U bevindt zich hier: Artikelen Machtelt de Haan

Groet
Met bovenstaande kreet begroetten we elkaar jaren terug in het Vondelpark in Amsterdam. Voor alle duidelijkheid, in Filippi 4: 4 staat: ‘Verblijdt u in de Here ten allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!’

Een kreet
Het was inderdaad een kreet geworden, maar voor mij was het geen enkel probleem. Ik had net voor het eerst het Evangelie gehoord, had de Heer Jezus leren kennen en de blijdschap daarover was zo overweldigend groot, dat het nog uitsteeg boven de vreugde van het verliefd zijn (dat was ik ook, Hein en ik hadden elkaar toen net leren kennen.) U begrijpt dat het voor mij toen niet moeilijk was om blij te zijn. Maar ja, blijdschap is een emotie, en emoties zijn niet blijvend.
Toen de spontane blijdschap minder werd, ging ik de blijdschap steeds meer als een opdracht zien. Moeilijk hoor! Eigenlijk zelfs onmogelijk, ik kon wel steeds met een glimlach op lopen, maar dat had niets te maken met innerlijke blijdschap. Het leverde alleen kramp op in mijn gezicht.

Vrede Van God
Vervolgens heb ik jarenlang problemen gehad met deze tekst. Niet dat ik nooit blij was. Ik ben van nature iemand die overal de zonzijde van ziet, zodat ik vaak blij ben. Maar ook het verdriet en de moeiten zijn niet aan mij voorbij gegaan en dan was ik niet blij. Naast mijn verdriet voelde ik me dan ook nog veroordeeld als ik Filippi 4: 4 las. Ik richtte me liever op de daarop volgende verzen.
Filippi 4: 5 – 7 De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.
Nog steeds ben ik blij dat ik alles aan Hem mag vertellen, zonder voorbehoud. Ik zeg het Hem als ik boos ben of verdriet heb. Als ik het niet eerlijk vind wat me overkomt, of als ik Hem niet begrijp. Maar ook als ik blij en gelukkig ben. En ik heb inderdaad de vrede ervaren, die God ons als antwoord schenkt. Ik kan niet getuigen van veel gebedsverhoringen, zoals genezingen e.d., maar de vrede van God die alle verstand te boven gaat, die ken ik en dat maakt me blij. Zo kwam via een omweg toch de blijdschap weer in mijn leven. Maar wat ik niet begreep is dat vers 4 eerst komt. Eerst blijdschap en pas daarna de vrede van God. In mijn ervaring was dat andersom.

Griekse Les
Tot ik een tijdje terug eindelijk antwoord kreeg op de vragen die vers 4 bij mij opriepen. Ik kreeg hiervoor een beetje Griekse les. Het woord voor genade – ‘charis’ – kende ik al. Maar het woord voor blijdschap – ‘chairon’ – was nieuw voor me. Letterlijk betekent dit woord ‘vol van genade’. Toen begreep ik opeens deze tekst, er staat namelijk: ‘Weest altijd vol van genade in de Here! Wederom zal ik zeggen: Weest vol van genade!’ De blijdschap die dit geeft is inderdaad een gevolg.

Zie Op Christus
Hoe kan ik vol van genade zijn? Door me onder alle omstandigheden te richten op de Heer Jezus en onze positie in Hem. Door Hem onder alle omstandigheden deelgenoot te maken van ons denken. Dat is dus precies wat ik ook uit vers 6 geleerd had.

Huilend Vol Genade
Paulus schreef deze brief vanuit de gevangenis, dus onder moeilijke omstandigheden. Hij was ook lang niet altijd blij.
Filippi 3: 18 Want velen wandelen (ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende) als vijanden van het kruis van Christus.
Paulus zegt dat hij al wenende aan het schrijven was. Hij zat dus te huilen. Maar één ding deed Paulus wel, hij strekte zich uit naar de genade. Laten we dan daarin zijn navolgers zijn, waar hij ons toe oproept.
Filippi 3: 17 Weest allen mijn navolgers, broeders,

Mag ik u dan nog hetzelfde toebidden wat Paulus bad?
Filippi 4: 23 De genade van de Here Jezus Christus zij met uw geest.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende