U bevindt zich hier: Artikelen Machtelt de Haan

De Mens Zondigt

Satan De Verleider
De vrouw is verleid door de slang en de mens heeft gezondigd.
Satan gaat bijna altijd op deze manier te werk. Hij kent het woord van God, maar zonder een relatie met God te hebben, zonder dat hij God ook liefheeft.
We zien dat ook in de geschiedenis van de verzoeking van de Here Jezus in de woestijn in Lukas 4: 10-11, waar hij de Here Jezus uitdaagt om van de tempel te springen. God had immers gezegd dat Zijn engelen hem zouden bewaren en op handen dragen, opdat Hij niet misschien Zijn voet zou stoten. De satan haalt hier Psalm 91: 11-12 aan, maar daar staat niets over het springen van de tempel. De Heer wijst de satan terecht en deze moet van Hem wijken.

De Veilige Plek
Nu begrijpen we ook waarom de satan de leugenaar en mensenmoordenaar van den beginne wordt genoemd (Johannes 8: 44) en geloof me, hij is nog geen spat veranderd. De enige manier om veilig te zijn voor de pijlen, de leugens van de satan is te schuilen bij de Here Jezus, achter het schild des geloofs (Efeze 6: 16).

Zonde & Het Begin Van Gods Zoektocht
Niet alleen de vrouw eet, maar ook haar man. In 1 Timotheus 2: 14 lezen we dat Adam niet verleid werd, zoals zijn vrouw. Adam wist heel goed wat hij deed, hij zondigde bewust, overtrad het enige gebod dat God gegeven heeft. En deze zonde heeft alles veranderd. De mens werd bang voor God en onzeker tegenover elkaar. De mens voelt zich naakt, dat wil zeggen volkomen zichtbaar, voor zijn vrouw en voor God. Wat nooit een probleem was is het nu wel, want de mens heeft iets te verbergen. Gelukkig is dit niet het einde van het Woord, het plan van God. In vers 9 begint het herstel: ”De Here God riep de mens tot Zich en zei tot hem: Waar ben je?’. Het herstel begint bij God.

God Nadert De Mens
Na die zonde laat God de mens niet aan zijn lot over. Hij roept hem. De mens kent het kwaad en is bang. De onbevangen omgang met God is onmogelijk geworden, hij voelt zich schuldig. Maar hier zien we God als de genadige God. Daar waar de mens niet in staat is tot God te naderen, nadert God tot de mens.

Naar God Wijzen
God, de alwetende, laat Adam zelf vertellen wat hij gedaan heeft. De schuldbelijdenis zou voor de mens de start moeten zijn. Hij zou zich moeten verootmoedigen voor God, maar in plaats daarvan wijst hij naar een ander. Voor het oog wijst hij naar zijn vrouw, die hem tenslotte van de vrucht gegeven heeft. Maar feitelijk wijst hij naar God, ‘het is de vrouw die U mij gegeven heeft’. Nog steeds is de mens geneigd om God als oorzaak van alle kwaad aan te wijzen. Alle oorlogen, rampen, ziekte. Als er een God is, waarom heeft Hij dit dan niet voorkomen, waarom doet Hij er niets aan.

Naar Satan Wijzen
Als God vervolgens aan de vrouw vraagt wat ze gedaan heeft wijst ze naar de slang. Ook zij vindt een verontschuldiging, het is de schuld van de slang, de duivel heeft het gedaan. Wij mensen proberen ons gedrag te verontschuldigen door de verantwoording of bij God of bij de satan te leggen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende