U bevindt zich hier: Artikelen Machtelt de Haan

Verwoesting & Herstel

Genesis 1: 1 In den beginne schiep God.

Elohim
Het allereerste begin, maar voordat iets begon, dus voor de tijd, was God.
Er worden meerdere namen voor God gebruikt in de Bijbel. Hier vinden we de naam ‘Elohim’. ‘El’ betekent kracht, doel. El is het wezen dat alles weet en ziet. Het Opperwezen. Elohim is het meervoud van El, eigenlijk zouden we dit dus moeten vertalen met Goden. Maar de werkwoordsvorm is enkelvoud, dus het gaat hier over één God. Eén God, die meervoud is in Zichzelf. Onbegrijpelijk voor ons verstand, we kunnen het alleen maar gelovig aannemen. Elohim is de Schepper, de bron van alle kracht, uit wie, door wie en tot wie, met een bepaald doel, alle dingen zijn.

Goede Schepping
Genesis 1: 1 In den beginne schiep God de hemel en de aarde.
In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Wat God maakt is goed.

Tohoe Wa Bohoe
Genesis 1: 2 De aarde nu was woest en ledig,
Toch lezen we in vers 2:”de aarde nu was (werd) woest en ledig.” De woorden ‘woest en ledig’, ‘tohoe wa bohoe’, komen nog op twee andere plaatsen in het oude testament voor.
Jesaja 34: 11 Hij spant daarover het meetsnoer der woestheid en het paslood der ledigheid.
Jeremia 4: 23 Ik zag de aarde, en zie, zij was
woest en ledig;
In beide teksten is deze toestand een gevolg van oordeel van God. Het woord ‘tohoe’ (=woestheid) vinden we verder o.a. nog in Jesaja 45:18 dat zegt:”…niet tot een baaierd (=tohoe) heeft Hij haar geschapen…”.
Tussen vers 1 en vers 2 is dus kennelijk iets gebeurd. Wat? We weten het niet, er zijn veel veronderstellingen, maar zover ik weet spreekt de Schrift zich hier niet over uit. Voor ons is dus alleen belangrijk dat het eerst goed was, en daarna niet meer.

God Laat Zijn Schepping Niet Los
Genesis 1: 2 – 3 duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren. En God zei:
Maar God laat zijn schepping niet los. Boven de donkere wateren zweefde Gods Geest en God sprak… Hier zien we Elohim in al Zijn meervoud; God, de Schepper, de Geest van God en het Woord van God, waarvan we nu weten dat het Christus is. De schepping is het werk van deze meervoudige God.

Genade Werkt In Duisternis
Ook vinden we in deze verzen een prachtig beeld van ons mensen. God had ons goed geschapen, maar door de zondeval is er duisternis gekomen. We zijn zondaars en vallen onder het oordeel, maar God laat ons niet los. De Geest van God is aan het werk en de Here Jezus is gekomen. God sprak…en er was licht. Ook in ons leven heeft God het licht weer tevoorschijn geroepen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende