U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Meerdere Toespraken:

De Nieuwe Levenswandel
Genade Schenken
Gaan Voor Goud
Door Eén Overtreding
Standvastig - Waarin?
Zacheus
gij zult - bevel of belofte?
De Eerste Liefde
Gods Gerechtigheid Deel 1
Gods Gerechtigheid Deel 2
Groot Geloof
Uw Lichaam, Een Tempel
Twee Dagen In Samaria En Daarna...
Adam & Christus
De Gelukkige God
De Dood In De Pot
Vermanen Of... Bemoedigen?
De Schatkamer van God
VIJF BRODEN EN TWEE VISSEN
De Leer Van God, Onze Redder, Versieren
…. Alles Gelukt
Geld Dat Stom Is…

De Nieuwe Levenswandel

De nieuwe Levenswandel van Efeze 4: 17 is niet een nieuwe of betere moraal. Het is het leven van Christus dat in de gelovige werkt.
Uitgebreidere Tekst

Genade Schenken

Het Griekse woord 'Charizomai', dat in het Nieuwe Testament op veel verschillende manieren is vertaald, werp weer een bijzonder licht op het leven uit genade.
Uitgebreidere Tekst

Gaan Voor Goud

Voor de Bemastoel ontvangen gelovigen loon voor het werk van Christus in hen.
Uitgebreidere Tekst

Door Eén Overtreding

André Piet tekent in deze Video betreffende het hele hoofdstuk Genesis 3 een plaatje van Gods genade tot de mensheid.
Uitgebreidere Tekst

Standvastig - Waarin?

We "staan in genade" schrijft Paulus.
Waar het op aankomt in het leven van een gelovige is daarin te blijven staan. Oftewel standvastig te blijven "in geloof", d.w.z. niet in werken.

Zacheus

Lukas 18: 18-27 spreekt over de rijke jongeling als plaatje van Israel onder de wet.
Lukas 19: 1-10 spreekt over Zacheus als plaatje van Israel onder de genade.
Uitgebreidere Tekst

gij zult - bevel of belofte?

Gods genade in de wetgeving.
Romeinen 9: 30-32 tekent dat Israel aan de betekenis van de wet niet toekwam omdat het uitging van werken en niet van geloof.
Beloften van God (Jullie zullen) worden omgezet tot opdrachten van God (Gij zult).

De Eerste Liefde

Het eerste enthousiasme verdwijnt. Waardoor?
Uitgebreidere tekst

Gods Gerechtigheid Deel 1

Gods gerechtigheid houdt in dat Hij recht doet aan Zijn belofte.
Uitgebreidere Tekst

Gods Gerechtigheid Deel 2

Gods gerechtigheid is gebaseerd op het geloof van Jezus Christus.
Uitgebreide Tekst

Groot Geloof

Waar wij een grote God zien, ziet God een groot geloof.
Uitgebreide Tekst

Uw Lichaam, Een Tempel

Verschil tussen genade en losbandigheid.
Uitgebreide Tekst

Twee Dagen In Samaria En Daarna...

Jezus reis door het land van Samaria.
Uitgebreide Tekst

Adam & Christus

Door één mens de dood voor allen. Door één Mens het leven voor allen
Uitgebreide Tekst

De Gelukkige God

God is "de gelukkige God". Alles gelukt Hem.
Uitgebreide tekst

Vermanen Of... Bemoedigen?

Christus, onze Bemoediger, bemoedigt ons.
Uitgebreide Tekst

De Schatkamer van God

Al Gods schatten uit het eerste hoofdstuk van de Efezebrief.
Uitgebreide Tekst

VIJF BRODEN EN TWEE VISSEN

De spijziging van de vijfduizend als prachtig plaatje van de tegenwoordige tijd.
Uitgebreide Tekst

De Leer Van God, Onze Redder, Versieren

Mooie studie over de reddende en opvoedende genade van God.
Uitgebreide Tekst

Ö. Alles Gelukt

God is de gelukkige God, bij Wie niks mis gaat. Alles lukt Hem!
Uitgebreide Tekst

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina