U bevindt zich hier: Artikelen Machtelt de Haan

Een Christen Is Met Christus Geborgen In GodColosse 3: 1-4 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.

Uw leven is met Christus verborgen in God.” Wat een geweldige zegen! Wie kan ons nog raken in zo’n schuilplaats? De pijlen van satan, al zijn aanvallen, stuiten af op Gods bescherming. Wie kan ons nog scheiden van Christus? We lezen het al in Romeinen 8 vanaf vers 35. Wat een rust en zekerheid geeft mij deze tekst. Veilig met Christus verborgen in God.

Opgewekte Mensen
Maar het betekent meer, zeker als we het lezen in het verband. Vanaf hoofdstuk 3 gaat Paulus in deze brief een aantal praktische richtlijnen geven hoe ons leven eruit zou moeten zien.
De eerste twee hoofdstukken gaan vooral over onze verbondenheid met Christus als hoofd ven het lichaam en onze hemelse positie. In hoofdstuk 2:12 lezen we: ”In Hem (in Christus) bent u ook mee opgewekt.” We zijn al opgewekt, dat betekent dat we leven. Vers 13: ”U heeft Hij ook mee levend gemaakt.” We lagen in de dood, zoals de hele wereld in de dood ligt, maar in Christus zijn we opgewekt. We zijn nog niet opgestaan, dat is toekomst De opstanding heeft te maken met ons lichaam, dat is onze hoop. Straks zullen we opstaan uit de dood, dan zullen we een nieuw lichaam krijgen, voor iedereen zichtbaar. Maar nu zijn we opgewekt, we hebben nieuw leven, en dat leven is met Christus verborgen in God.

Onze Schat Ligt Boven
Als dat zo is, dan moeten we ook de dingen bedenken die boven zijn, waar Christus is (vers 2) en niet de aardse. Betekent dit dat we met ons hoofd in de wolken lopen? Nee, zeker niet, want dit is juist het uitgangspunt voor onze praktische wandel hier op aarde. In de engelse vertaling lezen we “put your affection on” , zet je hart op de dingen die boven zijn, niet op de aardse. De Here Jezus zegt in Lukas12:34: ”waar uw schat is daar zal ook uw hart zijn.” Mijn schat ligt boven, want mijn leven is met Christus verborgen in God. Als ik daarvan overtuigd ben, dan verliezen aardse zaken hun gewicht, rijkdom, gezondheid, bezit, het zijn de dingen die voorbij gaan. Wij richten ons op de blijvende zaken, dat wat van Christus is, wat boven is.

De Nieuwe Mens
En vanaf die plaats zie ik de dingen hier op aarde, en vanuit die positie handel ik hier op aarde. Vandaar dat Paulus vervolgt met “dood dan de leden die op aarde zijn” vers 5. Ze hebben geen waarde meer, ze passen niet meer. Nu hebben we een ander, een nieuw leven dat we aan mogen trekken. Die nieuwe mens, die vernieuwd naar het beeld van Hem, die hem geschapen heeft (vers 10). Vanaf vers 12 vinden we en aantel kenmerken van die nieuwe mens en Paulus eindigt in vers 15 met: ”Laat de vrede van Christus, waartoe u ook geroepen bent in één lichaam, in uw harten heersen; en wees dankbaar.”

Dat alles is het gevolg van onze positie in Christus.

Ons leven is met Christus verborgen in God. Een veilige plaats, een plaats van rust, maar ook een uitgangspunt voor ons leven.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende