U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

We hadden als samenvatting van deze toespraak twee beginselen:
Ten eerste: Christus is jouw heiliging. Dat hebben we net doorgenomen.

Ten tweede: Heiliging is niet een najagen van zondeloosheid. Heiliging is het zijn als Vader. Als jij je hele christelijke leven probeert heilig te leven, dan geeft dat jou de kracht om te zondigen.
1 Corinthe 15: 56 De kracht van de zonde is de wet.

Als jij je leven leidt om heilig en rechtvaardig te worden, dan zul je merken dat het doel steeds verder van je af komt te staan. Het wordt steeds moeilijker om het bereiken. Het wordt daarmee een volkomen onmogelijkheid om het ooit te bezitten.

Ik kan je verzekeren, gelovige, dat als je op de juiste manier naar jezelf kijkt dan zal je ontdekken dat die oude ‘jij’ dood is.
Maar prediker, waarom blijf ik dan toch nog altijd die problemen houden? Laten we er niet omheen draaien. Er spelen gewoon zaken in mijn leven.’

Toen jij gered werd heeft God die overvloeiende genade in je hart uitgestort. Het werk is volbracht maar de symptomen laten dat niet altijd blijken. De oorzaak zit hem hierin dat het gelovigen nogal eens wat tijd kost om hun verstand ook af te stemmen op datgene wat ze met hun hart wel geloven.

Totdat jij je denken afstemt op datgene wat jij bent geworden in Christus, zal jij zo wandelen als wat Paulus aan de gelovigen in Efeze schrijft.
Efeze 4: 17 Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat jullie niet langer wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken,

Die gelovigen hadden hun denken ook nog niet afgestemd op wie ze in Christus waren. Het gevolg was dat ze in de ijdelheid van hun denken wandelden. Dat betekent dat je nog voortdurend denkt als een zondaar. Wanneer je denkt als een zondaar is het uiteindelijke resultaat dat je ook handelt als een zondaar.

Is het dan zo eenvoudig als wat je denkt?, zal je zeggen. Zo eenvoudig is het niet. Het is zo eenvoudig als wat je zou mogen denken. Waarom zou je dat dan denken?
Waarom zou je denken dat je rechtvaardig bent? Omdat je dat bent. Kan je ermee instemmen dat je dat bent wanneer je in Christus bent? Denk daar dan ook vanuit.

Zodra jij daar vanuit leert denken, zal je het leven leiden dat Christus voor jou bedoelde om te leven toen Hij voor jou stierf. Overvloeiende genade is dus niet zomaar een thema of een reeks toespraken.

Overvloeiende genade vernieuwt je innerlijke mens elke dag. Dat heeft één oorzaak. Jouw oude mens is namelijk vertrokken. De nieuwe mens is het enige dat je nu nog over hebt. De natuur die je nu in je hebt is de natuur van Jezus Christus. Het is die Goddelijke natuur, waar Petrus het over heeft.
2 Petrus 1: 4 Hierdoor zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat jullie daardoor deel zouden hebben aan de goddelijke natuur,

Die Goddelijke natuur is de nieuwe natuur die God in jou gelegd heeft. De oude mens is dood. Het heeft dan ook geen enkele heerschappij meer. Als we door blijven gaan in het oude stramien van leven, komt dat omdat we nog altijd niet putten uit wie God ons in Christus gemaakt heeft.

Christus was perfect en compleet omdat Christus altijd wist wie Hij was. Hij wist altijd wie Vader was. Hij wist altijd hoe Vader over Hem dacht. Dat vergat Hij nooit. Dat is de oorzaak waardoor Christus nooit en te nimmer met zonde heeft geworsteld.

‘Ja maar, ik dacht dat Hij net als wij verzocht was’.
Hebreeën 4: 15 Wij hebben geen hogepriester, die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar Eén, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, maar zonder te zondigen.

Er was geen aanknopingspunt in Hem voor de zonde. Hij worstelde nooit met de zonde. Er kwamen wel verleidingen op Christus af. Hij kon de zonde aan de kant schuiven omdat Hij volkomen kennis had van Wie Hij was.
Johannes 10: 30 Ik en de Vader zijn Eén.
Christus was er nooit op uit in zijn eentje. Wij mogen ook begrijpen dat we er nooit op uit zijn in ons eentje.

Hoe gaan we om met zonde als we een vergissing maken? Stap simpelweg van dat traject af en ga gewoon door. Moet ik het dan niet aan de Heer vertellen? Alleen om jouw contact met Vader te herstellen, maar niet opdat jij er heiliger van wordt. Laat niemand jou ervan overtuigen dat als je het niet aan de Heer vertelt je dan ook niet geheiligd zou zijn. Als dat waar zou zijn, dan heeft Jezus gelogen met Zijn uitspraak: ‘Het is volbracht’.

Jouw heiliging is eens voor altijd tot stand gebracht toen Jezus het uitriep: ‘Het is volbracht’. Jouw heiliging staat niet op het punt om volbracht te worden. Het is allang volbracht. Kan je dat vanavond geloven?

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende