U bevindt zich hier: Artikelen Machtelt de Haan

Een Christen Is Bevrijd Van Moeten En Niet MogenIk Wil Het Wel, Maar Ik Kan Het Niet!
Ach wie van ons herkent bovenstaande woorden niet! We willen wel leven naar Gods norm, we willen wel goed zijn voor alle mensen om ons heen, we willen wel…vul zelf maar in. Maar al ons willen kan dat niet voor elkaar krijgen, we falen telkens weer. Hoe komt dat toch? Geeft de bijbel hier antwoord op? Gelukkig wel!

In Romeinen 7 vinden we dit probleem levensgroot uitgewerkt. Paulus zelf slaakt hier de verzuchting: ”Ik wil het wel, maar ik kan het niet.”

De Krachteloze Wet
Israël had van God de wet gekregen, maar we hebben allemaal zo onze wetten en regels en proberen daaraan te voldoen, zonder resultaat. Omdat we in het vlees zijn! In Romeinen 8:3 staat dat de wet krachteloos was door het vlees. De wet was wel goed, maar het instrument, het vlees, deugde niet. Het muziekstuk was wel goed geschreven, maar de piano was vals.

Ken Je Het Verhaal Van Het Varkentje?
Er was eens een gezin dat zo weg was van het lieve pasgeboren biggetje dat ze het in huis namen. Het biggetje werd goed gewassen, netjes aangekleed en keurig opgevoed. Het kon al netjes met mes en vork eten, het servet op zijn knieën. Tot er op een dag iets verschrikkelijks gebeurde. Eén van de gezinsleden liet per ongeluk de tuindeuren openstaan. Het varkentje, dat nog nooit modder had geroken, rook zoiets heerlijks, dat hij een spurt nam, de deur door en heerlijk ging rollen in de modder. Je zult zeggen: ”Dat is heel gewoon, dat is de aard van het beestje, varkens rollen in de modder.” Is daar dan helemaal niets aan te doen? Hoe kun je het varkentje schoon houden? Door het te doden en op te zetten. Een dood varkentje rolt niet in de modder!

Nieuw Leven
Wij zijn zulke varkentjes, van nature zondaar en dus zondigen we. Ook voor ons is het antwoord de dood (Rom.6:8). Maar het eindigt niet met de dood, we worden niet opgezet, maar we krijgen een nieuw leven, Christus. Galaten 2:20: ”Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij.” En Christus, ons leven, zondigt niet meer.

Sommige gelovigen denken dat het leven van een Christen bestaat uit telkens weer zondigen en telkens weer vergeving vragen. Men gaat vechten tegen de zonde. En dat is nou precies wat Paulus beschrijft in Romeinen 7.

Het Moddergevecht Van Een Gelovige
Hij beschrijft een worsteling, niet van een ongelovige maar van een gelovige, iemand die God liefheeft. In vers 9 spreekt hij over een periode in zijn leven dat hij zonder wet was. We weten dat Paulus voor zijn bekering een wetgeleerde, een farizeeër was. In die tijd was hij dus zeker niet zonder wet. Nee, hij heeft het hier over de tijd na zijn bekering, toen hij zich bevrijd wist van de wet. “Maar” zegt hij in dit vers, “toen kwam het gebod en de zonde leefde op.” Dat herkennen we natuurlijk allemaal. Na de bevrijding die we bij onze bekering mochten leren kennen, komen er al gauw geboden en verboden van onszelf: ”Nu ik Hem heb leren kennen wil ik me als Christen gedragen, dus dit doe ik niet meer en ik vind dat ik dat wel moet doen.” Of andere Christenen leggen ons een gebod op: ”Als je echt bij Christus wil horen moet je…”en vul dan maar in. In het vervolg van dit hoofdstuk laat Paulus dan zien hoe hij tegen de zonde gevochten heeft. Het is opvallend hoe vaak in dit gedeelte het woordje “ik” voorkomt. Dan komt hij tot de uitroep: ”Ik wil het wel, maar ik kan het niet.” En vertwijfeld vraagt hij zich in vers 24 af: ”Wie zal mij verlossen uit dit lichaam van de dood?” En daar is het triomfantelijke antwoord: ”Gode zij dank, door Jezus Christus onze Heer!”

Overvloeiende Genade In Christus
Dus niet alleen genade voor onze bekering, de verlossing, maar ook genade om daarna te leven. Het vlees kan alleen maar zondigen, daarom ben ik blij dat ik dood ben. Het leven komt door Jezus Christus, daar spreekt Romeinen 8 over. Hier gaat het niet meer over ik, maar over Hem. Wij hebben het leven ontvangen in Christus, en dat leven zondigt niet. Dus waar richt ik mij op? Op mijn oude leven, dan zondig ik. Maar richt ik mij op mijn nieuwe leven, op Christus, dan is er geen sprake meer van zonde.

Daarom blijft Romeinen 6:11 “Rekent er dan mee dat gij voor de zonde dood bent, maar levend voor God in Christus Jezus.”

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende