U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Lezing in Biola University Chapel door John Lynch

Ten eerste wil ik graag vertellen hoe vereerd ik me voel dat ik hier als tweede spreker mag optreden in deze eeuwfeest series. Echt te gek! Het is op zich al zeldzaam voor welk instituut, organisme of welke organisatie dan ook om zijn leven, zijn waarde en zijn kernpunten vijf jaar lang vast te kunnen blijven houden. Laat staan dat dit al honderd jaar gebeurt. Bij dat alles is er dan dat onmetelijk, voortdurend helder witte licht, dat de hele wereld overgaat.

Ik strompelde hier zo’n 26 jaar geleden naar binnen. Ik was zo’n gast die stevig aan de drugs was nadat hij eerst professioneel honkballer was geweest en zijn vriendin hem een blauwtje liet lopen. Ik ben toen helemaal aan de drugs geraakt. Mijn leven was een puinhoop.

Ik was leraar en uiteindelijk hebben een aantal leerlingen me tot Christus geleid. Negen maanden later zat ik hier in dit theologisch opleidingsinstituut terwijl ik geen enkel idee had wie de apostel Paulus is.

Deze familie heeft mij binnengelaten. Ze gaven me de mogelijkheid om binnen te strompelen, verder te groeien en gefundeerd te raken. Ik voel me dus enorm diep vereerd dat ik hier mag staan. Ik wil zo hard mogelijk schreeuwen naar Michael Martin, Megan DeForest en Eric Desary. Dat zijn mensen van de plaats waar ik vandaan kom, uit mijn gemeente.

Ik heb deze boodschap de titel meegegeven: ‘Als Je Moe Genoeg Bent’.

Vroeg of laat gaat dat nou eenmaal gewoon gebeuren. Misschien is het al begonnen. Iemand, een keurig net en streng persoon die het allemaal goed voor elkaar heeft en die bovendien goed van de tongriem is gesneden, komt hier binnen, of hij is hier misschien allang, of hij komt binnenkort, of je hebt al een hele tijd naar hem zitten luisteren.

Die man zal enorm meeslepend zijn, echt een charismatisch, indrukwekkend, sterk, krachtig en welsprekend persoon. Deze man zal je wijs maken dat je jezelf helemaal weg moet geven! “Schraap je moed bijeen! Wees sterk! Zet jezelf in vuur en vlam! Gedraag je waardig! Zet je nou eens helemaal in! Leef dit leven! Kom op! Ga ervoor! Nou eens niet zo halfbakken!

Deze man zal indruk maken. Een dynamische man! Je zult echt helemaal overdonderd zijn en dus is je enig antwoord: ‘J, jjjjj, je je je eh, JA!!!!!
‘JA, DAT GA IK DOEN!!!!!!!’
‘OKAY!!!!!!!

Omdat jij nou eenmaal de allerbeste en de allerslimste bent en de meest gevatte, daardoor kom je er ook nog mee weg. Hij zal je het één en ander aanleren. Hij brengt je bepaalde technieken bij. Hij draagt wat uiterlijke gedragingen aan die je je eigen zou moeten maken. Dat soort gedrag mag men toch wel van jou verwachten als je ook maar enigszins een christen bent die zich realiseert wat God voor jou gedaan heeft? Nietwaar? Je probeert het dus uit. Je probeert het toch zo goed! En toch zal het niet werken. Je raakt ontgoocheld en je wordt cynisch. Afgemat word je aan de kant gezet. Daar zit je gefrustreerd.

Nu komt de echte tragedie! Je komt tot de gedachte dat God niet werkt! En dan ga je dat afdekken. Je verstopt de werkelijkheid, je bluft en lachend roep je: ‘Ha, ha, ha! Het gaat prima met me! Ja absoluutje zeker weten! Whooooe!!! Ha, ha, ha!’ Van binnen gaat het helemaal niet goed!

Honderden boeken in de boekwinkels proberen je te overtuigen dat als jij je maar voldoende inzet dat je dan wel in staat zult zijn om meer dit of meer dat (Hijgend, steeds harder hijgend). Je wordt zo een onnozele christenhals die achter allerlei soorten technieken en hypes aanrent die je allemaal zou moeten uitproberen als je een echt toegewijde man of vrouw voor God wilt zijn.

Echt jongens en meisjes! Ergens moet het nu toch wel eens genoeg zijn! Jullie zijn geen kleine kindertjes meer! Je leeft nu niet meer op het geloof van je ouders! Het draait nu om jullie geloof! Eens zal ergens zo iemand op jullie afstappen en dan zullen jullie moeten uitmaken of je geheiligd zult gaan worden via de werken van het vlees of door genade alleen! Jouw identiteit in Christus! Zolang jij hier niet uit bent blijf je een onnozele hals voor al die figuren die binnensluipen!

Ik heb op een geweldig theologische opleiding gezeten. Ik heb op Talbot gezeten. Een paar honderd meter hier vandaan. Ik had geweldige leraren: Holloman en Socy en Rigsby. Allemaal geweldige kerels.

Ik had echter één leraar die mij een schuldig gevoel bijbracht door me aan te moedigen om meer te gaan bidden. Hij zei: ‘Ik zal je eens wat vertellen. Tegenwoordige predikers, die bidden maar zes tot acht minuten per dag. Dat vinden ze genoeg! Dat is echt onacceptabel!’

Toen ik dat hoorde, dacht ik: ‘Tsjaaa!!!! Zo word ik niet!’ Hij gaf me toen een boek. Hij gaf ons allemaal boeken en zei: ‘Als er hier mannen van God zitten, dan bidden ze twee of drie uur per dag!’ Ik zei: ‘Dat wil ik zijn! Ik wil een man van God zijn!’

Okay, ik ging er dus maar aan staan. Ik begon met een uur bidden per dag. Ik wilde een godvruchtig man zijn! En godvruchtige mannen bidden een uur per dag! (‘Tssj, Tssj’. Alsof hij een flesje openmaakt.) Ik ga een uur per dag bidden!

Ik begon dus. Tot op dat moment had ik altijd genoten van het bidden. Ik bad maar wat graag! Toen ik echter mijn godvruchtig man van God uur begon (‘Pfffoei, pfffoei!’ Alsof hij de vermoeidheid en het zweet uit zijn gezicht wreef.).

Ik kan tot mijn eigen eer zeggen dat ik de eerste zes, zeven minuten echt ontzagwekkend was! Ik bedoel, ik was echt aan het bidden. Ik herhaalde mezelf niet. Ik was echt helemaal, eh whoe!, Ja!

Na ongeveer tien minuten werd het bedenkelijk. Toen gebeurde het. Ik begon mezelf te herhalen. Ik begon om genade in het verkeer te bidden. Er kwamen op dat moment ook aan aantal onuitgesproken verzoekjes binnen. Ik begaf me naar andere landen in de wereld. Ik noemde ze bij naam. Ik kwam zo in Taiwan.

‘Pfffff! Eh, ik wil nu voor Lin Tchauw bidden. Ik heb wel geen idee of daar ook een Lin Tchauw is, maar als hij er is dan vraag ik U vandaag Heer, dat U hem omringt met een schutting van Omaliërs. Of iets dergelijks. Wat dan ook!’
Ik kijk op mijn horloge met het gevoel van: ‘IK HAAT DIT!!!!!!’

Ja, dat komt omdat ik erin getrapt was. Het was niet het hart waardoor ik hiertoe kwam. Ik had in plaats daarvan mezelf een techniek toegeëigend. In plaats van simpel te vertrouwen op wie Christus zelf zegt dat ik ben, zodat ik van daaruit de vreugde mag ervaren om heerlijk met Hem te spreken en mijn hart uit te storten, leerde ik bluffen. Ik begon de godsdienstige man uit te hangen. Ik liet mezelf niet meer zien. Nu, veel jaren later, begin ikzelf eindelijk weer uit die vuilnisbelt op te krabbelen.

BEN JIJ EEN GERED, MAAR GROTENDEELS ONVERANDERDE TELEURSTELLING VOOR GOD? Of ben jij een onveroordeelde, beminde nieuwe schepping, die het uitjuicht: ‘CHRISTUS IN MIJ!!!!’ Dat verandert alles!

Je zult het toch een keertje uitgevogeld moeten hebben. Is jouw leven een opeenvolging van eigen wilskracht of van wie God zegt dat jij bent in Christus, ook op je meest beroerde dag? Weet je, het uiterlijk gedrag zal niet zo veel verschillen of je nu vanuit het vlees leeft of vanuit dat nieuwe leven in je.

Ik heb over dit Woord (de Bijbel) geleerd dat het foutloos en geïnspireerd is. Dat is volledig juist! Ook al zijn alle woorden geïnspireerd en zonder enige fout, toch zijn niet alle woorden even belangrijk voor mij. De lijst geslachtsregisters in 2 Koningen zijn voor mij niet zo belangrijk als de teksten die ik zo zal voorlezen.

Dit mag de tekst voor je leven worden!
Galaten 2: 20 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik [dus niet meer die oude John Lynch], maar Christus leeft in mij;
We zij helemaal tot één versmolten!

Galaten 2: 20 Hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelf voor mij overgegeven heeft.
Ben jij dus die gozer die dan wel gered is, maar die verder een ellendige mislukkeling is? ‘O, ik stel God ook telkens teleur! Ooit zal het wellicht een beetje beter met me gaan. Misschien dat ik Hem dan zelfs wel bijna tevreden zal stellen, maar op dit moment weet ik dat ik walgelijk voor Hem ben. Okay, ik ga dan wel naar de hemel, maar ik weet dat ik een grote teleurstelling voor Hem ben.’

Is dat waar? Of is dit waar, dat ik dankzij het volbrachte werk van de Heer op mijn meest beroerde dag kan zeggen: IK BEN CHRISTUS IN JOHN LYNCH’!?
Kijk, dit is waar voor een ieder hier stuk voor stuk die Christus als zijn Redder kent!

Nog zo’n Bijbeltekst!
Romeinen 8: 1 Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.
Dit is ongeacht wat jij gisteren of vandaag gedaan hebt of nog gaat doen. Dit is dankzij het werk van Christus! ‘GEEN VEROORDELING VOOR JOU IN CHRISTUS JEZUS!’ Geen enkele! Zelfs jouw eigen veroordeling niet! Zo krachtig is Christus liefde in jou!

Als je dit nu te pakken hebt, luister dan naar de krachtige boodschap van genade!
Romeinen 6: 14 De zonde zal over jou geen heerschappij voeren, want jij bent niet onder de wet, maar onder de genade.
Waarom zal die zonde over jou geen heerschappij voeren? Omdat jij je er enorm voor gaat inzetten? Omdat jij met verantwoordingsgroepjes samenkomt? NEE!!!!!!
Omdat jij niet onder de wet bent, maar onder de genade!

Jij bent onder de genade! Jij bezit dat nieuwe leven in jou! Je mag daar afhankelijk van zijn. Je mag daarop vertrouwen! Je mag erop leunen! Dat is wat Paulus tegen Timotheus zegt. De hele Bijbel staat er vol mee!

2 Timotheus 2: 1 Jij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade van Christus Jezus,
KRACHTIG IN DE GENADE VAN CHRISTUS JEZUS!!!! Dat is het enige dat je werkelijk krachtig op je voeten kan laten staan! Dat is waar, zelfs op je meest beroerde dag.

Dit is ook waar op je meest beroerde dag. O jongens, laat niemand je nou toch wat voorliegen! Jezus zegt tegen jou en tegen jou en tegen jou. Niet zozeer tegen jou, maar je weet wat ik bedoel (grapje). Hij zegt het tegen jullie allemaal.
Johannes 15:9 Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik jullie liefgehad;

In het Grieks betekent de uitdrukking hier dat de liefde tussen Vader en Zoon precies identiek is aan de liefde van Christus voor jou.
Zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Dat moet uitermate hoogstaande liefde zijn! Hij zegt tegen jou: Zo hou ik van jou!

‘Kom hier! Kom hier! Kom hier! Je hoeft niet weg te rennen. Je hoeft echt nooit weg te rennen! Blijf nou maar lekker in Mijn liefde! Ja, Ik weet wat je gedaan hebt. Ik weet zelfs wat je morgen gaat doen en wat je volgende week dinsdag gaat doen. Kom hier! Kom hier! Blijf nou maar lekker in Mijn liefde!’

Ik ben een nieuwe schepping in Christus, mijn Heer. Galaten 2: 20. Zonde zal over mij geen heerschappij voeren omdat ik niet onder de wet ben, maar onder de genade. Romeinen 6: 14. Er is dus geen veroordeling voor John Lynch die in Christus Jezus is. Romeinen 8: 1. Ik mag nu krachtig staan in de genade van Christus Jezus. 2 Timotheus 2: 1. Precies zoals de Vader Christus liefheeft, zo lief heeft Christus ons. Johannes 15: 9.

Als je ooit weer iemand jou hoort aanmoedigen om nog harder te zwemmen, om al je krachten samen te ballen om er nog meer uit te persen. Kom op! KOM OP!!!!! Laat je dan niet overreden om toch weer een beroep te doen op het vlees.

Het klinkt inderdaad zo geweldig goed. Het klinkt zo stinkend heldhaftig! Maar het werkt niks uit! Je zult gedesillusioneerd worden. Het resultaat wordt dat je afgebrand en uitgeput en gefrustreerd zult raken. Je zult de keurig godsdienstige mens gaan spelen met een masker op.

Weet je wat dit zal uitrichten als ik deze vleesboodschap oppik? Ik leer daarmee niemand te vertrouwen. Het wordt een onderonsje tussen God en mij. Aan anderen probeer ik een idealistisch plaatje van mezelf voor te stellen. Heb je niet een gloeiende hekel aan dat soort vertoningen?

Wat deze generatie terecht niet kan verdragen is dat men te weinig kwetsbaar is. Wat je niet uit kon staan aan de godsdienst van je ouders was dat het niet echt was! Telkens als iemand riep: ‘Hoe maak je het, Frank’, dan kreeg die het antwoord: ‘O, prima Floyd! Leuk je weer te zien. Het gaat uitstekend!’ Iedereen leed pijn en niemand zei er iets over.

Het lijkt erop dat we een generatie zijn met broccoli tussen de tanden zonder dat iemand het durft te zeggen. Je wordt dan vanzelf iemand die zich verstopt. Sommigen van jullie hebben dit misschien al geleerd. Je zet je masker op. Tssssssjjt! Je wilt namelijk dan men van je houdt en dat men geen medelijden met je heeft.

Je doet alsof je iemand anders bent. Wat iemand je dan zou moeten zeggen is dat als je een masker draagt, alleen je masker liefde ontvangt. Niemand die dan van mij houdt. We blijven voortdurend maskers opzetten. Tssssssjjt! Tssssssjjt! Tssssssjjt! Ik blijf voortdurend andere maskers opzetten omdat ik denk dat als ik maar het juiste masker opheb, je wel van me zult houden. Ik blijf me dan voortdurend wanhopig afvragen waarom ik van niemand liefde ontvang.

Als ik deze hype van het vlees blijf geloven zal ik onvolwassen en eigengerechtig blijven en uiteindelijk zal ik er moe en verslagen van worden. Dan blijft er alleen een godsdienstig mens over die niet kwetsbaar of echt is.

Ik wou dat iemand me de volgende verklaring had gegeven toen ik nog op school zat. Ik dacht: ‘Okay, ik ben iemand die zicht helemaal heeft uitgeleverd. Ik ben in deze oude volkswagen de woestijn uitgetrokken. Ik heb al mijn vrienden achtergelaten. In het verborgen word ik die godvruchtige man om daarna publiek ermee te komen.’. Ik vergeleek met Johannes de Doper of de apostel Paulus.

Hier komt de waarheid uit dit Woord. ‘Karakter wordt gevormd binnen relaties en beproefd in afzondering’. De meesten zullen eerder denken dat karakter gevormd wordt in afzondering om er daarna binnen relaties mee te gaan pronken.

De waarheid is: ‘Karakter wordt gevormd binnen relaties’. Je wordt niet volwassen door alleen maar boeken te lezen. Je wordt niet volwassen in afzondering. God beproeft het wel in afzondering.

Hoe zal ik de lessen over liefde leren tenzij ik met iemand geconfronteerd wordt die je niet zo makkelijk bemint? Hoe leer ik op God te vertrouwen in dat soort zaken waar mijn hart gebroken wordt en ik pijn lijdt tenzij ik mensen om me heen heb met wie ik dit openlijk beleven kan?

We willen graag een formule vinden dat ons in staat stelt om ons lang genoeg met God af te zonderen zodat we eruit komen met alle deugden, zoals volwassenheid, liefde en nederigheid en enkele geweldige technieken en wilskracht. We denken dat afzondering ons volwassen maakt. Boerenbedrog!

Weet je wat nederigheid is?
Job 5:11 Hij verheft hen die nederig zijn tot hoge staat,
Psalm 138:6 Yahweh aanschouwt de nederige.
Spreuken 29:23 Een nederige van geest zal eer ontvangen.
Jesaja 57:15 Ik woon bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest van hen die nederig zijn en het hart van de verbrijzelden te doen opleven.
2 Corinthe 7:6 God troost hen die nederig zijn,
Jakobus 4:6 Ja, Zij die nederig zijn geeft Hij genade.
1 Petrus 5:5 Zij die nederig zijn geeft Hij genade.

God zegt zelf dat Hij de nederige beschermt. Zij die nederig zijn, zijn die mensen die andere mensen en God volledig hebben leren vertrouwen voor hun leven. Dat zijn de mensen die nederig zijn. Dat zijn degene die God beschermt. God staat daar met hen en bouwt hen op.

Weet je, je kan kennis verkrijgen zonder dat je ooit hebt geleerd om te vertrouwen. Je kan die voortdurende stroom aan informatie tot je nemen: Informatie, informatie, informatie. De Bijbel zegt dat dit je alleen maar arrogant zal maken.
1 Corinthe 8:1 De kennis maakt opgeblazen,

Kennis zal je nooit innerlijk veranderen. Alleen de waarheid verandert iemand echt. Waarheid wordt nooit los van vertrouwen aan iemand toebedeeld. Daarom is het zo vreemd. Je weet niet wat je moet beginnen. Is deze knaap te vertrouwen? Ik luister wel naar hem, maar kan ik hem ook vertrouwen? Daarom vertel ik jullie allerlei verhalen uit mijn leven zodat jullie tot de slotsom komen dat ik te vertrouwen ben. Ik wil namelijk dat jullie leren vertrouwen op wat er gezegd wordt, zodat je de waarheid leert kennen en niet alleen maar informatie.

(Mijn [Hein} Commentaar: Het Bijbels beginsel blijft voorop staan dat we in de eerste plaats alles in de Bijbel zelf zullen moeten nagaan of zijn uitspraken daar ook mee kloppen. Hij kan nog zo’n vertrouwenwekkend verhaal over zijn leven houden, als zijn betoog niet overeenkomt met de Bijbel is het een leugen.
Handelingen 17:11 Dezen onderscheidden zich gunstig van die te Tessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen of deze dingen zo waren.
De Bereeërs gingen zelfs Paulus woorden na in het Oude Testament om te kijken of het klopte. Paulus wees er niet op dat ze hem eerst moesten vertrouwen, maar prees hen voor deze controle.
1 Corinthe 14:29 Wat de profeten betreft, twee of drie mogen het woord voeren, en de anderen moeten het beoordelen.
Als in de synagoge een profeet sprak werd ook dit niet zomaar aangenomen in goed vertrouwen. Vanuit het Oude Testament werd dit beoordeeld.
Iemand kan heel vertrouwenwekkend, liefdevol en meelevend zijn en toch een boodschap brengen die tegen de Bijbel ingaat. Ondanks het vertrouwen dat hij me schenkt zal ik dan toch de boodschap afslaan omdat het ingaat tegen de Bijbel.
Ik vind de boodschap van John Lynch vertrouwenwekkend en enorm bemoedigend. Niet vanwege zijn getuigenis over zijn leven, maar omdat de boodschap van genade strookt met de boodschap van de Bijbel.)

Ik weet dat deze woorden voor sommigen nogal verwarrend zullen zijn. Ik zou jullie dit leerjaar heel graag ergens toe willen uitdagen. Ik weet dat sommigen van jullie binnen verantwoordingsgroepjes zitten. Dat zal wel ergens goed voor zijn, vermoed ik. Het probleem met verantwoordingsgroepjes is echter het wettisch functioneren.

Weet je wat het afleggen van verantwoording inhoudt? Weet je, voor een taakomschrijving is zo’n verantwoording waarschijnlijk prima. Maar weet je wat het doet binnen relaties? Het zorgt ervoor dat mijn allerbeste vrienden me gaan tegenstaan en ik me voor hen ga verstoppen.

Ik leer mezelf aan om me te verstoppen en een weerzin te krijgen tegen nou juist hen die ervoor zijn om mij te beschermen. Daar heb je het woord. Wat ik nodig heb is bescherming. Niet het afleggen van verantwoording. Ik wil me voor jullie niet verstoppen. Ik wil het ergste, wat waar is over mij vrij kunnen vertellen.

Jongens, hier volgt een goocheltruc. Als ik een plek kan vinden waar het allerslechtste over mij bekend mag worden en ik dan toch mag ontdekken dat, wanneer dat openbaar komt, ik nog meer liefde mag ontvangen en niet minder, dan zullen al mijn onopgeloste zaken als vanzelf afnemen.

Als ik twee, drie of vier mensen zou kunnen vinden in dit college waar ik het allerergste over mij zomaar kan vertellen, waarbij ik weet dat ik er niet om geoordeeld, buitengesloten of afgezonderd zal worden. Nee, dat men dan zal zeggen: ‘John, nu heb je ons eindelijk een reden gegeven om je lief te hebben. Ik zal je liefhebben met heel mijn hart. Ik zal je beschermen. Ik zal tussen jou en al die zaken gaan staan die je pijn doen’.

Weet je dat dit echt geneest? Weet je dat ik me dan beschermd zal weten? Weet je dat dit mij op zal bouwen? Een veilige plek, jongens! Liefde is namelijk een ontmoetingsproces van noden! Niets minder en niets meer! Al het andere is zelfbereid sentiment.

Als ik dus bij jullie aankom zetten en aangeef dat ik geen noden heb en dat het allemaal prima met me gaat, dan krijg je nooit de kans om van me te houden. Als ik jullie mijn pijn vertel en dat ik bang ben en er een zootje van gemaakt heb en dat ik gefaald heb en dat ik jullie zo graag iets wil vertellen over toen ik elf jaar was. Als zo’n vriend dan tegen je zegt: ‘Ik loop niet bij je weg. Ik zal je er niet minder op aankijken. Integendeel, ik zal je hierdoor nog meer liefhebben omdat je me de kans gegeven hebt om van je te houden.’ Dan begint het genezingsproces hier op dit college.

Weet je, ik weet van sommigen van jullie dat jullie een spelletje spelen. Ik weet dat sommige mensen zullen zeggen: ‘John, onderwijs hen niet in de genade! Deze mensen moeten eerst maar eens echt overtuigd worden! Ze moeten er eerst maar eens stevig van langs hebben gekregen!’

De waarheid is dat geen enkele hoeveelheid uiterlijke dwang zal in staat zijn om je hart te veroveren als je een spelletje speelt met God. Bij een uitdaging lukt het niet. Bij aangeprate schuld lukt het niet en evenmin via allerlei opdrachten. Dit is precies de reden waarom je die weg van genade wijd open moet laten staan.

Het zal beslist een keertje gebeuren dat het daadwerkelijk bij je inslaat. Je vriendin laat je in de steek of je vriend komt te overlijden. Je zult je te alleen of te gekwetst voelen en je wordt te moe van die godsdienst van je ouders.

Het doel daarvan is dat je een helder zicht krijgt op Jezus. Niet als die smerige smeris met de knuppel die klaarstaat om er op te meppen. Zodat, als je er klaar voor bent, je die heldere terugweg naar thuis mag hebben. Zodat die beklemmende godsdienst van schuld en ‘zo hoort het’ en goed gedrag jouw weg naar thuis niet zal blokkeren.

Weet je jongens! Op je meest beroerde dag ben je rein en heilig, levend en vergeven, en nieuw, prachtig, aangenaam en volmaakt! Gods Geest woont in je! Je bent geliefd en uitverkoren! Je bezit het zoonschap en bent volkomen bekwaam gemaakt! God houdt intiem veel van je en kijkt met een lach van oor tot oor naar je! Alles is reeds voorbereid voor jou! Je bent beschermd! Voortdurend ben je in Gods gedachten!

Je bent niet alleen maar bemind. God mag je zo ontzettend graag! Je bent de vreugde van Gods hart. Hij zorgt voor je! Je wordt vertroost en God begrijpt je! Volmaakt heb je al Gods genade ontvangen! Met Gods bewogenheid omringt Hij je! Je bent volwassen geworden. God pocht over je!

Je staat verdedigd. Jij bent Zijn grootste schat! Je wordt gewaardeerd! Je wordt vastgehouden. Je wordt geknuffeld! Je bent versterkt! Hij overlaadt je met Zijn zoenen! Hij luistert naar je en je bent Zijn eer! Je bent één met Hem. Jij bent de begunstigde. Je hebt meer dan voldoende. Je komt niets tekort.

Je wordt geleid en voortdurend gestuurd. Je faalt nooit. Jij bent degene op wie Hij gewacht heeft! Je bent voorbestemd! Jij bent deel van Hem! Je hoort hier. Nooit, nooit, nooit zal je alleen zijn. Je wordt geëerd, Je bent veilig. Je wordt geloofd en gewaardeerd. Je hebt alle genade en volharding ontvangen.

Je hebt vrede. Je bent rein en rechtvaardig! Je bent de stralende en kostbare. Hij huilt over je. Hij rouwt over je. Je bent versterkt. Je bent ontspannen. Nooit, nooit sta je terecht! Hij fronst Zijn wenkbrauwen niet over jou. Hij geniet van je. Je mag rusten. Jij ontving volledige toegang. Je hebt gaven ontvangen. Je hebt dromen ontvangen. Je wordt doorlopend hersteld.

Hij verzorgt je. Je bent voortdurend beschermd tegen een radicale verwoesting. Schande is van je afgenomen. Je wordt gedragen. Er wordt niet met je gespot. Je wordt niet gestraft. Om de meeste van je grappen wordt zelfs gelachen. Je bent onderdeel. Je staat niet buitengesloten. Jij bent niet buiten. Eindeloze liefde is je deel.

Laat dit leerjaar jouw leerjaar zijn. Nu verder geen onechte dode godsdienst meer! Stel jezelf deze vragen:
Hou ik me vast aan God of houdt Hij mij vast?
Als jij je vasthoudt aan God dan ben je inmiddels al gezonken. Je zult dan namelijk je weg door bluffen. Je zult terugvallen. Je zult dan steeds verder wegzinken.
Hij zal echter nooit stoppen met jou vast te houden!

Probeer je God steeds meer lief te hebben of leer je al dat God jou liefheeft?
Echt jongens, als je die te pakken hebt, dan heb je een belangrijke beet!
Leer je al een beetje dat God jou liefheeft?
Stop er nou eens mee om aan God te bewijzen dat je Hem al wat meer lief hebt! Zijn reactie daarop? ‘Ja, ja, ja. Het is al goed!’
1 Johannes 4:19 Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

Probeer je het God naar de zin te maken of leer je al een beetje God te vertrouwen?
God naar de zin maken is: (als een hondje achter adem van het rennen) Wat moet ik nu weer doen om het Hem naar de zin te maken?
Hebreeën 11:6 Zonder geloof [Grieks: ‘pistos’, dat is: ‘vertrouwen’.) is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn.
Daar ben jij dus bezig je rot te rennen om Hem maar welgevallig te zijn. Dan draait het allemaal dus om jou. Je hebt dan nooit echt leren vertrouwen. Dat welgevallen is dan nooit voldoende.
Als je dan simpel vertrouwt op de woorden ‘John, Ik heb je een kleed van gerechtigheid omgeslagen! Op je meest beroerde dag bescherm Ik jou! Ik ben helemaal gek op je! Er is geen enkele veroordeling! Zoals Vader van Mij houdt, zo hou Ik ook van jou! Je bezit een nieuwe natuur! Je bent met Mij samengesmolten!’ Weet je, dan voelt het vandaag misschien wel niet zo, maar je vertrouwt er gewoon op.
Weet je, dan heb je het God naar de zin gemaakt. ‘John’, zegt Hij dan, ‘Je vertrouwt me. Ik heb nog nooit zo’n welgevallen in jouw leven gehad als vandaag!’

Vertrouw je op genade voor je redding en dan op je vlees voor je heiliging? Of vertrouw je toch op genade voor je heiliging?
Onthoudt wat Paulus zei:
2 Timotheus 2: 1 Jij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade van Christus Jezus,
Dat is echt het enige dat jou krachtig kan laten staan.

Probeer je te veranderen of ben je al veranderd, zodat nu de tijd van vertrouwen is aangebroken?
Ik ben echt helemaal gek van het volgende voorbeeld. Het staat in ons boek ‘Je Ware Gezicht’ (Truefaced). Als je het boek nog niet gekocht hebt. Koop het dan alstublieft! Het maakt me helemaal niet uit of je het een leuk boek vindt, gewoon kopen! Ik heb twee bloedjes van kinderen op de christelijke school. Wil je me alstublieft helpen?
Ik wil de gevangenis niet in, alstublieft!
In dat boek staat dit citaat:
Als we een rups bij een bioloog zouden brengen met de vraag om zijn DNA te omschrijven, dan zou hij het volgende zeggen: ‘Ik weet dat hij op jou overkomt als een rups, maar volgens elk uitgetest DNA onderzoek is dit volledig een complete vlinder.’
Wow! Gods schakeling binnen in dit schepsel dat in geen enkel opzicht lijkt op een vlinder geeft toch een perfecte complete vlinderidentiteit weer. Omdat die rups in essentie al alles van een vlinder in zich bezit zal het op een dag ook de uiterlijke symptomen en het gedrag gaan vertonen van een vlinder.
De rups verandert dus in datgene wat in wezen al waar over hem is. Zo is het ook met ons, jongens!
Als we ondertussen naar die rups zouden schreeuwen om zich meer als een vlinder te gaan gedragen zou alleen maar het gehoor van die rups schaden.
God heeft ons het DNA van godsvrucht geschonken. We zijn heiligen en rechtvaardigen. Hij zegt dat Hij weet wat ons DNA zegt. Hij weet wie we zijn! Geloof jij het nou ook? Weet je dat als je het ook daadwerkelijk gelooft en daar dus in gaat staan, dat het je dan ook echt verandert.

Ben jij een geredde zondaar of een heilige die soms zondigt?
Ben jij aan het werk om rechtvaardig te worden of draag je inderdaad momenteel in geloof die mantel van gerechtigheid? Leef je nog alsof God daar ver weg is en dat de zonde tussen jou en God in staat? Of ben je ervan overtuigt dat Hij hier staat met Zijn armen om je heen geslagen?
De meesten van ons hebben dit plaatje (Dat staat weer in ‘Je Ware Gezicht’): Eerst stond God heel dichtbij, maar nu vanwege al die verkeerde dingen die we inmiddels weer gedaan hebben is God daar helemaal ver weg terecht gekomen. Ze denken dat God daar staat te kijken van: ‘O, Ik walg zo verschrikkelijk van hem! Ik had zulke hoge verwachtingen van hem. Ik had echt gedacht dat hij zich door Mij zou laten gebruiken. Maar nu…… IK WIL NIET MEER MET JOU SPREKEN!!!! Ik walg van je!’
Ik wil dan zo graag tegen Hem terugschreeuwen: ‘Echt, ik zal het nu echt heel goed doen! Ik meen het echt serieus!’ Het lijkt echter alsof Hij te ver weg is. Hij kan me niet meer horen.
Stel dat dankzij het volbrachte werk van de Heer dit nooit en te nimmer echt waar is geweest?!!! Stel dat je nooit van Hem gescheiden bent!!! Stel dat het werk van de Heer zo krachtig zou zijn!!!!
Stel dat Jezus nu die hele weg naar jou toe loopt, midden tussen alles waar jij zo ijverig mee bezig bent en waardoor je angst alleen maar is toegenomen, al die zaken waarvan jij dacht dat die nooit opgelost zouden kunnen worden, zaken waarin jij jezelf kent en waardoor je jezelf telkens weer pijn doet.
Stel dat de Heer nu midden tussen al die ellende van jezelf naar jou toeloopt met die glimlach waar geen enkel mens toe in staat is. Stel Hij legt Zijn handen op je schouders. Hij raakt je aan, aait je over het hoofd en houd je zo stevig in Zijn armen en zegt: ‘Ik weet het! Ik weet het! Ik weet het! Ik schaam me er niet voor! Ik ben niet boos! Ik wist het al voordat de wereld begon! Ik ben gek op jou, jongen!’
En als Hij dan na een lange tijd Zijn arm om je heen slaat en jullie beide een tijdlang naar jouw zonden staan te kijken?!! Misschien zegt Hij wel zoiets als: ‘Tjonge jonge jonge!! Dat is nogal een hoop zonde! Wow! Slaap jij dan nooit? O mensen!’
Dan zal Hij zeggen: ‘Als jij er klaar voor bent, gaan we eraan werken, beste jongen. Je bent bij Mij geborgen! Ik ben gek op je!’

Nou jongens. Je zult er zelf mee klaar moeten komen. Hoe wil jij leven? Zet jij je schrap en ga je ervoor? Zet je jezelf in vuur en vlam? Koop je ergens een goed masker en zet je je echt met je hele vlees ervoor in? Je zal er kapot aan gaan en het loopt op een teleurstelling uit. Dan loop je met dat masker op en pretendeert als christen te wandelen en je zal steeds verder afdrijven.

Je mag ook volledig vertrouwen op het werk van Christus. Niet alleen maar voor een kaartje naar de hemel, maar dat Hij op dit moment volledig Zijn leven in je uitleeft en dat nog wel op je meest beroerde dag! Het is echt waar, jongen! Het is voor ons! Die klaplopers die het eigenlijk nooit verdiend hadden.

Gebed: ‘Vader God, deze juweeltjes. We gooien deze wereld helemaal ondersteboven. We zullen door U gebruikt worden tot uw wederkomst. Vader, laat hen niet weglopen voor deze waarheden! Laat ze staan in hun identiteit! Laat ze die prachtige levens uitleven voor U op hun meest beroerde dag! We bidden dit in de naam van Jezus Christus. Amen’

Bedankt jongens! Jullie kunnen gaan!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina