U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Het is halverwege de eerste eeuw van onze jaartelling. Kreta. Daar is een slaaf, die minne klussen moet uitvoeren van zijn meester en als een voetveeg door hem behandeld wordt. Dag en nacht staat hij klaar, maar moet genoegen nemen met een schamele beloning. Maar ondanks dit alles, de slaaf is loyaal aan zijn meester. Sterker: hij probeert het hem zoveel als mogelijk naar de zin te maken, is vriendelijk en elke dag opgewekt.
Wat is het geheim van deze slaaf? Daarover gaat deze studie.

Geciteerde Bijbelteksten:
1 Corinthe 1:31 Wie roemt, laat hem roemen in de Here.
2 Corinthe 10:17 Wie roemt, laat hem roemen in de Here;
Efeze 2: 10 Zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
Efeze 5: 25-27 Christus heeft Zijn gemeente liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij heilig is en onbesmet.
1Timoteus 2:4 God wil, dat alle mensen gered worden en tot erkentenis van de waarheid komen.
1 Timoteus 4: 9-11 Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende
God, die een Redder is van alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen. Beveel en leer dit.
Titus 2: 1 Kom uit voor wat met
de gezonde leer overeenkomt.
Titus 2: 9-14 Dat de slaven hun meesters onderdanig zijn, in alles het hun naar de zin maken zonder tegenspraak, of oneerlijkheid, maar alle goede trouw bewijzen, om de leer van
God, onze Redder, in alles tot sieraad te strekken. Want de genade van God is verschenen, alle mensen reddend, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze aioon leven, verwachtende de gelukkige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Redder, Christus Jezus, die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina