U bevindt zich hier: Artikelen Machtelt de Haan

Schepping Van De Mens

De Schepping Compleet
Genesis 2: 4 – 7 Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde, toen zij geschapen werden. Ten tijde, dat Yahweh Elohim aarde en hemel maakte, er was nog geen enkel veldgewas op de aarde, en er was nog geen enkel kruid van het veld uitgesproten, want Yahweh Elohim had het niet op de aarde doen regenen, en er was geen mens om de aardbodem te bewerken; maar een damp steeg op uit de aarde en bevochtigde de gehele aardbodem; toen formeerde Yahweh Elohim de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.
De mens als kroon op de schepping. Nergens in de schrift wordt dit zo genoemd, maar wel zien we in dit gedeelte dat God eerst alles klaarmaakte om uiteindelijk de mens te maken. De mens zou de schepping compleet maken.

Elohim – Meervoud In Zichzelf
Genesis 1: 26 En God zei: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.
Hier lezen we de overleggingen van God i.v.m. de schepping van de mens. God overlegt hier met Zichzelf.
We hadden in Genesis 1: 1 al gezien dat God meervoud is in zichzelf “Elohim”. Hier vinden we dat weer terug: ”Laat ons mensen maken, naar ons beeld, als onze gelijkenis.”

Meerdere In Eén
Genesis 1: 27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.
God is ook Eén. We lezen hier: ”Naar Zijn beeld.”. Hetzelfde vinden we bij de mens: ”Naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.” Inderdaad de mens is naar Zijn beeld geschapen. De mens is twee in één. Het mannelijke en het vrouwelijke in één mens.

De Twee Betekenissen Van Adam
In het Hebreeuws staat hier letterlijk: ”Laten wij Adam maken.”
Dit woord Adam komt nooit in het meervoud voor en heeft verschillende betekenissen. Hier is het de soortnaam “mens” of het “mensdom”, dit ter onderscheid van de dieren. Ook vinden we het als de naam van de eerste mens. God heeft hem die naam gegeven (Genesis 5:1) en later roept Hij hem ook bij die naam. Als we het woord Adam zien staan samen met de vrouw, dan betekent het man.
De eerste mens was dus man/vrouw, later werd dat man en vrouw.

De Mens Uit Het Stof
Genesis 2: 7 toen formeerde Yahweh Elohim de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.
God maakte de mens uit het stof der aarde. Dit in tegenstelling met de engelen.
Wij zijn verbonden met de aarde en maken dus deel uit van het aardse gebeuren; honger en overvloed naarmate de aarde zijn opbrengst geeft, ook koude en hitte, droogte en regen, ziekte en gezondheid. Het is alles verbonden met de aarde.
Ook als we de Heer als onze Verlosser leren kennen, zijn we nog steeds verbonden met deze aarde.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende