U bevindt zich hier: Artikelen Machtelt de Haan

Bidden Voor Alle Mensen

Voor Alle Mensen
1 Timotheus 2: 1 Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen,
Paulus roept ons op tot het doen van voorbede. En wel voor alle mensen. Het is dus geen vraag voor wie we moeten bidden. Gewoon voor alle mensen, inclusief koningen en hooggeplaatsten.
1 Timotheus 2: 2 voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid.
Wij mogen onze voorbede dus niet beperken tot het kleine kringetje van onze vrienden en familie.

Welk Onderwerp?
Maar wat moet het onderwerp zijn van onze voorbede voor alle mensen? Moeten we, zoals de kinderen soms doen, bidden voor alle arme kindertjes dat ze genoeg te eten zullen hebben? Oh zeker, God gaat dat gebed verhoren, want er komt een tijd dat geen kind meer honger zal hebben. Een prima gebed, maar toch niet helemaal wat hier bedoeld wordt.

Dit Onderwerp
1 Timotheus 2: 3 – 4 Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen.
Hier staat het onderwerp van onze voorbede. We hebben een geweldige boodschap en we mogen God bidden dat deze waarheid ingang vindt bij alle mensen. De koningen en hooggeplaatsten worden nog apart vermeld met als resultaat een stil en rustig leven voor ons. Hier in Nederland hebben we niet zoveel te maken met vervolging, maar in landen waar de christenen hun leven niet zeker zijn is dit een heel praktische voorbede. Als koningen en hooggeplaatsten tot erkentenis der waarheid komen krijgen de gelovigen rust.

Niet Dit Onderwerp
We worden dus niet opgeroepen om te bidden voor lichamelijk herstel van zieken, of voor bevrijding van gevangenen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende