U bevindt zich hier: Artikelen Machtelt de Haan

Niet Genoeg Geloof?
Laatst moest Hein ergens in het oosten van het land spreken. Dankzij de N.S. kwamen we een kwartier te laat binnen. Gelukkig hadden ze niet op ons gewacht. Ook zonder spreker kun je de Heer loven. Dus toen we binnenkwamen zongen ze: ‘Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht’.Nou, nou’, dacht ik, ‘Zouden ze dat nou allemaal geloven of zingen ze maar wat?’ Oh, wacht ‘Voor al die wonderen van Hem verwacht’. Ja, dan snap ik het. Ik verwacht geen wonderen, vandaar! Het ligt gewoon aan mijn geloof. Als ik het niet geloof, dan heeft God niet genoeg macht. Simpel, of….

Alle Macht
Nee, ik denk niet dat dit klopt. De Heer Jezus is degene die alle macht heeft in hemel en op aarde (Mattheus 28: 18). Dat geloof ik met mijn hele hart. Hij is de Schepper en Onderhouder van alle dingen. Zijn Woord heeft alles voortgebracht (Genesis 1).

Waarom?
Maar als Hij dan alle macht heeft, waarom gebeurt er dan niets? Waarom al die ziekte, honger, terrorisme, bommen en de dood? God grijpt niet in. Nu niet, maar straks wel! Ook toen de Heer Jezus hier op aarde rondwandelde maakte Hij geen eind aan alle ziekte en andere ellende. Hij genas zieken, maar niet alle zieken. In het ziekenhuis van Bethesda genas Hij maar één man, alle anderen liet Hij liggen. Waarom? Waarom genas Hij eigenlijk zieken? Uit medelijden? Oh, zeker ook uit medelijden. Er is niemand met zoveel medelijden als de Heer Jezus. Hij heeft niet alleen mee geleden, maar Hij heeft ook in plaats van geleden. Toch was medelijden niet het enige motief voor de wonderen die Hij deed.

Daarom!
Bij het lezen van de Evangeliën moeten we het Oude Testament altijd bij de hand houden. In het Oude Testament lezen we dat de komst van de Messias gepaard zou (en zal) gaan met tekenen en wonderen. Daarom zegt Paulus ook in 1 Corinthe 1: 22 ‘De Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid’. Dat de Joden tekenen verlangden was heel terecht. God had hun beloofd dat er Iemand zou komen die hen zou verlossen. Deze Messias zou tekenen en wonderen doen. En hier vinden we nu de eigenlijke reden van de tekenen en wonderen die de Heer Jezus deed. Ze waren bedoeld om aan de Joden te laten zien dat Hij de beloofde Messias was. Het genezen van zieken was ook nooit doel op zich. De mensen die door Hem genezen waren, zelfs die Hij uit de dood had opgewekt, zijn later weer ziek geworden en gestorven.

Geen Grenzen Aan Jezus Macht
Heeft de Heer Jezus dan niet de macht om de dood te overwinnen? Jazeker, als dat niet zo was, dan waren wij de beklagenswaardigste van alle mensen (1 Corinthe 15: 19). In principe heeft Hij de dood overwonnen. Er komt een tijd dat ook hier op aarde geen dood meer zal zijn, geen rouw en geen geween (Openbaring 21: 4). We zien dus dat er geen grenzen zijn aan Jezus macht, maar dat Hij die macht nog niet uitoefent. Je zou kunnen zeggen: Hij houdt Zich in. Merken wij, de gelovigen, dan ook niets van Zijn macht? Gelukkig wel! Hij heeft ons immers uit de dood overgezet in het leven. Wij leven nu al op de plaats waar Zijn macht heerst. Dat is niet op aarde. Op aarde ervaren we ziekte en dood en allerlei ellende. Maar wij mogen schuilen in de Rots en daar ervaren we Zijn macht, die ons in deze wereld staande houdt en door alles heen leidt.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende