U bevindt zich hier: Artikelen Machtelt de Haan

Een Christen Is Een Kind Van God

En Heeft Duizenden Broertjes En Zusjes.

1Joh.3:1 “Ziet welk een liefde de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het ook.”

Wat een heerlijke waarheid, wij zijn kinderen van God, Hij is mijn Vader. De grootste, de machtigste en ook de liefste. Hij houdt de hele wereld in Zijn hand, maar Hij houdt mij aan Zijn hart, want Hij is mijn vader! Ik mag bij Hem schuilen, Zijn troostende armen om mij heen. Hij is mijn vader!

Vader/kind relatie
De vader/kind relatie is de meest hechte relatie die er bestaat. Of een kind nu wel of niet gehoorzaam is, of hij nu wel of niet naar zijn vader luistert, het blijft een kind van zijn vader. Zelfs als een kind wegloopt bij de vader, dan nog is het zijn kind. Denk maar aan de geschiedenis van de verloren zoon (Lukas 15:11-32). De vader ontkent nergens in deze geschiedenis dat hij een zoon heeft en dat hij hem liefheeft. Terwijl de zoon de erfenis opeist, met andere woorden, voor de zoon heeft de vader afgedaan. Hij vertrekt, maakt de erfenis op en dan wil hij weer terug, niet als zoon, maar als werknemer. Maar de vader staat klaar, als vader, de armen wijd open. De zoon mag terugkomen als zoon, want hij is een kind van de vader!

Uit God geboren
Wij zijn ook geen adoptiekinderen, maar wij zijn uit God geboren. Joh.1:12,13 “Maar allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden, hun die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees, niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.”

Niet uit bloed, de natuurlijke lijn, dat is de lijn van Adam.

Niet door de wil van het vlees. Het is niet iets dat wij gepresteerd hebben bv. door de wet te volbrengen, want dat konden we toch niet.

Niet door de wil van een man. We zijn geen kinderen van God omdat onze ouders dat waren.

Nee, we zij uit God geboren. Heerlijke waarheid!!

Overvloeiende genade
Maar alsof dat nog niet genoeg is doet Paulus er nog een schepje bovenop. Rom. 8:17 “En zijn wij kinderen, dan ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus.”

Kroonprinsen! Mede-erfgenamen van Christus, ik durf het haast niet te zeggen: Op gelijk niveau gebracht met Christus. Ja, daar hoort lijden bij, maar ook verheerlijking. Een verheerlijking die al dat lijden doet verbleken.

Samen het gezin van God
Dit heerlijke zoonschap is niet een exclusief bezit van mij. Ik ben geen enig kind, nee ik heb duizenden broertjes en zusjes. Ik mag genieten van de gemeenschap van een groot gezin. En met z’n allen kunnen we de breedte, hoogte, lengte en diepte kennen en de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld wordt tot de hele volheid van God. (Efeze 3:16) In Job 11:7 en volgende verzen zien we dat de geheimenissen Gods niet te kennen zijn, maar hier zijn ze geopenbaard, aan Zijn kinderen. Laten we ons als kinderen van God niet afzonderen van elkaar, maar samenkomen om Hem beter te leren kennen en te genieten van de liefde van de Vader en elkaar.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende