of in je hart binnenvraagt, dat is om het even in deze uitdrukking.
Christus komt in mijn leven. Okay. Het onderliggend gevaar van deze uitspraak als ik niet de volledige waarheid van mijn eenheid met Christus ken, is dat je komt tot zulke opmerkingen als: ‘Je moet Hem nummer één in je leven maken’.

Willard Thiessen
Die oproep ken ik ook wel.

Steve McVey
Dat heb ik zelf ook wel verkondigt: ‘Je moet Hem nummer één in je leven maken’. Dan moeten we wel de logische volgende vraag stellen: ‘Wat of wie wordt nummer twee?’ Als Jezus nummer één is dan moet er ook een nummer twee zijn. Wat of wie is dat? We kunnen natuurlijk gewoon doorgaan. Wat is nummer drie? Wie is nummer vier?
Laten we Christus niet zo verachten door Hem op te voeren in een lijst van zaken in ons leven. Wat zegt Paulus:
Galaten 2: 20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.
Het enige leven dat wij nu bezitten is Jezus Christus. Bekijk maar eens rustig wat Paulus hier achteraan zegt:
Galaten 2: 20 Voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.
Nog duidelijker zegt Paulus dit in Colosse.
Colosse 3: 4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.
Christus is dus mijn en jouw leven. Paulus zei het tijdens één van zijn rondreizen al zeer uitgesproken:
Handelingen 17: 28 In Hem [Christus] leven wij, bewegen wij ons en zijn wij,
Ik wil niet pietluttig zijn, maar woorden hebben een lading, een betekenis. Als we dus zeggen dat Christus in ons leven binnenkwam, moeten we daarbij dus goed beseffen dat Hij in mijn leven binnenkwam om de persoon die ik was met Zichzelf aan het kruis te nagelen waarbij Hij mij in Zijn Persoon, die de dood heeft overwonnen, een kompleet nieuw leven heeft gegeven. Het nieuwe leven dat Hij mij heeft gegeven is dus niets minder dan Zijn leven.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende