U bevindt zich hier: Artikelen Machtelt de Haan

Mijn Grote Schuld
Ik ben opgegroeid in de katholieke kerk en elke zondagmorgen beleden we daar onze schuld.
Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld
Ik voelde me dan diep schuldig en klopte mezelf deemoedig op de borst. Waar ik schuldig aan was wist ik niet, maar dat kwam later. Steeds meer besef van schuld, een steeds hogere stapel en ik beleed elke zondag weer.
Mea culpa, door mijn schuld.
Hoe ik van die schuld af moest komen leerde ik niet in deze kerk. Ik ging biechten en bad de Weesgegroetjes die ik als penitentie moest bidden. O ja, ik kreeg de absolutie, alles wat ik beleden had was weer vergeven. Maar ik beleed niet alles, bij lange na niet en ik wist: ‘Ik ben nog steeds schuldig. Mea culpa, door mijn schuld.’

Je Schuld Is Weggedaan
Tot die zondagmiddag in het Vondelpark. Die jongen die me vertelde: ‘Hij, de Heer Jezus, heeft je schuld gedragen! Je schuld is weggedaan!’
Wat een goede boodschap, wat een heerlijk Evangelie! Ik heb niet geaarzeld, maar ik ben naar Hem gegaan. Nee, ik heb niet alles beleden. Daar was toch geen beginnen aan. Ik heb alles, de hele rotzooi, in één keer aan Hem gegeven en ik weet: Hij heeft alles weggedaan.
Psalm 32: 5 U vergaf de schuld van mijn zonden

Toch Nog Twijfel?
Is het niet heerlijk dat wij dit mogen weten! Al mijn schuld is weggedaan, we mogen vrij tot God naderen, niets staat nu meer in de weg. Kent u die boodschap? Het is misschien lang geleden dat u die stap gedaan hebt. Hoe is het nu? Gelooft u nog steeds dat uw schuld is weggedaan? Of tobt u over bepaalde zonden? Twijfelt u of God die bepaalde zonde, die specifieke schuld, wel kan vergeven? Twijfel niet! Ik heb een goede boodschap voor u. Al uw schuld is weggedaan. Niet om iets goeds wat u gedaan zou hebben, nee enkel en alleen op grond van genade.

Danken
Als ik me schuldig voel, en heus dat gebeurt echt nog wel, mag ik God danken dat ook die schuld is weggedaan.

Ruimte Voor Het Leven
En als we ons niet meer bezig hoeven te houden met onze schuld dan komt er ruimte voor God om Zijn werk in ons te doen. Dan komt er ruimte voor het Leven.

Laten we Hem danken en eren en loven, van nu aan tot in eeuwigheid.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende