U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Ik wil jullie vanavond nog enkele zaken uit 2 Corinthe 5 laten zien. We zaten al in het vierde hoofdstuk. Ik wil met name naar een Bijbeltekst die m’n vader vanmorgen gelezen heeft. Hij legde vooral de nadruk op het laatste deel van dit hoofdstuk. Dat wil ik niet nog eens met jullie herhalen.

2 Corinthe 5: 14-16 Want de liefde van Christus dringt ons, omdat wij tot het inzicht gekomen zijn, dat Eén voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt. Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer.

Ik wil vanuit deze Bijbelteksten een aantal opmerkingen plaatsen die je zullen helpen om iets meer te begrijpen van de innerlijke mens en wat daarmee gebeurd is.

Paulus stelt hier dat de liefde van Christus ons dringt. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt voor ‘dringt’ is het werkwoord ‘sunecho’, dat ‘bijeenhouden’ betekent. De liefde van Christus houdt ons dus bijeen omdat we tot het inzicht gekomen zijn dat Eén voor allen is gestorven. Dus zijn ze allen gestorven.
Hier is een logische opbouw. Als Christus voor allen is gestorven, dan is iedereen dus dood.

Daarna krijgen we opnieuw in vers 15 een logica in de volgende opbouw dat waar Hij voor allen gestorven, zij die leven nu niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem die voor hen gestorven is en opgewekt.

Met deze logica kunnen we afscheid nemen van veel prediking die in evangelische kringen wel gehoord wordt, die gericht is op het doel om de oude mens te veranderen, aan te passen. Satan is helemaal gericht op dit verbeteren van de oude mens. Telkens een iets betere gedragshouding.

Dit bovenstaande is de belangrijkste reden waarom we mensen altijd maar leren hoe ze leven moeten. We geloven nu eenmaal niet concreet dat de oude mens morsdood is. We geloven hooguit dat die oude mens bedekt is. Helemaal fout!!!
Als Christus gestorven is, zijn wij dus nu ook in Christus mee gestorven. Dat betekent dat die oude ‘ik’ in zijn geheel opgeruimd is. Hij is koud gemaakt. Hij is afgelegd.

Ik zeg het nog een keer en dan hoop ik dat je het opzuigt in je hart. Die oude ‘jij’, die nog bestond voordat jij gered werd stierf op hetzelfde moment dat jij gered werd. Na dat moment stond een nieuwe ‘jij’ op. Direct toen die nieuwe ‘jij’ opstond, kwam satan erbij om die nieuwe ‘jij’ aan te vuren om van die oude ‘jij’ af te komen.

Hoe kom je er in vredesnaam bij om te proberen iets kwijt te raken wat je lang en breed kwijt bent? Dit is het werk van de duivel die rechtvaardiging door werken gebruikt om de gemeente in verwarring te brengen. Hij gebruikt de kerk, hij gebruikt de preekstoel, hij gebruikt het onderwijs en hij gebruikt zelfs de liederen die we zingen. Liederen die het oude ‘ik’ aanspreken.

Efeze 4: 22 dat jullie, wat jullie vroegere wandel betreft, de oude mens hebt afgelegd,
Alles wat die oude mens betreft is afgelegd. Weet je wat dat praktisch betekent? Stop ermee over hem te praten alsof hij nog bestaat. Stop ermee om over alle gedragingen van die oude mens na te denken.

Richt je niet op al dat afval. Hoe meer jij je daarop richt, des te meer eer dat afval krijgt. Daarmee heeft satan ons krachteloos gemaakt in een leven dat feitelijk allang ons deel is.

Het idiote feit doet zich voor dat er bij ons christenen in de gemeente zijn die ernaar uitzien dat ze vernieuwd zullen worden. Ze kijken er reikhalzend naar uit dat ze op een plek belanden waar ze een nieuwe schepping zullen zijn. Dat is een achterstevoren boodschap.

Om de één of andere reden hebben zij geleerd dat hun redding betekent dat ze alles wat ze tot op dat moment fout gedaan hadden kwijt raakten en dat ze nu vanaf dit moment werkzaam moeten blijven totdat ze eindelijk vernieuwd zullen worden.

Paulus zegt in 2 Corinthe 5: 14 dat het enige dat ons bijeenhoudt de liefde van Christus is. Wat houdt dat in? Dat betekent dat toen Hij stierf, ik met Hem stierf. Toen ik tot geloof kwam stierf die oude ‘ik’ met Christus. Die oude mens is dood.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende