U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Willard Thiessen
De genade van God is dus het fundamentele beginsel van hoe God alles bewerkt?

Steve McVey
De genade van God is alles omdat genade gepersonifieerd wordt in Jezus Christus. ‘Jezus Christus is leven’, dat is de boodschap van genade. Jezus Christus is het leven van onze gemeente, van onze gezinnen, van onze carrières, van onze hobby’s. Hij doortrekt echt elk facet van ons leven. Ik heb mijn boeken dus geschreven vanuit het perspectief van genade. Dat betekent dat ik laat zien dat Christus echt alles in allen is. Hij is zelf alles in ons leven.

Willard Thiessen
Kijk, daarom is het goed dat we hier nu over praten want er zal vast wel iemand opstaan, zoals ik, die tegenwerpt: ‘Ja, maar God is toch ook liefde’. Of kan ik Gods liefde niet scheiden van de genade?

Steve McVey
Waar vanuit vloeit die liefde voort? Gods liefde vloeit voort uit Zijn genade. Inderdaad, God is liefde, maar Zijn liefde en Zijn genade zijn Siamese tweelingen. De boodschap die we mogen brengen is de onvoorwaardelijke liefde van God en de oneindige genade van God. Je kan die twee niet van elkaar scheiden.
Gods genade heeft zich gemanifesteerd in Christus Jezus in het feit dat Hij ons waanzinnig liefheeft. Die liefde ging zover al in de voorbijgegane eeuwen dat Hij zei: ‘Ik sterf om jullie bij Me te hebben’. Hij verkoos het sterven boven een leven zonder ons.
Het gaat er niet om dat Hij ons nodig heeft, maar dat Hij innerlijk hunkert naar ons.

Willard Thiessen
Om ons bij Zich te hebben is Hij toch gestorven?

Steve McVey
Het gaat er niet om dat God ons nodig had om Zichzelf te voltooien, omdat Hij zonder ons niet compleet zou zijn. Hij heeft ons niet nodig.
Handelingen 17: 25 God laat Zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had,
Het geweldige nieuws is dat God zo intens naar ons verlangt. Ik schreef ‘The Grace Walk’ in 1995 om de identiteit van de gelovige in Christus en de daaruit voortvloeiende wandel in genade uit te leggen, maar bij ‘The Grace Walk Experience’ ligt de nadruk op dat laatste woord dat ‘ervaring’ betekent. Ik wilde de mensen hiermee laten proeven dat dit niet alleen maar een theologie is. Het is niet alleen maar een leer. Genade is een levende waarheid die in Christus Jezus ons hele leven volkomen omvormt zodra we werkelijk begrijpen hoe we uit genade kunnen leven.
Dit boek ‘The Grace Walk Experience’ bestaat uit acht belangrijke waarheden die mijn leven volkomen hebben omgevormd. Ikzelf was al 29 jaar lang een christen voordat God mij deze zaken ging onderwijzen. Ik was 17 jaar lang een voorganger voordat ik praktisch deze zaken leerde die ik in dit boek heb opgeschreven. Acht waarheden die mijn leven volkomen hebben omgevormd en daar gaan we de komende vijf dagen over nadenken.

Willard Thiessen
De komende dagen gaan we inderdaad kijken naar het proces van deze volledige verandering en de essentie van deze acht waarheden.

Steve McVey
Ik vind het belangrijk erop te wijzen dat we het hier niet hebben over acht geheime sleutels die jouw overwinning in je christelijk leven ontsluiten. Het zijn geen geheime sleutels Het zijn ook geen stappen die je moet nemen.
Deze acht waarheden zijn verschillende aspecten van de uitdrukking van het leven van Christus, dat in en door ons werkt. Jezus zelf is de Waarheid. Al deze acht waarheden zijn dus allemaal verschillende manieren waarop we onze ware identiteit in Christus uitleven.
Is dit allemaal nog te volgen?

Willard Thiessen
Ja, dit is belangrijk omdat we heel vaak over de zeven stappen van het geloofsleven spreken. In die voorstelling van zaken gaan we eerst de eerste stap ons toe eigenen en als we die dan goed onder de knie hebben beginnen we aan de volgende stap.
Waar jij over spreekt is iets totaal anders. Het gaat er nu om dat mijn hart Jezus zelf kent en begrijpt. Dat komt in elk van die acht waarheden telkens terug.

Steve McVey
Zo zit het inderdaad, en dat mijn hart weet wie ik ben in Christus.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende