U bevindt zich hier: Artikelen Machtelt de Haan

Een Christen Heeft De Heilige Geest Ontvangen (2)

Wat doet de Heilige Geest?

Hij onderwijst
Hij is in de eerste plaats leraar. De Here Jezus zegt in Johannes 16:12: ”Nog veel heb ik u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer Hij is gekomen, de Geest van de waarheid, zal Hij u in de hele waarheid leiden.” Er waren zaken waarover de Heer niet spreken kon. Niet omdat het Hem niet bekend was, maar omdat de discipelen het nog niet dragen konden.

De volle waarheid, die na de hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest is geopenbaard, vinden we in de boeken van het nieuwe testament na de evangeliën. Dus in handelingen, de brieven en in openbaringen. Dit alles is door de Heilige Geest aan mannen Gods geopenbaard, die het voor ons hebben opgeschreven, maar willen wij het kunnen verstaan, dan hebben wij de Heilige Geest nodig.

Christus Jezus, het onderwerp
Het onderwerp van de Heilige Geest is niet de Heilige Geest zelf. Hij spreekt niet over zichzelf, maar altijd over de Here Jezus. Dat lezen we ook in Johannes 16:13 ¨Want Hij zal vanuit zichzelf niet spreken, maar alles wat Hij zal horen, zal Hij spreken en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal uit het Mijne nemen en het u verkondigen

Het draait om de opgestane Christus
De discipelen kenden de Here Jezus zoals Hij hier op aarde rondwandelde, maar nu leren zij Hem kennen als de verheerlijkte Heer in de hemel dat lezen we b.v. in 2Kor.5:16 waar Paulus zegt: ¨Wij kennen dus van nu aan niemand naar het vlees; en als wij al Christus naar het vlees hebben gekend, dan kennen we Hem nu niet meer zo.¨ De Here Jezus is verheerlijkt en Hij wil dat wij Hem zo kennen.

Kracht van de Heilige Geest
De Heilige Geest geeft ons ook kracht. Handelingen 1:8 ¨Maar u zult kracht ontvangen als de Heilige Geest over u komt.¨ Het gaat hier uiteraard niet over lichamelijke kracht, we worden geen bodybuilders of zo. Nee, het is een geestelijke kracht, waardoor de discipelen b.v. durfden te getuigen. In de volgende hoofdstukken lezen we hoe ze angstig verstopt zaten in een bovenzaal tot de Heilige Geest werd uitgestort, dan gaan ze meteen naar buiten om het evangelie te prediken. Voor sommigen met de dood tot gevolg, een dood waar ze niet bang meer voor waren. Ook nu nog geeft de Heilige Geest ons moed. Rom.8:15¨Want u hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar u hebt ontvangen een geest van zoonschap, waardoor wij roepen: Abba, Vader!

Onze Trooster
En als het soms te zwaar wordt, dan komt de Geest onze zwakheid te hulp en bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Rom.8:26

De Heilige Geest is als een vader of moeder. Iemand die voor jou in de bres springt, maar ook troost en ook opvoedt in de gerechtigheid. Nee, de Heer heeft ons niet als wezen achtergelaten, we staan er gelukkig niet alleen voor, we hebben de Heilige Geest ontvangen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende