U bevindt zich hier: Artikelen Machtelt de Haan

Een Christen Heeft De Liefde Van God Ontvangen1 Cor. 13:13 :”En nu blijft geloof, hoop, liefde, deze drie; maar de meeste van deze is de liefde.”

Gods Kunstwerk
We willen nadenken over de liefde van God. God houdt van mensen, Hij heeft ze met liefde gemaakt. Lees maar in genesis 2:7 :”toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem.” Met zorg boetseert God, als eerste kunstenaar, een mens. Al zijn aandacht is gericht op het werkstuk dat groeit onder zijn handen, en tenslotte is het zoals Hij het hebben wil:”beeld van Zijn beeld”. Maar het was slechts een beeld. Dan omarmt God dit beeld, deze mens en “Hij blaast de levensadem in zijn neus en zo werd de mens tot een levend wezen.” God heeft de mens geschapen om zijn liefde aan kwijt te kunnen. Alle ongehoorzaamheid en zonde van de mens kan Gods liefde niet teniet doen.

God Geeft Het Liefste Wat Hij Heeft
De hele bijbel door zien we Gods liefde die naar de mensen uitgaat. Hij kiest zich een volk, Israël, en sluit een verbond met haar, Hij neemt haar tot vrouw. Maar zelfs zijn geliefde vrouw keert zich van Hem af. Ten slotte geeft God het grootste offer dat in liefde gegeven kan worden:”Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Joh.3:16. Deze liefde overwint het kwaad.

God Is Liefde
We hebben dus niet te maken met een boze God, die klaar staat om ons te veroordelen, nee we hebben te maken met een God van liefde.

Ook wij moeten elkaar liefhebben. Dat kunnen we niet van onszelf, maar God heeft het mogelijk gemaakt. God is liefde lezen we in Johannes 3:8 (lees vers 7 tot 10). Wat meer is, Hij heeft Zijn liefde in onze harten uitgestort (Rom.5:5). Hij geeft zijn liefde niet met mate.

Gods Liefde Werkt
Deze liefde helpt ons door beproevingen heen volgens Rom.5, maar werkt ook naar buiten toe, zoveel liefde kun je niet binnen houden. Paulus zegt in 2Cor.5:14 :”de liefde van Christus dringt ons…” Bij Paulus drong de liefde van Christus hem om het evangelie te prediken. Bij ons dringt de liefde van Christus ons misschien tot andere dingen, maar het is altijd tot dienstbetoon aan de heiligen, het is naar buiten gericht. Om lief te hebben moeten we ons dus niet richten op onszelf of op de ander, maar op Christus. Want Zijn liefde dringt ons.

Geloof, Hoop En Liefde
Laten we nog even teruggaan naar 1Cor.13:13:”En nu blijft geloof, hoop, liefde, deze drie.” Nu, in deze tijd, vinden we geloof, hoop en liefde, maar in de toekomst zal geloof veranderen in aanschouwen, en de hoop wordt vervuld, maar de liefde blijft. “De meeste van deze is de liefde.”

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende