U bevindt zich hier: Artikelen Machtelt de Haan

Korte Bijbelstudies van mijn vrouw Machtelt:

'Overvloeiende Genade' Bijbelgedeelten en Onderwerpen:
Burnout
Bijbelstudie
Efeze & Kolosse
Evangelie
Gebed
Gemeente; De
Genade in het lijden?
Genesis
Job, het boek
Naakt Voor God
Relaties
Romeinen: De brief aan
Rust door het lijden
Stabiel Geloofsleven
Verloren Zoon; De
Vertroosting

Burnout

Exodus 18 Burnout

Bijbelstudie

1ste: 2 Timotheus 3: 16-17 Wat Is Gezonde Bijbelstudie?
2de: 1 Johannes 3: 1 Een Christen Is Een Kind Van God
3de:
Johannes 14: 16-26 Een Christen Heeft De Heilige Geest Ontvangen
4de: Johannes 16: 12 Wat Doet De Heilige Geest?
5de: 2 Corinthe 5: 17 Een Christen Heeft Nieuw Leven Ontvangen
6de: Romeinen 1: 18-29 Een Christen Heeft Vergeving Van Zonden
7de: 1 Corinthe 13: 13 Een Christen Heeft De Liefde Van God Ontvangen
8ste: Romeinen 6: 1-11 Een Christen Is Vrij Van De Macht Van De Zonde
9de: Johannes 8: 34 Een Christen Is Geen Slaaf Meer
10de:
Romeinen 7: 5-25 Een Christen Is Bevrijd Van Moeten En Niet Mogen
11de: Romeinen 12: 2 Een Christen Heeft Een Nieuw Denken
12de: Colosse 3: 1-4 Een Christen Is Met Christus Geborgen In God
13de: Romeinen 8: 18-31 Een Christen Bereikt Zijn Doel

Efeze & Kolosse

1e. Inleiding, Paulus in de gevangenis
2e. Het Geheimenis & De Schrijver
3e. Afzender van de brief
4e. De Groet
5e. Alle Geestelijke Zegen
6e. Diverse kenmerken van onze zegen
7e. Gods Huishouding
8e. WWPD - What Would Paul Do?
9e. Kennis Van God Is De Basis
10e. Christus Het Hoofd Van Het Lichaam
11e. Gods Maaksel
12e. We Hoorden Er Niet Bij
13e. Paulus - Rentmeester
14e. Nogmaals het rentmeesterschap van Paulus.
15e. Onze wandel
16e. Liefde Eenheid & Vrede
17e. De Gave Van Genade
18e. Wandelen: de wereld of Christus.
19e. Twee bomen
20e. Het smalle pad
21e. Dient Elkander
22e. Onze wandel tegenover hen die buiten zijn
23e. Wandel in de hemelse gewesten
24e. Slot: Groeten

Evangelie

1ste: Psalm 32: 5 Mea Culpa
2de: Degelijke Huisvrouw
3de: Twee Kanten Van Dezelfde Zaak

Gebed

1ste: 1 Timotheus 2: 1-4 Bidden Voor Alle Mensen
2de: Efeze 1: 18-20 Bidden Voor Medegelovigen

Gemeente; De

1e. Intro & Hebreeuwse Woordstudie: 'Qahal'
2e. Nieuwe Gemeente: Opnieuw Israel
3e. Aardse gemeenten en Het Lichaam van Christus

Genesis

1ste: Genesis Intro Genesis Intro
2de: Genesis 1: 1-2 Verwoesting & Herstel
3de: Genesis 1: 3-29 God Brengt Orde
4de: Genesis 1: 4-2: 2 Heerlijk Rusten
5de: Genesis 1: 27-2:7 Schepping Van De Mens
6de: Genesis 2: 7-18 De Stoffelijke Mens
7de: Genesis 2: 16-3: 5 Verleiding Door De Slang
8ste: Genesis 3: 6-13 De Mens Zondigt
9de: Genesis 3: 14-24 Belofte Van De Messias
10de: Genesis 4: 1-16 Kaïn & Abel

Job, het boek

1. Inleiding Job

Romeinen: De brief aan

1e. Indeling & Schrijver van de brief
2e. De geadresseerden
3e. Er is niemand rechtvaardig. De 1e twee aspecten
4e. Er is niemand rechtvaardig. 3e & laatste aspect
5e. Gerechtigheid van God
6e. Gerechtvaardigd door geloof
7e. De gevolgen van rechtvaardiging
8e. Alle mensen gerechtvaardigd
9e. Dood en opstanding
10e. Wet en genade
11e. De wet en het vlees
12e. Overwinning
13e. Romeinen 9
14e. Israël winnen via de heidenen
15e. Heeft God Israël verstoten?
16e. Hoofdstuk van ongeveinsde liefde
17e. Overheid: Gods Dienares
18e. Oordelen
19e. Wij, die sterk zijn
20e. Paulus dienst
21e. De Verzwegen Boodschap

Stabiel Geloofsleven

Romeinen 10: 17 Hoe Krijg Ik Een Stabiel Geloofsleven?

Verloren Zoon; De

Wettische Geestelijkheid & De Zondaren

Vertroosting

1ste: Psalm 139: 2-3 Stil Maar
2de:
1 Corinthe 1: 22 Naar Aanleiding Van Een Lied
3de: Filippi 4: 4 Filippenzen 4: 4 - Veel Plezier
4de: Ruth inleiding Ruth, Explosie Van Genade
5de: Ruth Komt Bij Boaz: Aren Lezen

Startpagina