U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Romeinen 6: 5 Aangezien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding;
Zoals Christus opstond uit het graf, zo is die nieuwe ‘jij’, Christus als de Opgestane.

Nu komt er iets heel heftigs. De Jezus na Zijn opstanding leek compleet anders dan de Jezus voor de opstanding. Voordat Hij naar het kruis ging kende iedereen Hem. Zodra Hij uit het graf is opgestaan houdt een intieme vriendin Hem voor de tuinman.
Johannes 20: 15 Jezus zei tot haar: Vrouw, waarom ween je? Wie zoek je? Zij dacht, dat het de tuinman was,
Dat was nog wel vlakbij het graf zelf. Het was Jezus zelf. Waarom herkende ze Hem niet?

Je bent nu eenmaal niet dezelfde persoon als je uit het graf komt. Op de weg naar Emmaus liep Jezus 11 kilometer met twee van Zijn volgelingen. Hij had 3½ jaar dag en nacht met hen doorgebracht. Gedurende al die 11 kilometers herkenden zij Hem niet.
Pas als hij het brood breekt, breekt er ook plotseling een openbaring bij hen door.
Lukas 24: 30-31 Toen Hij met hen aanlag, nam Hij het brood, sprak de zegen uit, brak het en reikte het hun toe. Hun ogen werden geopend en zij herkenden Hem;

Toen de Heer voor zijn discipelen in een afgesloten huis verscheen, herkenden ze Hem niet gelijk.
Lukas 24: 37 Zij werden ontzet en verschrikt en meenden een geest te aanschouwen.

Tomas kon pas geloven dat het de Heer was nadat hij de kruiswonden met zijn eigen handen had aangeraakt.
Johannes 20: 27-28 Daarna zei Hij [Christus] tot Tomas: Breng je vinger hier en zie mijn handen en breng je hand en steek die in mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig. Tomas antwoordde Hem: Mijn Here en mijn God!

Tomas wilde de bewijzen van het kruis voordat hij kon geloven. Hij wilde de bewijzen zoals hij Jezus naar het vlees gekend had.

Als jij dus uit het graf opstaat, ben jij dan ook anders? O, zeker weten van wel. Redding is veel meer dan alleen maar het wegnemen van je zonden. Redding is dat die oude mens volledig de dood ingaat. Redding is een nieuwe mens, die nu is opgewekt. Daarom spreekt Paulus over ‘hetgeen gelijk is aan zijn opstanding’. Mensen herkennen dat leven niet eens meer.

Romeinen 6: 6 dit weten wij immers, dat onze oude mens mee gekruisigd is, opdat aan het lichaam van de zonde zijn kracht zou ontnomen worden.
Het ‘ontnomen worden’ is een vertaling van het Griekse werkwoord ‘katargeo’. Dat heeft de betekenis van ‘volkomen verwoesten’, ‘radicaal beëindigen’ of ‘afsnijden’.

De belichaming van de zonde is dus volkomen buiten werking gezet. Het is machteloos, werkeloos en totaal zonder enige invloed in ons leven. Die oude mens van jou is radicaal buiten werking gezet op het moment dat jij tot geloof kwam. Wat is het resultaat?

Romeinen 6: 6-7 Wij zouden niet langer slaven van de zonde zijn; want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.
Hij die gestorven is, is vrij van de zonde. Is dit een voortgaand proces of vond dit plaats toen je Jezus leerde kennen? Het vond plaats toen jij Jezus leerde kennen.

Jij bent gedoopt in Hem, je bent gestorven met Hem, je bent opgewekt met Hem. Automatisch ben jij dus vrij van zonde.

Als wij onze aandacht richten op de oude mens, dan zijn we bezig met zonde. Als jij je bezig houdt met de zonde, kan ik je garanderen dat je het ook zult uitvoeren. Daarom houd ik jullie telkens voor dat wij degenen zijn die ons bezig houden met zonde, niet God. Wij houden ervan om erover te praten. Het geeft ons ideeën om over te prediken. Het geeft ons onderwerpen om over te bidden. Het geeft ons gespreksonderwerpen. Het geeft ons een thema voor liedjes.

Blijkbaar houden we er niet zo van om over overvloeiende genade te spreken. Het gebeurt mij nogal eens dat mensen me aankijken met die blik van: ‘Is dat nou het enige waar jij over praten kan? Man, in een wereld waar mensen leven als honden en dan kom jij aanzetten met genade?’

De oorzaak van dit verschil in denken is dat als jij je zo bezig houdt met zonde, je dit hele Bijbelgedeelte van Romeinen 6 ook zult moeten negeren. Als jij echt dood bent, ben je namelijk vrij van zonde.

Romeinen 6: 8 Aangezien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven,
Dit is een feit voor een ieder die gered is. Ik leef met Christus.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende