U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Het antwoord van de heiligingleer is dat Jezus je op het moment van sterven helemaal reinigt en je meeneemt naar de hemel. Waar gaat dat over?

De voorstelling is dat God scherp toeziet: ‘Ik let erop of jij jezelf wel reinigt door elke dag je zonden te belijden, waarna Ik het bloed kan toepassen. Ik kijk of jij echt wel dagelijks aan jezelf sterft. En zodra een vrachtwagen je aanrijdt en je daardoor komt te overlijden, dan kom Ik snel om de heleboel in één reinigingsbeurt in orde te maken. Dan kan Ik je mee naar huis nemen.’

Ik improviseerde eventjes over het ongeluk met die vrachtwagen, maar het ging me om de hele gedachte.

Enkele oplossingen voor dit vraagstuk:
God reinigt je op het moment dat je sterft. Nou, daar is totaal geen enkel Bijbels argument voor te vinden. Geen enkele! Geen enkele!
Of… Deze mogelijkheid is nog beroerder, Hij laat zonde toe in de hemel.

Daar deugt ook niets van! Toch? Die oplossing kunnen die heiligingleraren echt niet gebruiken. Er is echter nog een derde mogelijkheid:
God reinigt je gelijk helemaal zodra je gered wordt.
Die laatste lijkt heel sterk op de inhoud van het Nieuwe Verbond. Nietwaar?

De eerste oplossing heeft veel weg van het wettische onder het Oude Verbond: ‘schoonmaken, schoonmaken, schoonmaken, elke dag opnieuw’. Als je dan sterft en er is dan toch nog iets niet schoongemaakt, dan moet je maar naar de hel.

De tweede oplossing is volkomen onzin omdat het feitelijk spot met God. Zonde die in de hemel komt? Kom op nou!

De derde oplossing komt overeen met de God van alle genade.
Jeremia 31: 34 Ik [Yahweh] zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken.
Hebreeën 8: 12 Ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden, en hun zonden zal Ik niet meer gedenken.
Hebreeën 10: 17 Hun zonden en ongerechtigheden zal Ik niet meer gedenken.

Op het moment dat jij dus gered werd reinigde Hij de hele schotel met Zijn bloed. Daarna gebeurt er met jou datgene wat ‘heiliging’ in het Grieks ook betekent. Nadat Hij je gereinigd heeft, zette God je apart met een speciaal doel.

Toen Jezus jou dus redde, heeft Hij je volledig gewassen, waarna Hij je apart gezet heeft zodat Hij je gebruiken kan voor het Koninkrijk van God.

(Paul White heeft de offerschaal naast zich neergelegd)
Hoe kan deze schaal zich nu nog aparter neerzetten, dan dat ikzelf het net gedaan heb? Nee, de schaal kan zichzelf geen voetjes laten aangroeien om nog verder zich apart te zetten. Waarom is dit nou weer belangrijk?

Het is belangrijk omdat de gelovigen wijs worden gemaakt dat toen ze tot geloof kwamen, ze niet helemaal afgestorven zijn en niet helemaal geheiligd zijn. Als ze er nu maar aan gaan werken dan kunnen ze de geheiligde plek bereiken waar God hen kan gebruiken. Dat is niet wat Paulus onderwees.

Romeinen 6: 3 Weten jullie niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn?
Nou goed opletten. Dit gaat niet over de waterdoop. Er staat namelijk niet ‘wij allen, die in het water gedoopt zijn’. Er staat: ‘die in Christus Jezus gedoopt zijn’.

Romeinen 6: 4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid van het leven zouden wandelen.
Toen wij dus één gemaakt zijn met Christus in Zijn dood, zijn wij volgens dit vers ook daadwerkelijk achtergebleven in dat graf van Christus. Die oude mens kwam niet meer mee naar boven.

Romeinen 6: 5 Want aangezien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding;
Die tweede keer ‘met hetgeen gelijk is’ is er aan toegevoegd door de vertalers. Dat valt in sommige vertalingen op doordat het in die Bijbels schuin gedrukt staat. De reden waarom ze het toegevoegd hebben is omdat de gedachte er al in zat. Anders zou het vertaald zijn als:
Aangezien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met zijn opstanding;

In Zijn dood zijn we één gemaakt met Christus. Zo zijn we dat ook in Zijn opstanding. Zoals Christus stierf op het kruis, zo sterf de oude ‘jij’. Zoals Christus opstond uit het graf, zo is die nieuwe ‘jij’, Christus als de Opgestane.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende