U bevindt zich hier: Artikelen Machtelt de Haan

Een Christen Heeft Nieuw Leven OntvangenEen nieuwe schepping
Op verschillende plaatsen in de Bijbel lezen we dat een gelovige een nieuw leven heeft ontvangen. Lees maar in 2 Kor. 5: 17 “Daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping”.

De Heer Jezus zelf wijst ook op de noodzaak van de wedergeboorte. In Zijn gesprek met Nicodemus zegt Hij tot drie keer toe “Je moet opnieuw geboren worden” (Joh. 3: 3, 7 & 8).

Nieuw leven was niets nieuws

Dat was niet iets nieuws. De Heer Jezus neemt het Nicodemus kwalijk dat hij als leraar van Israël onbekend is met deze dingen. Het oordeel over het natuurlijk leven van de mens, het leven dat wij van Adam hebben gekregen, is al lang geleden uitgesproken.

Genesis 3: 19 “Stof ben jij en tot stof zul je wederkeren”. De hele geschiedenis van de mens is een bewijs van deze uitspraak. In Genesis 6: 5 komt God tot de conclusie: “…dat de boosheid van de mens groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde boos was”.

Genade vinden
Noach vond genade in de ogen van de Heer. Niet omdat hij wel goed was, nee dan zou het geen genade geweest zijn. Noach was op zich net zo slecht als alle andere mensen. Nadat de ark door het oordeel was gegaan met acht mensen die genade hadden gevonden is het oordeel van God nog ongewijzigd, nl.: Genesis 8: 21 “Het voortbrengsel van des mensenhart is boos van zijn jeugd aan”.

En alsof dat alles nog niet genoeg is zegt Paulus in Romeinen 3: 10 -–18 "Er is niemand goed, ook niet één”.

Daarom is het noodzakelijk dat we opnieuw geboren worden. Daarom is het ook zo’n heerlijke waarheid dat we een nieuwe schepping zijn (2 Kor. 5: 17). “Zie het oude is voorbijgegaan, het is alles nieuw geworden!”

Juichen om Gods gedicht
Wat een juichkreet van Paulus! Hoe die nieuwe schepping dan is, wel dat kunnen we lezen in in Efeze 2: 10 “Want Zijn maaksel (poëma staat hier, oftewel gedicht) zijn wij, geschapen in Christus Jezus (niet meer in Adam) tot goede werken (dat is het doel), die God tevoren bereid heeft (we hoeven niet naar goede werken te zoeken, ze zijn al bereid) opdat we daarin zouden wandelen” (dat is echt ontspannen).

Wat een heerlijke waarheid dat we zeker mogen weten dat we een nieuw leven ontvangen hebben.

Dank U Heer!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende