U bevindt zich hier: Artikelen Machtelt de Haan

De Stoffelijke Mens

De Mens Niet Uit De Dieren
Genesis 3: 19 Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.
De mens is uit de aarde genomen. maar ook de dieren. Daarom lijken mens en dier ook zoveel op elkaar. Zoveel dat de mensen zijn gaan denken dat we uit de dieren zijn geëvolueerd. Maar hier staat dat we uit de aarde zijn genomen, niet uit dieren.

De Geest In De Mens
En er is nog iets dat ons van de dieren onderscheidt.
Genesis 2: 7 en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.
Dit leven hebben de dieren niet. God blies de levensadem in de mens.
Adem, wind en geest zijn in het Hebreeuws hetzelfde woord “pneuma”. God blies van Zijn Geest in de mens. Hierdoor zijn wij in staat om met God in contact te komen. Geen van de dieren is hiertoe in staat. Ieder mens kan geloven. In feite gelooft ook ieder mens, maar niet ieder mens gelooft in God. Sommige geloven in het niets, of in zichzelf, of in Allah of Boeddha of in welke God dan ook. Religie is iets speciaals voor mensen.

Twee Mensen
1 Corinthe 15: 47 De eerste mens (Adam) is uit aarde, stoffelijk, de tweede mens (Christus Jezus) is uit de hemel.
Dit geldt voor de gelovigen. Eigenlijk kent de schrift maar twee mensen, de eerste en de tweede. Bij welke mens horen wij? Van nature bij Adam, maar door het geloof en het werk van de Here Jezus horen we bij de tweede Mens. En zoals we het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen we ook het beeld van de Hemelse dragen.

Het Is Niet Goed
Nog een verschil met de dieren is dat de mens als man/vrouw geschapen is. De dieren zijn van het begin af aan als twee per soort geschapen, een mannetje en een vrouwtje. Toen de mens de dieren zag en ze namen gaf, vond hij voor zichzelf niemand die bij hem paste.
Genesis 2: 18 En Yahweh Elohim zei: Het is niet goed, dat de mens alleen zij.
Dit is de eerste vermelding dat God iets niet goed vond. God vond het niet goed dat de mens alleen zou zijn.

De Hulp
Genesis 2: 18 Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past.
Hij vormt de vrouw uit de rib van de mens. Het woord ‘hulp’ vinden we verder alleen in verband met God. (Voor een diepgaande studie hierover klick op DEZE KOPPELING .) Dit laat iets zien van de betekenis van dit woord. Het is dus zeker niet een hulpje die je kunt commanderen en kunt laten doen wat jij wil. Nee, de vrouw is eerder bedoeld als iemand die stuur geeft aan het leven van de man. Man en vrouw horen bij elkaar en hebben elkaar nodig. Dit geld in het bijzonder met betrekking tot het huwelijk, maar ook verder in de samenleving zijn beide aspecten, het mannelijke en vrouwelijke noodzakelijk.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende