U bevindt zich hier: Artikelen Machtelt de Haan

Verleiding Door De Slang

Alles Uit Genade Geschonken
God gaf de mens alles wat hij nodig had. Hij gaf hem een partner.
Genesis 2: 18 En Yahweh Elohim zei: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past.
Hij gaf hem de dieren om voor te zorgen en lief te hebben.
Hij gaf hem een geweldige plek om te wonen; de Hof van Eden.
Hij gaf hem voedsel.
Genesis 2: 16 Van alle bomen in de hof mag je vrij eten,
Hij gaf hem een doel in het leven; het bewerken en bewaren van de Hof van Eden.
En tenslotte, niet op de laatste plaats, gaf Hij de mens de mogelijkheid tot gemeenschap met God.

Ernstige Waarschuwing
Genesis 2: 17 maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.
Aan alles wat ze geschonken was werd ook dit toegevoegd. Daar ging het fout, ondanks de uitdrukkelijke waarschuwing van God.
Eigenlijk staat hier “zal je beginnen te sterven.”

Het Gesprek Met De Slang
Genesis 3: 1 – 5 De slang nu was het listigste van alle dieren van het veld, die Yahweh Elohim gemaakt had; en zij zei tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof? Toen zei de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven. De slang echter zei tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.
De conversatie met de slang is veelzeggend.

Wie Is Eigenlijk De Slang?
Dat lezen we in het laatste Bijbelboek.
Openbaring 12: 9 En de grote draak werd neergeworpen, de oude slang, die genoemd wordt duivel en de satan.
De slang is dus niemand anders dan de satan. Maar hij was ook de listigste van alle dieren die God gemaakt had. (Voor een diepgaande studie over de slang kan je op DEZE KOPPELING klicken.)

De Verleiding
Deze slang begint het gesprek met de vrouw en zoals altijd begon hij ook toen met het zogenaamd aanhalen van het woord van God.
Hij vraagt: ”God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de Hof”? In het antwoord van de vrouw zien we dat de satan al invloed krijgt. Het lijkt te kloppen, maar net niet helemaal, zij voegt toe “noch die aanraken”. Ze mochten inderdaad niet eten van de boom van kennis van goed en kwaad, maar God had niets gezegd over aanraken. En dan kan de satan verder gaan met een grove leugen: ”Gij zult geenszins sterven.”
Toen had de vrouw nog kunnen zeggen dat ze God geloofde en niet de satan, maar ze faalt in geloof. Als satan dan verder gaat luistert ze naar zijn argument: ”Je zult als God zijn, kennende goed en kwaad.”
Inderdaad door het eten van de boom, door de overtreding van het gebod zal de vrouw goed en kwaad leren kennen, maar ze zal niet over het kwaad kunnen heersen, zoals God. De boom werd begeerlijk voor haar om daardoor verstandig te worden. De pijl van de satan heeft doel getroffen, ze eet en geeft ook haar man.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende