U bevindt zich hier: Artikelen Machtelt de Haan

Een Christen Is Geen Slaaf MeerIn Johannes 8:34 zegt de Here Jezus: ”Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde.” Nu weten we allemaal wel dat wij van nature zondigen, we waren dus slaven van de zonde, maar gelukkig nu niet meer. De Here Jezus is gekomen om een einde te maken aan onze slavernij. Hij heeft ons vrijgekocht met Zijn bloed. “Daar u weet dat u niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost bent van uw onvruchtbare, door de vaderen overgeleverde wandel, maar door kostbaar bloed, als van een vlekkeloos en onbesmet lam, het bloed van Christus.” 1 Petrus 1:18,19.

Slavernij Afgeschaft
Als een slaaf werd vrijgekocht, dan begon hij een volkomen nieuw leven. Hij hoefde niet meer gehoorzaam te zijn aan zijn vroegere meester of aan welke meester dan ook. Toen de slavernij in Amerika werd afgeschaft hadden sommige slaven daar best moeite mee. Ze hadden nooit iets anders geleerd als gewoon te doen wat er gezegd werd. Ook voor ons is het niet eenvoudig. Ook wij hebben van het begin af aan niets anders geleerd dan doen wat er gezegd wordt. We moeten als het ware opnieuw opgevoed worden.

Geen Slaaf Maar Zoon
Wat is onze nieuwe positie? Galaten 4:5,7 :”Opdat Hij hen die onder de wet waren, vrijkocht, opdat wij het zoonschap zouden ontvangen. … U bent dus niet meer slaaf, maar zoon.” Dat houdt in, dat waar de slaaf eigendom was, kan van de zoon gezegd worden dat hij eigendom heeft. We moeten ons dus ook niet meer als slaven gedragen. Niemand heeft meer het recht om ons te zeggen wat we moeten doen. Galaten 5:1 :”Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgekocht, staat dan vast en laat u niet weder onder een slavenjuk binden.”

Anders Denken
Paulus zegt in 1 Kor 6:20 :”Want u bent voor een prijs gekocht, verheerlijk dan God in uw lichaam.” Vanuit ons slavendenken vragen we dan : God geef ons maar een paar regels. En vervolgens luisteren we naar regels die mensen zogenaamd uit naam van God ons opleggen. Maar in 1Kor 7:23 zegt Paulus : ”U bent voor een prijs gekocht; wordt geen slaven van mensen.” In Kol 2 vanaf vers 16 werkt hij dat verder uit. “Onderwerp je niet meer aan inzettingen; raak niet,smaak niet, roer niet aan.” En hoofdstuk 3 vervolgt dan met: ”Zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is.” Niet meer het wereldse denken van regeltjes, geen slaafs gedrag, maar de dingen die boven zijn, Christus, onze vrijheid. Zet deze vrijheid ons aan tot zondigen? Natuurlijk niet! Als ons hart bij Christus is, en we volgen ons hart, dan zal Hij zijn leven in ons openbaren, en dat is de ware vrijheid.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende