U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

De leer van het dagelijks sterven is naar voren gebracht door de verkondigers van de heiligingleer. Zij halen zo’n tekst uit zijn verband om de gelovigen op te roepen om dagelijks een stukje meer aan zichzelf te sterven.

2 Corinthe 5: 14-15 Want de liefde van Christus dringt ons, omdat wij tot het inzicht gekomen zijn, dat Eén voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt.

Dit schreef Paulus in dezelfde brief, vlak daarvoor. Hij verklaart hier dat wij tot een inzicht gekomen zijn. Welk inzicht? Christus is gestorven, dus wij zijn gestorven. Hoe kan je steeds meer aan jezelf sterven als je toch al lang en breed morsdood bent?

Loop jij misschien naar de doodskist om tegen de dode te zeggen: ‘Ik hoop dat je morgen wat meer dood bent dan vandaag’? Ik wil niet koud overkomen, ik ben alleen wat bot om zo het voor elkaar te krijgen dat we hier eens normaal over denken. Het is gewoon idioot.

Als we werkelijk geloven dat we op het kruis mee gestorven zijn dan kunnen we morgen niet nog meer dood zijn dan vandaag. Meer dood of doder is een begrip dat nergens op slaat.

Ik sterf dagelijks’, we kunnen het in die gedachtegang net zo goed weergeven met ‘Ik ben elke dag wat meer dood’. Nee. Dat is totaal niet waar Paulus het over heeft. Hij stond dagelijks bloot aan doodsgevaren. Hij wilde dat deze gelovigen in Corinthe daarvan op de hoogte waren.

Dezelfde waarheid tekent Paulus in Romeinen 6. Ik denk dat geen enkele bijeenkomst van ‘Overvloeiende Genade’ volledig kan zijn zonder Romeinen 6. Hoe kunnen we ook maar enigszins iets naar voren brengen over genade zonder ooit eens op Romeinen 6 uit te komen?

Romeinen 6 behandelt de bevrijding van de inwonende zonde.
Romeinen 6: 1 Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade zal toenemen?
Dit is een vraag die ik enorm vaak krijg. ‘Jij denkt dat genade zo groot is dat we gewoon kunnen doorgaan in de zonde. Want wie maakt me wat?
Paulus antwoord is kort maar krachtig.

Romeinen 6: 2 Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven?
Leef jij nog voor de zonde of ben je dood voor de zonde? De logica van Paulus is dat als je nu dood bent, hoe kan je dan nog in de zonde leven? Vandaar het korte antwoord: Volstrekt niet!

Als jij nu dood bent voor de zonde, hoe kan je dan toch nog dagelijks sterven? Ik stel je die vraag nog eens: Als jij dood bent voor de zonde, is het dan mogelijk dat je toch nog dagelijks sterft? Natuurlijk niet! Niet als jij al dood bent voor de zonde.

Als het dagelijks sterven inderdaad mogelijk zou zijn, dan ben je in elk geval vandaag niet dood. De hele massa heiligingleraren hebben hier geen helder antwoord op. Ik heb daar zelf ook toe behoord. Ik kon hier ook geen zinnig antwoord op geven.

Hier komt de vraag waar geen antwoord op is:
Stel dat redding door heiliging één grote tijdslijn voorstelt richting dood, zoals de voortgaande heiliging lijkt voor te staan. Toen je gered werd begon die tijdslijn. Tot op het moment van redding ben je volledig gereinigd door het kostbare bloed van Christus.

Vanaf je redding begint dan het heiligingproces op de tijdslijn richting dood.
Alles wat voor je ligt op die tijdslijn is smerigheid, zonde, fouten (want hoeveel van jullie moeten erkennen er wel een paar gemaakt te hebben sinds je redding?). Je gaat voort op die tijdslijn met boetedoening, belijden en vergeving, die je daarvoor ontvangt en heiliging.

Steeds op die tijdslijn de herhaling van missers maken, beroerd voelen daardoor, belijden, vergeving ontvangen en geheiligd worden en weer een fout om over in te zitten, enzovoorts. Je hele geloofsleven op die tijdslijn is als een roller coaster op de kermis, het gaat op en neer, heen en weer.

Begrijp me goed, alles wat beleden is, dat is dus ook helemaal weggedaan. Je zorgt dat je de schotel voortdurend goed schoonveegt. Dat reinigen is het dagelijks sterven van je oude mens. Let wel, dit is de voorstelling van de heiligingleraren. Niet van de Bijbel!

Maar dan plotseling, aan het eind van die tijdslijn, sterf je ook inderdaad. Je komt te overlijden. Wat gebeurt er nou met al dat smurrie dat je er nog niet af hebt geveegd? De zonden die je nog niet beleden hebt? Datgene van die oude mens, waar je nog niet helemaal aan afgestorven bent?

Het enige antwoord dat de heiligingleer voor handen heeft, is dat Jezus je op dat moment van sterven helemaal reinigt en je meeneemt naar de hemel. Waarom deed Hij dat dan niet gelijk toen je gered werd?

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende