U bevindt zich hier: Artikelen Machtelt de Haan

KaÔn & Abel

Alle Mensen Zondaars
Toen Adam en Eva kinderen kregen zagen ze pas goed wat de gevolgen waren van de zondeval. Alle kinderen die geboren werden waren zondaars. De bijbel leert ons dat alle mensen van nature zondaars zijn, omdat alle mensen uit Adam geboren zijn. Dat is de reden dat we zondigen, we zijn zondaars en kunnen dus niet anders. Zoals we ook lezen in Romeinen 5: 12:”Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en zo de dood tot alle mensen is doorgegaan, doordat allen gezondigd hebben.” Hierop zijn geen uitzonderingen.
Dit is belangrijk om te weten.

Offers Van Kaïn & Abel
Er was dus geen verschil tussen Kaïn en Abel; beiden waren zondaars. Abel was dus niet beter dan Kaïn. Beide broers brachten een offer aan de Heer. Dat was goed, hun hart ging naar God uit. Het verschil zit in het offer. Kaïn gaf van de vruchten van het land, een onbloedig offer en Abel gaf een lam, hij liet bloed vloeien. Dan lezen we in Genesis 4: 4: ”De Here sloeg acht op Abel en zijn offer, maar op Kaïn en zijn offer sloeg Hij geen acht.”

Een Bloedig Offer
Pas veel later in de bijbel lezen we waarom dat is, in Hebreeën 9: 22 lezen we:”Zonder bloedstorting is er geen vergeving.” Kaïn en Abel waren beiden zondaars en konden dus alleen tot God naderen op grond van een bloedig offer. Elk bloedig offer spreekt uiteindelijk van het werk van de Here Jezus; zoals zijn bloed gevloeid heeft tot verzoening van onze zonden.

Toornen Zonder Te Zondigen
In plaats van aan God te vragen waarom Hij zijn offer niet aanneemt, wordt Kaïn boos. Maar God is een genadige God en geeft hem de kans om alsnog om uitleg te vragen. “Waarom ben je boos?” Hij zegt niet dat Kaïn zondigt omdat hij boos is. Boosheid op zichzelf is geen zonde, maar als de boosheid de baas wordt brengt zij zonde voort. God waarschuwt Kaïn, en in hem ook ons, dat de zonde als een belager aan de deur ligt “en gij moet over haar heersen”. Hetzelfde lezen we in Jakobus 1:14,15:”Maar ieder wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte meegesleept en verlokt wordt. Daarna als de begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volwassen geworden is, brengt zij dood voort.”

Genade Kent Geen Grenzen
Maar Kaïn laat zich niet waarschuwen; hij wordt de eerste moordenaar. Hij slaat zijn broer dood met voorbedachten rade. Erger kunnen we ons eigenlijk niet voorstellen. Maar ook dan is de weg tot herstel nog open, God spreekt tot Kaïn:”Waar is je broeder Abel?”. Hij geeft hem alsnog de mogelijkheid tot schuldbelijdenis. Maar Kaïn ontkent, ja ontkent zelfs dat hij enige zorg voor zijn broer zou moeten hebben. En dan komt God met Zijn oordeel; Kaïn moet weg, voortaan zal hij een zwerveling zijn op aarde, hij zal de geborgenheid van Gods aanwezigheid moeten missen. Het lijkt wel of het dan pas tot hem doordringt wat hij heeft gedaan:”Mijn misdaad is te groot om de straf te dragen.” Maar dan blijkt dat eigenbelang de drijfveer is, “Hoe moet dat nou als anderen mij zien, ze zullen mij willen doden?” Kaïn meet naar zijn maatstaf. Ook nu blijkt weer dat de genade van God geen grenzen kent; Kaïn moet boeten voor zijn zonde, maar wie Kaïn dood zal zevenvoudig moeten boeten.

Gods Genade Voor De Hele Wereld
Deze gebeurtenis staat aan het begin van de geschiedenis van de mensheid en nog steeds is er niets veranderd. Nog steeds slaat de ene mans de andere dood. Ja, er is zelfs een hele industrie om de wapens te fabriceren waarmee dat mogelijk is. Aan deze moordpartijen zal geen einde komen totdat de Vredevorst, de Here Jezus komt. Door Zijn offer is er vergeving en nieuw leven. Nu wij Hem kennen hebben we Zijn leven ontvangen. En ook voor de wereld zal er een tijd komen dat de Vredevorst zal heersen. Dan zullen de mensen dorpsgewijs wonen, zonder verdedigingswerken, want die zijn dan niet meer nodig. Gelukkig God geeft genade aan deze wereld.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina