U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Niet mijn geloof in die overvloeiende genade verzorgt mijn innerlijke vernieuwing.

Ik zal het voorgaande bewijzen:
God zei dat Hij door het land Egypte zou trekken en dat Hij daar de eerstgeborenen zou doden. De eerstgeborenen van de Israëlieten waren daar niet van uitgezonderd.
Exodus 12: 12 Ik zal in deze nacht het land Egypte doortrekken en alle eerstgeborenen, zowel van mens als dier, in het land Egypte slaan …., Ik, Yahweh.

De eerstgeborenen van Israël konden alleen gespaard worden als ze de deurposten insmeerden met het bloed van het lam.
Exodus 12: 13 Het bloed zal jullie dienen als een teken aan de huizen, waar jullie zijn, en wanneer Ik het bloed zie, dan ga Ik jullie voorbij.

Als Israëliet moest je dus op de tiende van die maand een lam in huis nemen. Vier dagen had je het beest bij je, waardoor je zeker wist dat het niet ziek was of een lichamelijke afwijking had. Op de veertiende dag snee je zijn keel door, ving het bloed op en bracht dat aan op de deurposten van je huis. Daarna ging je het huis in en at je alles op.
Het bloed en het lichaam. Het bloed, vergoten voor hun zonden. Het lichaam ter genezing.

Thuis deden ze de deur op slot en bleven daar zitten. De enige instructie van God was: Het bloed aanbrengen en naar binnen gaan. Als de Heer het bloed zag, ging Hij voorbij.

Op het moment dat ze de drempel over waren en de deur gesloten hadden maakte het totaal niets meer uit hoe groot hun geloof was en of ze zo wie zo wel enig geloof hadden.

Ze hadden daar binnenshuis kunnen lopen ijsberen en beweren dat ze het hele idee niet zagen zitten. Ze konden het hele idee zelfs ronduit belachelijk vinden. Misschien waren ze zelfs wel overgegaan tot vasten en bidden. Iedereen hield elkaars hand vast terwijl ze ‘Amazing Grace’ zongen. Ze hadden best wel het gevoel kunnen hebben dat de enige manier waarop God hen zou horen, was als ze vol berouw boete zouden doen voor hun zonden.

Als de doodsengel langs was gekomen, had hij dan één van hen gedood? Nee! Waarom? Vanwege het zingen van ‘Amazing Grace’? Vanwege de boetedoening? Vanwege het vasten en bidden? Nee! Vanwege het bloed.

Als je het bloed had aangebracht en naar binnen was gegaan met de deur op slot en je had iedereen opgepept tot het vieren van een feestje. ‘Jongens, de muziek aan. Laten we een feestje bouwen. Iedereen blij. We hebben wat te vieren!’ Als de doodsengel dan langs komt, stoort hij zich dan aan de herrie? Nee! Sterft er iemand? Nee! Waarom? Simpel enkel en alleen omdat het bloed is aangebracht op de deurposten.

Het is niet het geloof dat God zoekt. Het is het bloed dat God zoekt. Het bloed werkt niet tenzij het is aangebracht op de deur. Dat is het geloof tot jouw redding. Toen jij Jezus Christus als je Redder hebt aangenomen, heb je het bloed toegepast op je hart.

Je geloof zal echt niet aldoor perfect zijn na je redding voor de rest van je leven. De ene dag is het op de berg. De andere dag is het in het dal. Het gaat op en neer. Je hebt natuurlijk ook het egale middengebied. Maar God zij dank is het bloed er altijd.

Omdat het bloed is toegepast, daardoor zit jij goed. Je kan in die feesttent zitten of in dat depressiehuis. Dat maakt niks uit. Jij zit goed. Of je nu in een kerk zit waar steeds dat werkwoord in de herhaling zit: ‘werk, werk, werk, werk, werk’. Of dat je nu heerlijk onderuit geniet van je ontspanning met in de herhaling: ‘rust, rust, rust, rust, rust.’ Jij zit goed.

Het ene huis is diep ellendig terwijl het andere huis uitzinnig van vreugde is, maar beide huizen schuilen achter het bloed. Je mag zelf uitkiezen in welk huis je wilt wonen.

Elke zondag, als je je ene been het bed uitgooit en je maakt je klaar om naar de kerk te gaan, dan kies je uit in welk huis je wilt wonen. Ze voeden zich beiden met het Lam. De ene doet dat echter juichend terwijl de andere het kreunend doet.

Overvloeiende genade heeft een overschot aan dank die we mogen vieren tot Gods eer. Het volbrachte werk is namelijk een volbracht werk. Je kan dit noteren in je hart. Het volbrachte werk is volbracht. Het is dus compleet. Het is dus af. Er valt dus niets aan toe te voegen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende