U bevindt zich hier: Artikelen Machtelt de Haan

Hoe Krijg Ik Een Stabiel Geloofsleven?

Om antwoord te geven op bovenstaande vraag zou ik ons geloofsleven voor willen stellen als een trein bestaande uit één locomotief en twee wagonnetjes:

Deze Volgorde:

De locomotief: het feit.
Het is erg belangrijk dat ons geloofsleven gebaseerd is op feiten. Deze feiten vinden we in het woord van God. Zo staat het ook in Romeinen 10:17 “Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van God.
De feiten liggen dus vast en zijn ons door God bekend gemaakt door middel van het woord van God. Deze feiten gelden voor alle mensen. Het woord van God is voor iedereen, maar niet iedereen gelooft het ook.

De eerste wagon: het geloof.
We moeten de feiten zoals God die in zijn woord geeft geloven ( Romeinen 10:17)
Geloven betekent niet alleen dat we met de mond belijden dat de feiten waar zijn; ik geloof de bijbel van kaft tot kaft. Geloven is hetzelfde als gehoorzamen of vertrouwen. Dit geloof verandert mijn denken. Ook dat lezen we in de Romeinenbrief in hoofdstuk 12:2 “Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken.” En daarmee komen we op:

De tweede wagon: de ervaring.
Mijn geloof in de feiten, zoals ik die in het woord van God lees, verandert mij en dat merk ik.
Laat ik een voorbeeld geven:
Ik lees in het spoorboekje dat er om 3 minuten voor 9 een trein in Gouda vertrekt richting Zoetermeer op spoor 8. Als ik op het perron sta zie ik dat ook op het bord en tenslotte verschijnt er ook een trein. Ik, geloof op grond van wat ik gelezen heb, dat deze trein me naar Zoetermeer zal brengen, dus stap ik in en een kleine 10 minuten later sta ik in Zoetermeer op het station.
Jammer genoeg is de NS niet zo betrouwbaar, dus soms komt de trein niet of niet op tijd. Maar het woord van God is wel betrouwbaar. Als Hij het zegt is het waar!

Gevoel, een slechte locomotief
Nu kan er natuurlijk van alles misgaan in ons geloofsleven. Stel je voor dat je de ervaring vooropstelt, wat gebeurt er dan? Tja dan ontspoort de trein.
Hoe weet ik dat God bestaat? Ik zie Hem niet, het enige wat ik van Hem kan zien is zijn schepping. Dus kan ik Hem als Schepper leren kennen. Daarom ook zegt God in Psalm 14:1 ”De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God.” Dat is dus dwaas, want sedert de schepping van de wereld wordt zijn eeuwige kracht en heerlijkheid uit zijn werken met het verstand doorzien (Romeinen 1:18) Er zijn niet veel dwazen in deze wereld, de meeste mensen geloven wel op één of andere manier in God; iets, een hogere macht. Maar veel invloed heeft dat niet in hun leven. Er gebeurt van alles in ons leven. Als het vreugde brengt dan zeggen we: God zegent! Maar als er verdriet komt denken we al gauw: Waar is God nu? En we verwijten Hem dat Hij niet ingrijpt, en de trein van ons geloofsleven ontspoort.

Geloof, ook een slechte locomotief
Stel je voor dat in ons geloofsleven het geloof voorop staat. Wat een rare situatie krijg je dan. Mijn hele leven gebaseerd op geloof, maar geloof waarin dan? Als je geloof maar sterk genoeg is dan zal het wel gebeuren. De kracht van het positieve denken: Chakka! Uiteindelijk komt dit neer op geloof in jezelf, als je maar sterk genoeg gelooft kun je het noodlot keren. Deze denkwijze heeft zich in onze maatschappij flink verspreid. Overal komen we het tegen, je kunt zelfs cursussen volgen om dit te leren. Maar het staat ver af van het geloof in het woord van God. Wat voor kracht kan ik ook vinden in mezelf? Het is als de man die zichzelf bij zijn haren omhoog wil trekken uit het moeras. Hij is gedoemd om ten onder te gaan bij gebrek aan vaste grond. Die vaste grond vinden we alleen in het woord van God.

Het Feit, de enige goede locomotief
We zien dus dat voor ons geloofsleven de feiten erg belangrijk zijn. Okay, die feiten vinden we in het woord van God. Maar dan moeten we dat woord ook lezen en goed lezen. Soms menen we dat iets in het woord geschreven staat, we geloven het, maar het verandert ons leven niet, de ervaring klopt niet met het feit. De vraag is dan: lezen we wel goed wat er staat? Is het feit wel op ons van toepassing?
Ik heb eens iemand gesproken die vast geloofde dat God ieder gebed verhoort. .Ik vroeg hem of zijn ervaring daarmee in overeenstemming was. Waarop hij antwoordde:”Ik heb me wel eens gefrustreerd gebeden.

Wel de juiste feiten!
Waar ging het nou mis? Hij geloofde met zijn hele hart en meende dit feit ook in de Bijbel te vinden, we lezen het immers in Mattheus 21:22. Alleen spreekt de Here Jezus hier tot zijn discipelen en inderdaad waar zij in het gebed om vroegen dat ontvingen zij ook. Lees de eerste hoofdstukken van handelingen er maar op na. Later vinden we dat niet meer.

De Vrede Van God
Als we uiteindelijk lezen in Fil.4:6 dan staat hier dat we al onze verlangens bekend mogen maken bij God. Je zou verwachten (n.a.v. Matt. 21:22) dat er dan zou volgen: en je zult het ontvangen. Maar dat staat er helemaal niet. We zullen wel iets ontvangen, maar niet onze verlangens. We zullen de vrede van God ontvangen en dat is voor deze tijd genoeg.
We zien dus dat het belangrijk is dat we geloven in de feiten, zoals we die vinden in het woord van God. Daarvoor is bijbelstudie heel belangrijk, we moeten het woord van God recht snijden. Alleen op deze manier kunnen we een stabiel geloofsleven bereiken.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina