U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Heiliging is een volkomen verkeerd onderwezen leer in de kerk. In veel kringen wordt geleerd dat als je tot de Heer Jezus komt, je dan ook geheiligd bent tot op dat moment. Vanaf dat moment zou je dan voortgaand geheiligd worden elke keer als je bidt en vergeving vraagt voor bepaalde zonden. Telkens reinigt God je dan een stukje meer.

Ik zal proberen aan te geven wat die leer feitelijk inhoudt.
Jezus Christus, die Zijn bloed tweeduizend jaar terug vergoten heeft, is uitsluitend in staat om jouw vergeving te schenken voor de zonden die jij vermeldde op het moment dat jij gered werd. Op dat moment reinigt Hij je van alles wat er tot op dat moment van jouw redding aan zonden lag.

Op het moment dat jij opstaat na je redding wordt jij voortgaand steeds maar slechter, waardoor je een dagelijkse vernieuwing nodig hebt om dan weer voortgaand beter te kunnen worden.

Wat betekent deze leer?
Het betekent dat de reinste heilige in deze wereld momenteel diegene is, die nu op dit moment gered wordt. Degene die nu de Heer in zijn leven vraagt is daarmee de enige persoon in de wereld die nu werkelijk volledig geheiligd is. De rest van ons is namelijk al veel te lang geleden gered. De persoon die volledig geheiligd is op het moment dat hij gered werd is dan ook op dat moment gereed om naar de Heer te gaan.

Deze pure dwaalleer is vrijwel in de hele christelijke kerk ingeburgerd. Het is niet tot één bepaalde kerk beperkt gebleven.
De grondgedachte is dat Christus ons geheiligd heeft toen we tot geloof kwamen, maar vanaf dat moment moeten we dingen doen om geheiligd te blijven. De oorzaak waardoor dit nodig is, komt voort uit de gedachte dat er altijd nog een onderdeel in ons is dat moet afsterven.

Wat we feitelijk zeggen met deze leer is dat Jezus eigenlijk helemaal niets aan ons leven veranderd heeft, behalve dat Hij de voorafgaande zonden vergeven heeft. Dat is wat we hier werkelijk mee zeggen. Het enige wat Jezus gedaan heeft is dat Hij de voorafgaande zonden weggedaan heeft.

Het venijn zit hem er dus in dat volgens die leer Christus niets veranderd heeft. Hij heeft ons niet tot een nieuwe mens gemaakt. Jij moet jezelf nog tot een nieuwe mens vormen. Dat is de leer van de heiliging.

Ik noem mezelf een verkondiger van het volbrachte werk op het kruis. Helaas prediken veel mensen, die ook zeggen dat ze het volbrachte werk verkondigen, twee verschillende boodschappen:
Ze leren dat Jezus alles gedaan heeft wat nodig was en dat Jezus voor al je zonden die je gedaan hebt gestorven is. Dat is de ene boodschap.
Na je redding moet jij je geloof blijven vestigen op het volbrachte werk om dat werk ook inderdaad het volbrachte werk te laten blijven. Dat is de tweede boodschap.

Op zich klinkt deze leer al vreemd. Dat zou een belletje moeten laten rinkelen. In deze leer is het volbrachte werk uitsluitend echt waar aan Gods kant. Aan jouw kant is het nog geen werkelijkheid. God heeft het werk wel volbracht, maar nu moet jij nog.

Let nu goed op! Geloof wordt zo een werk!
Als jij namelijk niet voortdurend blijft geloven in het volbrachte werk van het kruis dan is het volbrachte werk uiteindelijk voor jou niet langer een volbracht werk. Je moet dus voortdurend weer terug naar Jezus en er is een constante angst dat je ergens onderweg toch onderuit gaat en je oog niet meer gericht kunt houden op het volbrachte werk van Christus.

(Een uitspraak die ik niet vertaald kreeg over de uitdrukking ‘in het bloed zijn’ .)

Broeder D.J. zei laatst dat de hoeveelheid geloof er niet toe doet. Wat er toe doet is dat Jezus zelf het geloof daar geplaatst heeft. Het is geloof, wat het hart van God in beweging zet.

Ik hoorde een prediker verklaren dat het enige dat God erkent het geloof in het volbrachte werk van het kruis is. Dat is een uitspraak die ik vroeger maar wat graag overnam en er een hele preek omheen bouwde. Nu kan ik dat niet meer. Ik zal je vertellen waarom.

Ik kan dat niet meer verkondigen vanwege die overvloeiende genade, die we net in de woorden van Paulus tegenkwamen. Die overvloeiende genade verzorgt tevens de vernieuwing. Niet mijn geloof in die overvloeiende genade verzorgt mijn innerlijke vernieuwing.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende