U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Overvloeiende genade heeft een overschot aan dank die we mogen vieren tot Gods eer. Het volbrachte werk is namelijk een volbracht werk. Je kan dit noteren in je hart. Het volbrachte werk is volbracht. Het is dus compleet. Het is dus af. Er valt dus niets aan toe te voegen.

Bewaar die notitie in je hart. Zo kostbaar dat je het opsluit in je hart. Laat het volbrachte werk zijn gang gaan. Het is goed om je daar aan vast te houden. Laat het volbrachte werk en die overvloeiende genade je elke dag opnieuw zegenen tot een overschot aan dank.

Ik heb nog een illustratie.
Ik weet niet of het nou ook echt gebeurd is. Misschien ken je het verhaal wel. Het is het verhaal van die adelaar die opgroeide in een kooi met allemaal kalkoenen. Al die kalkoenen liepen in het rond en rommelde wat met hun snavels in de grond.

Een adelaar heeft nou niet veel gemeen met een kalkoen. Het is groter, het is sterker, het is van nature een roofdier. Toen die adelaar maar steeds door bleef groeien moet het een behoorlijk vreemd plaatje hebben opgeleverd. Daar liep die grote, kale adelaar in die kalkoenenkooi.

Op zekere dag kijkt deze adelaar in de lucht en ziet daar een adelaar overvliegen. Hij denkt: ‘Wow, dat zou ik wel willen kunnen’. Die kalkoenen om hem heen kijken hem aan en zeggen: ‘Dat kan jij niet. Jij bent maar gewoon een kalkoen.’
Het hele idee dat hij daar niet toe in staat zou zijn hield hem op zijn plek in die kalkoenenkooi.

Als je maar vaak genoeg hoort dat die oude ‘ik’ van jou niet dood is, maar nog altijd leeft.
Als je maar vaak genoeg hoort dat hetgeen wat van jou gevraagd wordt, jouw dagelijks geloof en volharding is.
Als je maar vaak genoeg te horen krijgt dat het jou niet is toegestaan om te vliegen in Gods overvloeiende genade.

Jij bent alleen maar een kalkoen.
Als je tot nu toe nog geen les hebt gevonden in deze samenkomst, dan moet je deze maar aanpakken: God redde jou niet om een kalkoen te worden. God redde jou om op te stijgen op adelaarsvleugels
Psalm 103: 5 die
[Yahweh] uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend.
Jesaja 40: 31 Wie het van Yahweh verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.

God riep jou om in dit leven te heersen.
Romeinen 5: 17 Aangezien door de overtreding van de ene [Adam] de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.

God riep jou om meer dan overwinnaar te zijn.
Romeinen 8: 37 In dit alles [lichamelijke tegenstand] zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.

God riep jou zodat je altijd zult weten dat Hij, die in jou is, groter is dan die in deze wereld is.
1 Johannes 4: 4 Jullie zijn uit God, kinderen, en jullie hebben hen overwonnen; want Hij, die in jullie is, is meer dan die in de wereld is.

God riep jou niet voor een plek in de varkensstal, maar aan de tafel van de Zoon. Dat is waartoe Hij je gered heeft.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende