U bevindt zich hier: Artikelen Machtelt de Haan

Een Christen Is Vrij Van De Macht Van De ZondeEerder hebben we gezien dat een christen vergeving van zonden heeft ontvangen. Paulus zegt zelfs in Romeinen 5:20: ”Waar de zonde toenam, is de genade veel overvloediger geworden.” M.a.w. hoe meer je zondigt, hoe meer genade je ontvangt.

Bij De Zonde Blijven?
In hoofdstuk 6 vers 1 komt dan ook de vraag: ”Zouden wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneemt?

Natuurlijk niet! Dat is belachelijk! Waarom? Omdat we gestorven zijn t.o.v. de zonde.

De Macht Van De Zonde
En hier vinden we een nieuw begrip. Het gaat niet meer over zonden, maar over zonde. Niet meer de daden, maar de macht van de zonde. De macht van de zonde heeft over de mens geheerst vanaf de zondeval. Maar nu hoeft dat niet meer. Vers 3 leert mij dat we in Christus Jezus gedoopt zijn, tot in Zijn dood. Dopen is gewoon een ander woord voor onderdompelen of één worden. Het spreekt dus niet altijd van de waterdoop. Ik doop een stukje brood in de saus, daarna kan ik de saus nooit meer van het brood krijgen, het is één geworden. Zo zijn wij één geworden met de dood van Christus. We zijn zelfs met Hem begraven, zodat we ook met Hem konden opstaan en het nieuwe leven zouden ontvangen.

De Oude Mens Is Dood
Wat is nou met Christus gestorven? Niet mijn lichaam, wat dat betreft leef ik nog gelukkig. In vers 6 staat: ”Daar wij dit weten, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde te niet gedaan zou zijn, opdat wij niet meer de zonde dienen.” Het gaat dus over de “oude mens”, oftewel het “lichaam van de zonde”, of zoals het ook wel genoemd wordt “het vlees”. Waarvan Paulus in hoofdstuk 8 vers 3 zegt dat zij krachteloos is.

Een Gestorven Slaaf Is Vrij
Onze oude mens was onderworpen aan de macht van de zonde, was een slaaf. Tja en als een slaaf sterft is hij vrij. Vers 7: ”Wie gestorven is , is gerechtvaardigd (naar het recht vrij) van de zonde.” Het zou ook een mooie boel worden als een meester het dode lichaam van zijn slaaf nog opdrachten zou geven. Daar zou je toch wel een psychiater bij halen!

Christus Is Ons Leven
Als wij dan weten met Hem gestorven te zijn, geloven we ook dat we met Hem zullen leven.” Romeinen 6:8. We zijn immers één geworden met Christus. Hij is gestorven, wij ook. Hij is opgestaan, dus wij ook. Als dat waar is, dan moeten we daar ook rekening mee houden in ons leven (vers 11). Dan moeten we daarvan uitgaan.

Zouden we bij de zonde blijven? Nee, natuurlijk niet. We zijn dood voor de zonde en leven nu uit genade met Christus. Het opstandingsleven, dat is Christus, heeft niets met de zonde te maken.

Dank u Heer, dat we bevrijdt zijn uit de macht van de zonde!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende