U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Romeinen 7: 1-4 Weten jullie niet, broeders, (ik spreek immers tot wie de wet kennen) dat de wet heerschappij voert over de mens, zolang hij leeft? Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden, zolang deze leeft; wanneer echter de man sterft, is zij ontslagen van de wet, die haar aan die man bond. Zo zal zij dan, indien zij bij het leven van haar man een ander tot man neemt, echtbreekster heten; wanneer echter de man sterft, is zij vrij van de wet, zodat zij geen echtbreekster is, indien zij zich aan een andere man geeft.
Als conclusie, mijn broeders, zijn jullie ook dood voor de wet door het lichaam van Christus om het eigendom te worden van een ander, van Hem, die uit de doden opgewekt is, opdat wij voor God vrucht zouden dragen.

Paulus geeft hier een voorbeeld uit het gewone leven.
De vrouw is verbonden aan de man zolang als hij leeft. Als de man echter dood is, staat het haar vrij om een nieuwe man te nemen. Dat is het voorbeeld.

De toepassing noemt hij als conclusie.
Hij zegt: Jullie zijn die vrouw. Nu is niet de man gestorven, maar jullie zijn gestorven aan die oude man waardoor je vrij bent om een ander te trouwen.
Toen je tot geloof kwam wisselde je dus van echtgenoot. Het is een toepassing en het wordt dus niet letterlijk zo bedoeld.

Die eerste echtgenoot waren de werken van de wet. Daar ben je nu niet meer mee getrouwd. Je bent nu met Hem getrouwd die uit de dood is opgestaan. In de plaats van werken staat een volbracht werk, waar je nu aan verbonden bent.
Jij hebt een nieuwe echtgenoot en Zijn naam is Jezus Christus. Hij houdt hartstikke veel van jou.

Zoveel prediking is aan de verkeerde persoon gericht (die al in het graf ligt).

2 Corinthe 5: 16 Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer.

Nu moet je goed opletten. Hier wordt opgeroepen om Christus niet meer naar het vlees te kennen. De gelovigen in die tijd kenden allemaal Christus naar het vlees. De Jezus die de weg naar het kruis ging. De Jezus die daar hing aan het kruis. Velen van de gelovigen die hier aangesproken worden hebben Hem van gezicht tot gezicht gezien en gekend. Een hele generatie die zich dat nog goed konden herinneren.

Paulus zegt: ‘We kenden Hem dan wel naar het vlees. Nu niet meer!’
Wat Paulus ons duidelijk wil maken is dat het leven van Jezus ons niet redt. We hebben veel mensen in de gemeente die zich telkens weer afvragen wat Jezus wel zou doen in hun situatie. (WWJD) Wat Jezus zou doen is de volstrekt verkeerde gerichtheid. Waar het om draait is wat Jezus deed op Golgotha.

(mijn [Hein] eigen commentaar: De gerichtheid is hier op het kennen van Christus naar het vlees, of het kennen van Christus niet naar het vlees. Het aardse vlees van Christus ging door tot in het graf. Het kennen van de Opgestane is Christus kennen, niet naar het vlees.)

Paulus zegt dat we Christus nu niet langer naar het vlees kennen. We moeten kennis hebben van Zijn dood en opstanding. Als de gelovige zich nu dus op Christus richt, dan is dat ons zicht op Christus lijden en sterven aan het kruis.

Weet je nog dat God de kinderen van Israël de opdracht gaf om het huis in te gaan en het lam te roosteren. Ze mochten het geslachte lam niet in water koken. Weet je waarom dat was? Het enige soort lam dat voldeed was dat lam dat op het vuur was gebraden.
Exodus 12: 9 Rauw of gaar gekookt in water zullen jullie het niet eten; alleen op het vuur gebraden met kop, schenkels en ingewanden.

De enige soort Christus waar wij ons mee voeden is Hij, die gekruisigd is. Het kleine kindeke Jezus zal je niet redden. De gekruisigde Christus wel. Begrijp je?

We kunnen het leven van Jezus Christus dus de hele dag door overdenken, maar dat laat niemand over het water lopen. Niemand zal die opstanding van Lazarus na kunnen doen. Niemand van jullie zal de vijfduizend met de lunch van een klein jochie te eten kunnen geven. Ik ook niet. Niemand!

Jezus leefde Zijn leven niet opdat wij Zijn leven zouden naleven. Jezus leefde Zijn leven om het af te leggen. Pas daarna kan Hij Zijn leven door ons leven. Hij leeft niet Zijn leven dat Hij op aarde leefde door ons heen. Hij leeft nu als Opgestane Zijn leven in ons. Dit is een uiterst belangrijk onderwerp!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende