U bevindt zich hier: Artikelen Machtelt de Haan

Er is geen onderwerp waar zoveel over gesproken, geschreven of gezongen is als over relaties. Je kunt boekenkasten vullen met boeken alleen maar over relaties, ze werden al geschreven sinds de uitvinding van de boekdrukkunst, en ook daarvoor al, denk maar aan de Griekse tragedies. Het is ook geen enkel probleem om elke avond een avondvullend programma op de radio te maken met alleen maar liedjes over relaties. En voor relatieproblemen kun je terecht bij pastorale werkers, maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen, agogen en alle andere ogen. Allemaal kunnen ze je iets vertellen over relaties.

Elk onderwerp heeft zo zijn eigen standaardwerk, je weet wel, zo'n boek dat je gelezen moet hebben. Ik durf te beweren, dat als het gaat om relaties, de bijbel het standaardwerk is. Wil je iets weten over relaties? Lees de bijbel. Dat zeg ik niet omdat ik nou eenmaal christen ben en de bijbel dus sowieso als het belangrijkste boek in mijn leven ken. Maar omdat relaties echt hèt onderwerp van de bijbel is. De bijbel ademt a.h.w. relaties.

Zo maar even een paar voorbeelden dwars door de bijbel heen:
De wet aan Israël gegeven kan worden samengevat in de woorden:
Lukas10:27 U zult de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.

Relaties
Het overbekende verhaal van de verloren zoon:
Die jongen die zijn vader niet zo belangrijk vond, maar de erfenis wel, er vervolgens met het geld vandoor ging naar een ver land om het te verbrassen, terwijl zijn vader vol verlangen naar hem uit bleef kijken om hem in zijn armen te kunnen sluiten.

Relaties
Romeinen15:2 Laat ieder van ons de naaste behagen ten goede, tot opbouwing.
2 Korinthe13:12 Groet elkaar met een heilige kus
Efeze1:15 Daarom ook, daar ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus dat onder u is, en van de liefde die u hebt tot alle heiligen,...
Efeze 2:19 Dus bent u geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar u bent medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God.

Relaties
Hoe belangrijk relaties zijn weten we eigenlijk allemaal wel.
* Kijk maar naar een pasgeboren baby. Als zo'n kind niet liefdevol ontvangen en geknuffeld wordt in een gezin, dan houd het daar een levenslang trauma aan over.
* Als u naar de olympische spelen hebt gekeken, dan weet u dat geen enkele sporter alleen sport. Je hebt natuurlijk de echte teamsporten, zoals hockey (goud en zilver). Als je daar niet samenspeelt, dan verlies je in ieder geval. Maar ook de individuele sporter, zoals Epke Zonderland aan de rekstok (goud) kan het niet alleen, hij had een heel team om zich heen en ook zijn familie speelt daarbij een cruciale rol.
* Mijn man heeft het syndroom van Asperger, een lichte vorm van autisme. Vaak wordt gedacht dat deze mensen altijd alleen willen zijn. Niet waar! Hij heeft me hard nodig en houdt van heel veel mensen. Ook een autist kan niet zonder relaties.
* Vriendschappen, waar zouden we zijn zonder vrienden en vooral vriendinnen. Uren kletsen aan de telefoon of heerlijk samen shoppen, we kunnen het niet missen.

Hoe komt dat? Hoe komt het dat de mens niet alleen kan zijn? Waarom is éénzaamheid het grootste probleem? We slaan ons standaardwerk open op de eerste bladzijde:
Genesis 1:1 In den beginne schiep God de hemel en de aarde.

Hier vinden we dan meteen de bron van relaties. De bijbel is niet in het Nederlands geschreven, maar in het Hebreeuws, althans het oude testament. Bij de vertaling gaat soms iets belangrijks verloren, omdat je het eigenlijk niet in het Nederlands kunt vertalen. Nederlands is een arme taal, ze kent weinig nuances.

Oorspronkelijk staat hier:
In den beginne schiep Elohim de hemel en de aarde.
Het gaat om het woord ‘Elohim’. Dat betekent God of Goden, een woord dat meervoud is in zichzelf. Dus: “Goden schiep”.

God is één, maar meervoud in zichzelf. God heeft een relatie met zichzelf, Hij kan met zichzelf overleggen. Dat zien we met name in vers 26:
En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis,...”
God spreekt over zichzelf als ons, meervoud.

En dan het volgende vers:
En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.
Je ziet dat de mens ook geschapen is als een wezen met meervoud in zichzelf, net als God, naar Zijn beeld!

We weten nog iets over God: 1Johannes 4: 8 God is liefde.
Ook nu is het weer belangrijk om naar de grondtekst te gaan. Dit keer het Grieks, want het nieuwe testament is in het Grieks geschreven.

Voor liefde zijn in het Grieks drie woorden:
* ‘Eros’ – liefde tussen man en vrouw. Daarvan is ons woord erotiek afgeleid.
* ‘Fileo’ – broederliefde of mensenliefde. Daarvan is ons woord filantropie afgeleid.
* ‘Agape’ – liefde die zijn oorsprong vind in God.

Je begrijpt dat het in deze tekst over ‘agape’ gaat. Het is een gevende liefde, die niets achterhoudt. God heeft in Zijn Zoon Jezus Christus de hemel leeggegeven, en daar zien we dan ook de grootte van Zijn liefde; op het kruis van Golgotha.

God is agape/liefde. Maar liefde die op zichzelf gericht is is egoïsme en dat vinden we niet bij God. Daarom heeft Hij mensen geschapen, om zijn liefde uit te delen.
En Hij heeft de mensen geschapen naar Zijn beeld, met een behoefte om liefde uit te delen.

In hoofdstuk 2 van ons standaardwerk kunnen we lezen hoe God de dieren bij Adam (de eerste mens) brengt, vers 20:
En de mens gaf namen aan al het vee, aan het gevogelte des hemels en aan al het gedierte des velds, maar voor zichzelf vond hij geen hulp, die bij hem paste.’

Geen enkel dier was gelijkwaardig en dus vormt God uit de zijde van Adam de vrouw.
Eindelijk zegt Adam: ‘been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees’, zij hoort bij mij!
Dit is onze oorsprong. De mens wordt dus gekenmerkt door relaties.

Relatie tot God, onze Schepper, maar in Christus ook onze Vader. God wil dan ook niet dat wij ons uiterste best doen om bij Hem in een goed blaadje te komen, nee Hij wil een relatie met ons. Weet je nog Hij is liefde.
Daarom staat er ook in 2 Timotheus 2:13
Als wij ontrouw zijn – Hij blijft trouw, want zichzelf kan Hij niet verloochenen.’
Wat een rust geeft dat. Ik mag gewoon genieten van de liefdevolle zorg van mijn Vader.

En dan nu de onderlinge relaties; Nou dat ging al meteen goed mis. Kain sloeg zijn broer Abel dood. Dat is wel een manier om een relatie te beëindigen, maar zo heeft God het uiteraard niet bedoeld. Als we om ons heen kijken is dat wel het beeld. Mensen maken ruzie in het klein, maar ook in het groot -oorlogen. Het bestuderen van de geschiedenis van de mens is een verdrietige zaak, want zij wordt gekenmerkt door oorlog!
Dit is het gevolg van de zondeval.

Wat gebeurde er? Adam en zijn vrouw lieten God los, zij wilden hun eigen weg gaan. Daarmee sneden zij de weg van agape door en hielden alleen eros en filio over. En hoe geweldig dat ook zijn kan, uiteindelijk haalt het het niet bij de Goddelijke agape.

Hoe kunnen we die liefde weer herstellen, hoe komen we weer in contact met God? Ik heb al gezegd, niet door hard werken. God wil geen slaaf, maar een kind. Het eenzame leven van klooster of kluizenaar is dus ook niet het antwoord. Een God van relaties zal nooit vreugde beleven aan een leven van eenzaamheid. Het is wel knap, maar het test alleen de wilskracht van de mens en is dus zinloos.

Om de relatie met de mens te herstellen heeft God alles gedaan wat nodig was. Hij is in de gedaante van de Zoon op aarde gekomen, heeft geleden en is gestorven en Hij heeft de dood overwonnen. Hij is opgestaan! Hij heeft het Leven met een hoofdletter geopenbaard.
Dat Leven, dat Leven van God mag ook ons deel zijn, sterker nog het is Gods grootste wens dat we Zijn leven delen. Hij biedt het ons aan en wij mogen ervan genieten. Dat Leven dat wordt gekenmerkt door agape.

Als Gods leven ons leven wordt dan wordt ons leven gekenmerkt door agape. Dan wordt ons leven een leven van relaties.
Om relaties aan te gaan moeten we eerst een goede relatie hebben met onszelf, we moeten goed in ons vel zitten. Zo heeft God ons gemaakt, weet je nog, meervoud in onszelf. Als we van binnen niet goed zitten, lukt onze relatie naar buiten toe ook niet. Als illustratie wil ik iets vertellen over mijn eigen leven; over hoe het misging en over hoe ik geworden ben die ik nu ben.

Mijn jeugd werd gekenmerkt door seksueel misbruik, als gevolg daarvan had ik een slecht zelfbeeld. Ik kende geen liefde, alleen seks. Ik kon dan ook niet echt van mezelf houden, niet verwonderlijk dat ik dus ook geen vrienden had. M'n moeder zag wel mijn eenzaamheid, maar kon daar niets mee. Zij stuurde me naar een psycholoog. Deze gaf me het advies om bij een club te gaan, een sportclub of zo, daar zou ik wel vrienden maken. Dus niet. Op zo'n club was ik nog veel eenzamer. Wel veel mensen om me heen, maar geen contact. Het probleem lag niet aan de mensen om me heen, het probleem was ik!
Uiteindelijk heb ik, toen ik 21 was, de Here Jezus leren kennen.
Toen leerde ik Iemand kennen die onvoorwaardelijk van mij hield. Agape. De Here Jezus zei tegen mij: Ik hou van jou en daar wil Ik niets voor terug. Agape.
Hij zou bij me blijven, me nooit meer alleen laten!

Voordat ik het wist kreeg ik vrienden, ik leerde mijn man kennen, ik kreeg kinderen. Relaties gingen mijn leven kenmerken, daar had ik niets voor gedaan, het gebeurde. Toch had ik nog wel problemen en vond ik het maken van vrienden erg moeilijk. Dat had alles te maken met het niet verwerken van mijn jeugd. Ik wist inmiddels dat het niet goed was wat er was gebeurt en dat het niet mijn fout was, maar ik kon er niets mee. Enfin, een hele weg te gaan, maar ik heb het verwerkt, ik ben boos geweest, verdrietig, wanhopig, maar uiteindelijk heeft Gods liefde het gewonnen. En nu, nu ik niet meer zo negatief over mezelf denk, nu ik mezelf mag zien als een prachtig mens, door God gemaakt en door God geliefd. Nu maak ik ook vrienden, niet door het heel hart te proberen, maar door gewoon mezelf te zijn en van het leven te genieten.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina