U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Jouw heiliging is volbracht. Geloof je dat vanavond?

Elke keer dat je nu nog zondigt ligt dat aan het feit dat je denken niet in overeenstemming is met wat je met je hart gelooft. Geef die oude ‘jij’ niet de schuld alsof die nog wat meer zou moeten sterven. Stop daarmee in Jezus naam.

Jij hoeft niet meer af te sterven. We mogen die oude mens nu herkennen als met Christus gestorven. Hij is dood. Waar wij zien dat die oude mens dood is, komen wij aan leven toe. Leef dus! Leef!

Ter afsluiting nog even dit. Ik zag een paar weken terug een artikeltje in ‘Time Magazine’. Het ging over de karakters, de kenmerken, van de Presidenten van de Verenigde Staten. De vraag was wat een President geschikt maakt voor zijn taak. We zien dagelijks die karakterkenmerken langskomen op televisie nu het verkiezingstijd is.

Je hebt die twee kandidaten, die zichzelf trainen in de uitspraken die jij graag horen wil. Ze onderwijzen zichzelf in die uitspraken die het volk graag hoort. Het maakt niet echt uit of ze het zelf geloven. Ze moeten dat zeggen wat het volk graag hoort want dat levert stemmen op. In Januari (na de verkiezingen) kunnen ze weer zichzelf zijn, maar nu laten ze het maar even gebeuren. Ik weet niet of het zo gebeurt, maar ik weet wel dat politiek zo werkt.

In het artikel kwamen toch verschillende kwaliteiten langs. Bij Lincoln komt een sterke presidentiële kwaliteit naar voren. Tijdens de verkiezingen had hij enorm veel felle tegenstanders. Ze voerden hun campagne tegen Lincoln. Ze schreven artikelen tegen Lincoln. Er was platweg een sterke haat tegen Lincoln.

Toen Lincoln President werd ging hij naar al zijn fanatieke rivalen en zette hen in zijn team. Een verslaggever vroeg hem waarom hij dat deed. Hij verklaarde zijn tegenstanders tot de knapste koppen van Amerika en hij had het beste van het beste nodig, of ze hem nou mochten of niet. Dat zijn echt briljante figuren. Hij kon met zijn tegenstanders omgaan.

Andere Presidenten hadden de kwaliteit om midden in een crisis de Amerikanen weer het geloof in zichzelf terug te geven. Men ging weer geloven in het vaderland ook al bakte dat land er niet veel goeds van. Dat waren karakterkenmerken die een President presidentieel maakten.

Tegenwoordig zijn er weer andere kenmerken waar een President aan moet voldoen wil hij presidentieel zijn. Zo moet hij goed om kunnen gaan met de media. Bij interviews en het toespreken van het volk is een goed gebruik van de kamera essentieel. Wanneer een President dat goed beheerst is het volk zelfs nog gerust als het slechts minuten afstaan van een atoomramp: ‘Wij zijn Amerika. Alles komt wel goed’.

In dit artikeltje las ik over Herbert Hoover. Die naam komt nogal eens bovendrijven nu we in een tobberige economie verkeren. Velen geloven zelfs dat we op een depressie afstevenen. Misschien is dat ook wel zo.

Herbert Hoover was President tijdens een soortgelijke economische depressie. Tijdens zijn presidentschap maakte de economie een vrije val. Hoover had een heel vreemde opstelling. Zijn persoonlijkheid zat raar in elkaar. Dat greep me aan in dit artikel. Hij was als wees opgegroeid in een extreem fundamentalistisch, wettisch huisgezin. Godsdienstigheid was kenmerkend voor dat gezin.

Hoover plaatste in zijn biografie deze verklaring. ‘Tot mijn tiende wist ik niet dat je iets puur voor je plezier kon doen zonder God boos te maken.’ Er stond geen commentaar van de auteur bij over de geestelijke kant hiervan. Wel stelde hij dat dit wellicht een heel grote invloed heeft gehad op hoe hij in zijn verdere leven met zaken omging.

Hier stop ik omdat ik denk dat we nu gestuit zijn op een probleem dat nog altijd speelt in het leven van veel gelovigen. Als wij niet werkelijk bevrijd worden van het prestatiegerichte christendom dan zullen we ook nooit die onuitsprekelijke vreugde kunnen uitleven. Dan zal die vrede die alle verstand te boven gaat altijd een ver verwijderd doel blijven. We zullen namelijk altijd het gevoel blijven houden dat we niet goed genoeg zijn of dat we God onvoldoende een plezier hebben gedaan. Daarmee verwijderen we onszelf van de vreugde en vrede die volgens de Bijbel ons deel is.

We denken dat Petrus, Paulus en Johannes die vreugde en vrede wel hadden omdat zij Jezus zelf gezien hadden. Onze logica brengt ons dan tot de conclusie dat als wij Hem gezien zouden hebben, dan zouden wij ook wel zo geloofd hebben.
Paulus stelt dit heel anders:
Filippi 3: 14 Eén ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.

Paulus vergeet wat achter hem ligt. Ook daar waar hij misschien Jezus naar het vlees gekend heeft. Hij jaagt naar het doel dat voor hem ligt. Misschien begrijpen we nog niet alles van de genade die voor ons ligt. We mogen ernaar jagen.

Als je deze samenkomst verlaat heb je misschien nog niet zo’n grip op die genade die voor je ligt. Wat wel mogelijk is, is dat je vergeet wat achter je ligt, zodat je klaar bent om te groeien in datgene wat Jezus in jou werken wil.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina