U bevindt zich hier: Artikelen Machtelt de Haan

Tweemaal lezen we dat Saul in geestvervoering raakt.

De eerste keer vinden we in 1 Samuël 10:10 Toen zij daar te Gibea kwamen, zie, een schare profeten trad hem tegemoet; de Geest Gods greep hem aan en hij geraakte onder hen in geestvervoering.

Saul is door Samuël tot koning gezalfd. Daar was niemand bij aanwezig; het is een zaak tussen God en Saul. God heeft hem aangewezen en ter bevestiging krijgt Saul drie tekens.

Eerst zal hij twee mannen ontmoeten die hem zullen vertellen waar de vermiste ezelinnen zijn. God neemt deze aardse zorg van hem af.
Het tweede teken is bij de terebint van Mamre, waar hij drie mannen zal ontmoeten die hem voedsel geven, weer een zorg minder.
Tenslotte het derde teken zal plaats vinden te Gibea, waar hij een groep profeten zal ontmoeten. Deze zijn in geestvervoering en de Geest des Heren zal ook Saul aangrijpen en hij zal tot een ander mens worden.

En precies zoals het hem beloofd was gebeurt het ook. God schonk hem een ander hart en de mensen zagen dat en spraken er onder elkaar over, ze vroegen zich af wat er toch met Saul gebeurt was.

De tweede keer dat Saul in geestvervoering raakte vinden we in 1Samuël 19:23-24 Toen ging Saul daarheen, naar Najot, bij Rama en ook over hem kwam de Geest Gods en hij verkeerde, terwijl hij zijn weg vervolgde, in geestvervoering, totdat hij te Najot bij Rama kwam. Ook hij trok zijn kleren uit en was in geestvervoering in tegenwoordigheid van Samuël: hij lag die gehele dag en de gehele nacht naakt terneer.

Wie was Saul?
De eerste keer kunnen we dat lezen in hoofdstuk 9. In vers 2 lezen we de volgende omschrijving van hem: jong en schoon; onder de Israëlieten was er niemand schoner dan hij. Volgens eigen zeggen in vers 21 Ben ik niet een Benjaminiet, uit één van de kleinste stammen van Israël? En is mijn geslacht niet het geringste van alle geslachten van de stam Benjamin? Hij stelde niet veel voor in zijn eigen oog.

De tweede keer vinden we een andere Saul. Hij is koning en zich ook bewust van zijn macht en aanzien. Hij is groot in zijn eigen oog, maar het volk spreekt over een ander, die zij groter achten, David. 1Samuël 18:7 Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Uit jaloezie jaagt Saul achter David aan, en het is tijdens deze jacht dat Saul op een groep profeten stuit en in geestvervoering raakt.

Het opvallende is dat Saul in het laatste geval zijn kleed aflegt en hij lag naakt terneer staat er. Ik vermoedt dat hij in zijn onderkleed lag. Bij David vinden we iets soortgelijks als hij naakt voor de ark uit danst (2Samuël 6:14 en 20), maar hier staat bij dat hij zijn onderkleed aan heeft.
Waarom legt Saul zijn kleed af als hij aangeraakt wordt door Gods Geest? Om dezelfde reden dat David dit deed toen hij danste voor de ark. In Gods nabijheid leg je je eigen waardigheid af. Het koninklijk kleed kon niet bestaan ten overstaan van God. Als God werkt staan we naakt voor Hem; koning en bedelaar zijn dan gelijk.

Nu begrijpen we ook waarom Saul de eerste keer zijn kleed niet aflegde. Hij had toen immers in eigen oog geen waardigheid. Het gaat hierbij niet om wat anderen over ons vinden, maar om onze eigen visie op onszelf.

Deze laatste ontmoeting van Saul met God had geen blijvende verandering tot gevolg. De eerste keer lezen we dat Saul een ander mens werd, dat lezen we nu niet, de strijd tussen Saul en David gaat gewoon door.

Niet het in aanraking komen met God verandert ons, Saul deed immers zijn koninklijk kleed weer aan. Werkelijk veranderen gebeurt als we ons kleed blijvend afleggen. Als we niet meer steunen op onze eigen waardigheid of verdienste, maar afleggen wat ons zo licht in de weg staat. Dan worden we hervormd door de vernieuwing van ons denken (Romeinen 12:2). Als we ons bewust zijn dat niet wij in staat zijn godsvruchtig te leven, maar dat God in ons het willen en het werken wil bewerken (Fil.2:13).

Als het alleen een afleggen is van onze eigen waardigheid dan zijn we naakt, maar als de Here Jezus in ons leven komt, dan worden we overkleed met zijn heerlijkheid.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina