U bevindt zich hier: Artikelen Machtelt de Haan

Een Christen Heeft Vergeving Van Zonden

De slechte, misdadige mens
Het probleem van de zonden vinden we door de hele geschiedenis van de mensheid. De mens is van nature een zondaar. Het duidelijkst vinden we dit terug in de eerste hoofdstukken van de Romeinenbrief. Daar worden de verschillende groepen mensen aangesproken. In hoofdstuk 1 vanaf vers 18 beschrijft Paulus de slechte, misdadige mens. Voor iedereen zijn de zonden van deze mensen zichtbaar. In vers 29 schrijft hij: ”vervuld van alle ongerechtigheid, boosheid, hebzucht, slechtheid;…”en wat daar verder op volgt.

We doen dezelfde dingen
Onze reactie kan dan zijn: ”Zo ben ik niet, vergeleken met deze mensen ben ik goed.” Maar in hoofdstuk 2 worden wij dan aangesproken. Als we denken anderen te kunnen veroordelen moeten we naar onszelf kijken. We doen dezelfde dingen en zijn dus net zo goed zondaar. Maar de Joden dan, Gods uitverkoren volk? We lezen vanaf hoofdstuk 2:17 hoe ook de jood gefaald heeft. Veel is dit volk toevertrouwd, maar hun werken zijn hier niet mee in overeenstemming.

Welke oplossing?
Tenslotte is de conclusie in hoofdstuk 3 vanaf vers 10 dat er niemand rechtvaardig is. Het oordeel gaat over alle mensen. Hoe lossen we dit op?

In het oude testament lezen we dat je met je zonden naar de tempel kon gaan, daar kon je dan een offer brengen en dan mocht je schuilen achter dat offer. Op de grote verzoendag ging de hogepriester met bloed in het heilige der heilige. Hij sprenkelde bloed op het verzoendeksel. Zo zag God op het bloed. De zonden werden niet weggedaan, maar bedekt. Een soort noodoplossing. Er werd wel al geprofeteerd over een blijvende oplossing bijvoorbeeld in Jesaja 53, waar gesproken wordt over Iemand die zelf de zonden zou dragen. Hij is het ware offer. In het nieuwe testament wordt duidelijk wie dat is: de Here Jezus. In Hebreeën 4:4-10 lezen we daar meer over. Daar staat dat de Here Jezus zichzelf heeft geofferd, niet om onze zonden te bedekken, maar om onze zonden weg te doen.

Wat moet ik doen?
Maar wat moeten wij dan doen om verlost te worden van de zonden? Niets! Als de Here Jezus op het kruis uitroept “Het is volbracht”, dan is het ook volbracht. Wij kunnen niets toevoegen aan het werk van de Heer.

Romeinen 8:1 zegt :”Zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn.”

Niets doen! Het is gedaan!
Er zijn dus geen voorwaarden verbonden aan de vergeving van zonden. We mogen het geloven. Zonden belijden is dus geen voorwaarde. Hoe zou dat ook kunnen? Het probleem is niet alleen dat we ons niet alles herinneren, maar soms herkennen we iets niet eens als zonde. Belijden kan wel goed zijn voor ons gevoel, de dingen bij name noemen geeft rust. Maar we hoeven niet te gaan zoeken. Als we bezig zijn met zonden, zijn we niet bezig met de Heer.

God bereikt Zijn doel
En wat is eigenlijk zonde? Naar de betekenis van het woord is zonde hetzelfde als “het doel missen”. Het doel van ons leven is dat we aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig worden (Rom.8:29). God bepaalt wat daarvoor nodig is. Hij zal dat werk voor ons volbrengen, wat een rust.

Dank u Heer voor de vergeving van zonden!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende