U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Romeinen 6: 12 Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in je sterfelijk lichaam, zodat jij aan zijn begeerten zou gehoorzamen,
Jijzelf hebt de keuze om niet langer de zonde te laten heersen. Wil je dat de zonde niet langer heerst? Stop er dan mee om het als levend te beschouwen.
Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan’.
Ja? Als jij in je denken ermee rekent dat je dood bent voor de zonde. Leeft het dan nog?

Galaten 2: 18-19 Immers, indien ik hetgeen ik afgebroken heb, weder opbouw, bewijs ik daardoor, dat ik zelf een overtreder ben. Want ik ben door de wet voor de wet gestorven om voor God te leven.

Hier staat in heldere bewoordingen dat als ik het wettisch beginsel weer ga toepassen op mijn leven ik zelf een overtreder ben. Onder de wet betekent dat je direct een overtreder bent. Zo vlot gaat een wettisch beginsel.

Toen jij gered werd was dat wettisch beginsel nu juist afgebroken. Waarom bouw je het dan weer op? Waarom blijven we terugkeren tot wie we waren? Dat zijn we toch helemaal niet meer?
Galaten 2: 19 Ik ben door de wet voor de wet gestorven om voor God te leven.

Let op! Jouw nieuwe leven is voor God. Ik denk dat het volgende wat ik nu ga zeggen door deze uitspraak van Paulus aan de Galaten helemaal onderbouwd wordt.
Het leven als christen draait niet om het vermijden van zonde. Het leven als christen draait om leven voor God.

Als het vermijden van zonde onze mantra in het leven is dan leven we zelfs helemaal niet. Het enige kenmerk is het negatief vermijden van iets. De meeste christenen besteden hun hele christenbestaan aan het proberen om niet te zondigen. Ze draaien daar helemaal in door. Het is het enige Bijbelstudieonderwerp. Het is het enige gebedsonderwerp.

Paulus zei niet dat we nu dood voor de wet zijn opdat we daar nu doorlopend over zouden kunnen piekeren. Hij zei dat we dood voor de wet zijn opdat we nu leven!

LEEF NU EENS!!! HEILIGE!!!
Leef uit die overvloeiende genade! Leef die blijdschap die Christus je geschonken heeft om die uit te leven.

Galaten 2: 20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.
Je kan helemaal niet dagelijks sterven als je al met Christus gekruisigd bent.

Als jij rechtvaardig kan worden door je gedrag dan had Christus niet hoeven sterven.
Galaten 2: 21 Ik ontneem aan de genade van God haar kracht niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven.
Als ik het voor elkaar kreeg om ook maar iets te verbeteren aan die oude mens, dan was het werk van Christus gewoon waardeloos.

Als samenvatting van deze toespraak komen er twee beginselen naar voren:
Ten eerste: Christus is jouw heiliging. Hij is het die jou heiligt en Hij is het die je heilig bewaart.

Gisteravond hield ik mijn toespraak over de tekstplaats die mijn leven totaal veranderd heeft. Weet u dat nog?
1 Corinthe 6: 12-13 Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd maar ik zal mij door niets laten knechten. Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op.

Vlak voor dit gedeelte had Paulus een hele reeks zondaren opgenoemd.
1 Corinthe 6: 10 Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters zullen het Koninkrijk Gods niet beërven.

Paulus geeft dan aan dat sommige gelovigen in Corinthe dit geweest waren.
1 Corinthe 6: 11 Sommigen van jullie zijn dat geweest. Maar jullie hebben je laten afwassen, maar jullie zijn geheiligd, maar jullie zijn gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.

Eens en voor altijd zijn we geheiligd door het volbrachte werk van de Heer. De tijdsvorm is de verleden tijd. Onze heiliging vond in het verleden plaats. Het is geen tegenwoordige tijdsvorm. Het is geen kenmerkend Griekse tijdsvorm, die altijd maar doorgaat. Het is ook geen toekomstige tijdsvorm. Het is verleden tijd.
Jullie zijn allang geheiligd en Christus is degene die dat tot stand heeft gebracht.
Dat was het eerste beginsel.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende