U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

We gaan weer terug naar de Bijbeltekst.
2 Corinthe 5: 16 Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer.

Als jij aan Jezus denkt, overdenk dan niet de Jezus die dat lieve kleine lammetje in Zijn schoot heeft. Denk aan de Jezus die de prijs voor jou betaald heeft.

Nu wat betreft die populaire Bijbeltekst. We gaan nu naar de tekst die de aanzet was voor deze toespraak.
1 Corinthe 15: 31 Zowaar als ik, broeders, op u roem draag in Christus Jezus, onze Here, ik sterf elke dag.

Ik heb zelf de boodschap die ik jullie nu wil gaan vertellen wel zo’n vijftig maal in mijn leven gehoord. De titel is vrijwel altijd deze zelfde drie woorden:
‘Ik sterf dagelijks’.

Dit dagelijks sterven wordt gepredikt om de mensen ervan te overtuigen dat ze dagelijks aan de oude mens moeten sterven. Hoeveel mensen hebben niet de boodschap aangehoord dat ze moesten sterven aan hun oude mens, waarbij dit Bijbelvers gebruikt werd? Bijna iedereen in deze ruimte.

1 Corinthe 15: 31 Zowaar als ik, broeders, op u roem draag in Christus Jezus, onze Here, ik sterf elke dag.
Hier stoppen we meestal met lezen omdat dit een tekst is die een goede preek oplevert. We kennen het allemaal wel. We moeten allemaal een beetje afsterven aan onszelf. Iets minder van onszelf, iets meer van Hem.

Laten we eens gek doen en deze tekst in zijn verband bekijken.
1 Corinthe 15: 29 Wat zullen anders zij doen, die zich voor de doden laten dopen? Indien er in het geheel geen doden opgewekt worden, waarom laten zij zich nog voor hen dopen?
Paulus is hier het dopen voor de doden niet aan het aanprijzen.

(Mijn [Hein] uitleg:
Mensen lieten zich dopen om zich te voegen bij een groep gelovigen die door vervolging afgeslacht werd. Zij kwamen met die doop in de plaats voor de gestorven gelovigen.
Paul White geeft een vreemde verklaring alsof Paulus een verkeerd gebruik bij deze gelovigen goedpraat.)

1 Corinthe 15: 30-32 Waarom zijn ook wijzelf van uur tot uur in gevaar? Zowaar als ik, broeders, op u roem draag in Christus Jezus, onze Here, ik sterf elke dag. Indien ik te Efeze, naar de mens, met wilde dieren gevochten heb, wat baat het mij? Indien er geen doden worden opgewekt, laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij.

In de samenhang van al deze uitspraken moeten we dus ook die uitspraak verstaan, die Paulus hier bezigt: ‘ik sterf elke dag’. Het is duidelijk dat Paulus hier aangeeft dat hij dus elke dag in de frontlinie van het gevaar zit. Hij is van uur tot uur in gevaar.

Paulus stelt hier dat hij elke dag een doodsbedreiging aan zijn broek heeft. Als je nu ook nog de waarheid van de opstanding bij mij weghaalt, dan kan ik die luttele dagen die me nog resten, me net zo goed te buiten gaan aan eten en drinken.

Paulus gelooft echter rotsvast in de opstanding. Daarom gedraagt hij zich ook als iemand die gelooft in wat hij predikt. Nergens in dit hele gedeelte spreekt Paulus over een dagelijks geestelijk aan zichzelf sterven.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende