U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

2 Corinthe 4: 16 Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd.

De mens in mij, die bij mijn redding geschapen is, wordt elke dag sterker vanwege die overvloeiende genade van vers 15. Vandaar dat het onderwerp van mijn toespraak vandaag is:
Overvloeiende Genade Vernieuwt De Innerlijke Mens.

2 Corinthe 4: 17-18 Want de lichte last van de verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.

Wij zien niet op het zichtbare, maar op het onzichtbare’, zegt Paulus in vers 18. Dit is echt een sleutelvers.

Paulus had hen net verteld over de fysieke bedreiging aan zijn lichaam. Hij gaf aan dat ze beiden dezelfde Geest van het geloof bezaten. Ze bezaten een super overvloeiende genade, wat nooit een tekort zal opleveren.

Waar het nu op aan komt is dat ze zich niet blind staren op het zichtbare, maar dat ze zich richten op wat het geloof weet. Wat je ogen zien, is namelijk bedrieglijk.

Soms, als we over deze zaken spreken dan denken mensen dat we spreken over het uit het niets iets tevoorschijn roepen. Nee, dat is een scheppende kracht die alleen God toebehoort. Gods taak is dingen te scheppen die tevoren nooit geweest zijn. Dat heeft dus niets met onze kant te maken.

Onze kant is uitsluitend dat wij geloven dat hetgeen God gesproken heeft, waar is. Als God dus gezegd heeft dat we Zijn gerechtigheid zijn, dan is dat zo.
2 Corinthe 5: 21 Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem [Christus].
Wij zijn de gerechtigheid van God, ongeacht wat voor symptomen aan gedrag ook uit ons mogen voortkomen. Wij kijken niet naar de uiterlijke mens. Wij kijken naar de innerlijke mens.

De innerlijke mens is gezegend met overvloeiende genade die nooit op zal raken omdat daar een overschot aan is.

Puur om het volgende beginsel heel helder te stellen komen we nu met een zonneklare uitspraak:
‘Net zo min als dat je over de maan heen kan springen, zomin kan je ook je eigen vlees doden’.

Als jij dus wel in staat bent om je vlees te doden, dan moet je ook wel over de maan kunnen springen. Het is een volkomen onmogelijkheid voor jou om je oude ‘zelf’ te doden. Jij kan het niet. Ik kan het niet. De kerk kan het niet. De enige hoop voor ons dat het vlees gedood zal worden is dat we gered worden.

Ik wil er heel sterk de nadruk op leggen dat ik niet gezegd heb dat je verder moet komen in de genade, of dat je meer te weten komt, of dat je je meer verdiept in de Bijbel, of dat je geloof opgebouwd moet worden, of dat je vervuld moet worden met de Heilige Geest.

De enige manier waarop wij kunnen sterven aan onszelf is ronduit gezegd: ‘Wordt Gered!’
Dat betekent niet de volgende dwaling die ook veel gepredikt wordt: ‘Als jij nog niet gestorven bent aan jezelf dan ben je dus nog niet gered. Als jij nog altijd worstelt met jezelf en het vlees, dan heb je blijkbaar de Heer nog niet leren kennen’.
Dat is absoluut niet wat Paulus zegt!!! Het is ook niet wat ik verkondig.

Ik zal het nog een keertje uitspreken:
‘Net zo min als dat je over de maan heen kan springen, zomin kan je ook je eigen vlees doden’.
Als je werkelijk aan je vlees wilt sterven dan zul je je hart aan Jezus Christus moeten uitleveren. Maar zodra jij je hart aan de Heer heb uitgeleverd, ben je ook gelijk met Hem gestorven. Dat werk is eens voor altijd volbracht!

Hoe kunnen we dit nu zo zeker weten? Paulus zei: ‘wij zien niet op het zichtbare, maar op het onzichtbare;’. Kijk dus niet naar de buitenkant. Kijk naar wie je bent in Christus.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende